Smart City/Inteligentné pouličné osvetlenie

0
Verejné osvetlenie v súčasnosti spotrebuje takmer 20 % celosvetovo vyrobenej elektrickej energie. Pre mestá, obce a prevádzkovateľov veľkých objektov predstavuje preto veľkú finančnú záťaž. Zároveň je to však dôležitá súčasť bezpečnosti v osvetľovanom priestore. Súčasné technológie Zdrojom svetla pre pouličné osvetlenie boli postupne plynové lampy, elektrické žiarovky, ortuťové výbojky a v súčasnosti prevládajú sodíkové výbojky vydávajúce žlté svetlo, ktoré sú dnes vo verejnom osvetlení de facto štandardom. Výbojky sa plnia neónom a malým množstvom sodíka, ktorý sa pri zapaľovaní vyparí a potom v ňom horí oblúk. V nízkotlakových sodíkových výbojkách výboj prebieha pri nízkom tlaku 0,5 Pa a teplote 270 °C. Tieto výbojky vyžarujú iba vlnové dĺžky λ = 589,0 nm, čo je viditeľné žltozelené svetlo. Majú veľký merný výkon, až 200 lm/W, ale veľmi zlé podanie farieb, vlastne žiadne, keďže ide o monochromatické svetlo jednej vlnovej dĺžky. Na zapálenie je potrebných až 15 minút. Nízkotlakové sodíkové výbojky potrebujú na svoju prevádzku špeciálny predradník, ktorý vytvára vyššie zápalné napätie. V senci bolo inštalovaných 1800 led svietidiel, ktoré nahradili dovtedy používané sodíkové výbojky. Mesto na enerGiách ušetrí ročne takMer 100-tisíc eur. Naproti tomu vysokotlakové sodíkové výbojky s tlakom pár okolo 26 kPa vyžarujú vo viacerých spektrách, výsledné svetlo je žltooranžové, ale majú nižší merný výkon 120 - 150 lm/W. Keďže sa tlak sodíkových pár zvyšuje, je predpokladaný nárast pracovnej teploty výbojovej trubice. Túto teplotu už hlinito-borité sklá nie sú schopné ustáť, a preto sa musel vyvinúť nový materiál. Je ním priesvitný polykryštalický korund. Tento materiál vydrží vysoké teplotné a tlakové zaťaženie a má veľmi dobré priepustné vlastnosti. Keďže je horák vyrobený so špeciálneho materiálu, ktorý nesmie pri prevádzke prísť do kontaktu so vzduchom, musí byť okolo horáka vysoké vákuum. To zároveň zabráni úniku tepla do okolia. Životnosť vysokotlakovej sodíkovej ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
inteligentne osvetlenie Smart City

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať