Služba Online tlmočník uľahčuje bezbariérovú komunikáciu nepočujúcich

Tlačové správy
0

Medzinárodný deň nepočujúcich si svet pripomína vždy v septembri už od roku 1958. Jeho základným poslaním je priblížiť spoločnosti tému, s ktorou každé ráno vstáva takmer 400 miliónov ľudí na celom svete.

Len na Slovensku trpí úplnou alebo čiastočnou stratou sluchu 3 až 5 % populácie. Z nich sa vyše 10-tisíc ľudí nezaobíde bez posunkového jazyka.

Pre nepočujúcich je množstvo bežných úloh ťažko riešiteľných a sú tak odkázaní na pomoc blízkych alebo profesionálov. Len vybavenie akejkoľvek úradnej záležitosti, pri ktorej nepočujúci potrebuje komunikovať s klientským pracovníkom, je bez spoluúčasti tretej strany takmer nemožné. Pomoc tlmočníka do posunkového jazyka vyžadujú aj každodenné neočakávané situácie.

Online tlmočníka využíva čoraz viac klientov
Práve na základe tejto potreby vznikla v roku 2015 platforma online pomoci pod názvom Online tlmočník, ktorá reaguje na potreby nepočujúcej komunity. Služba Online tlmočník je jednou z ďalších cielených aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov pomáha nepočujúcim riešiť a skvalitňovať ich každodenné výzvy.

„Počas pilotnej prevádzky Online tlmočníka sa nám do systému zaregistrovalo takmer 150 nepočujúcich a týždenne našich 5 tlmočníčok obslúži asi 40 zákazníkov. Zatiaľ fungujeme v režime pondelok, streda, piatok od 8:00 do 20:00. Skúsenosti podobnej služby, Tichej linky z Čiech, i naše vlastné, nám však jasne ukazujú, že dopyt rastie a budúcnosť je v nepretržite dostupnej službe, čiže niečo ako pohotovostný asistent,“ uviedol Juraj Recký, koordinátor nadačného fondu.

Online tlmočník aktuálne funguje cez Skype, pričom na spojenie sa s tlmočníkom je potrebný počítač, tablet alebo smartfón s webkamerou. Výhodou je aj kvalitné pripojenie do internetu.

Mobilný internet L pre nepočujúcich
Telekom pre uľahčenie komunikácie nepočujúcim ponúka zvýhodnený balík mobilných dát. Program Mobilný internet L pre nepočujúcich si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú.

Služba Mobilný internet L ponúka v balíku štedrých 15 GB a bez koncového zariadenia bude stáť zákazníka 0,99 eura, s koncovým zariadením 1,99 eura mesačne.

Dlhodobá pomoc pomáha systémovo
Slovak Telekom podporuje komunitu Nepočujúcich na Slovensku od roku 2002. Cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa snaží zmeniť Slovensko na krajinu, ktorá rozumie nepočujúcim. Počas 14 rokov svojej existencie nadačný fond zastrešil množstvo aktivít, ktoré pomohli nepočujúcej komunite jednorázovo, ale predovšetkým systematicky. Vďaka každoročným projektom sa preto darí  postupne rúcať bariéry „tichého sveta“.

„Okrem pomoci nepočujúcim sa našimi aktivitami snažíme inšpirovať najmä počujúcich ľudí. Len vzájomnou spoluprácou a rešpektom dokážeme posúvať bariéry, ktoré bránia nepočujúcim plniť si sny,“ povedala manažérka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekomu Tatiana Švrčková, ktorá dodáva, že odkedy Slovak Telekom cielene podporuje nepočujúcich, išlo na priamu podporu tejto komunity takmer 1,5 milióna eur.

Viac o niektorých aktivitách fondu a podpore Slovak Telekom v oblasti práce s nepočujúcimi:

http://www.nadaciapontis.sk/nadacny-fond-slovak-telekom-1
http://www.onlinetlmocnik.sk/
http://www.mobilnypedagog.sk/
http://www.nepocujucedieta.sk/
http://www.nepocujuci.sk/
http://www.nepocujucipodnikatelia.sk/

Redakcia

Všetky autorove články
Služba Online Telekom

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať