Slovensko.Digital vyzýva ministerstvo financií a práce na vytvorenie jednotného komunikačného kanálu.

Tlačové správy
0

Občianske združenie Slovensko.Digital spolu s niektorými svojimi členskými firmami a ďalšími zástupcami najrozšírenejších softvérov pre spracovanie miezd a účtovníctva vyzývajú ministerstvo financií a ministerstvo práce na vytvorenie jednotného komunikačného kanálu. 

V súčasnosti je totiž na tieto firmy vyvíjaný enormný tlak zo strany zamestnávateľov ako aj SZČO, aby všetky štátom požadované výkazy spojené s príspevkami na pomoc pre firmy a SZČO počas korona krízy boli automatizované a zapracované v ich mzdových a účtovných informačných systémoch. 

Slovensko.Digital a IT spoločnosti, prostredníctvom ktorých produktov sa spracúva 1 500 000 miezd mesačne, vyzývajú rezorty financií a práce, aby vytvorili komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých by sa zefektívnila komunikácia a vyjasnila odborná diskusia k publikovaným formulárom. Inšpirovať by sa mohli napríklad Sociálnou poisťovňou, ktorá takýto kanál spustila a dosiahla tak jednotnú, jasnú a priamu komunikáciu s IT spoločnosťami, znížila čas odpovedí na otázky a zvýšila tak aj predpoklad správneho a jednotného výpočtu výdavkov. 

Ak rezorty práce a financií nepristúpia k jednotnej komunikácií, môže to podľa predkladateľov výzvy mať negatívne dopady na správnosť výdavkov a náhrad. 

“Nezapracovanie resp. zapracovanie formulárov a žiadostí bez dostatočnej, včasnej a odbornej komunikácie ohľadom vzniknutých otázok znamená zvýšené riziko pre rôznu interpretáciu výkazov a z toho vyplývajúcu chybovosť odovzdaných žiadostí. Nakoľko bolo avizované, že na uvedené príspevky na podporu zamestnanosti majú byť použité aj prostriedky eurofondov (v médiách sa hovorilo o objeme cca 197 miliónov eur), vidíme ohrozenie a možnú chybovosť pri ich čerpaní a z toho vyplývajúcej možnej nutnosti ich vrátenia v budúcnosti na základe následných kontrol,” upozorňujú predkladatelia výzvy. 

Slovensko.Digital

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať