Slovenské mestá chcú byť smart. Budú im v tom pomáhať vzájomné spolupráce a spolupráce so zahraničnými mestami.

Tlačové správy
0

Samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa do konceptov „smart city“. Potvrdili to počas prezentovania svojich vízií, ako využiť moderné technológie v rozvoji mesta, na konferencii Metro ON Line v Poprade. Zástupcovia mesta Poprad zároveň predstavili ciele jedinečnej spolupráce s fínskym mestom Oulu, v ktorom kedysi vznikol gigant Nokia.

Digitalizácia a vývoj nových technológií umožňuje lepšie fungovať rôznym subjektom a samosprávam. Preto na jeseň v roku 2016 vznikol v Poprade Slovak Smart City Cluster (SSCC), ktorý sa snaží budovať prostredie pre rozvoj inteligentných konceptov v mestách, prinášať investície do inovácií a podporovať spolupráce medzi samosprávou mesta, akademickými i komerčnými partnermi a obyvateľmi mesta. O „smart cities“, ich budúcnosti, prepojenosti verejných systémov a ich zužitkovaní v každodennom živote obyvateľov sa rozprávalo na odbornej konferencii Metro ON Line 2017.

Počas prvého dňa podujatia (24.5.2017) hovorili SSCC, Poprad, Nitra a Trenčín o svojich víziách a budúcnosti využitia verejných služieb prostredníctvom najnovších technológií. Ako moderne zapájať do fungovania verejné priestory, vyriešiť dopravné a parkovacie problémy, šetriť životné prostredie, znižovať emisie, zrýchliť administratívu, modernizovať technické zariadenia, osvetlenie, budovy a vytvárať priestory na ďalší rozvoj mesta. Slovenské mestá majú jasnú predstavu o tom, kam sa chcú v budúcnosti posúvať a ako skvalitňovať životnú úroveň svojich obyvateľov.

O svoje aktuálne skúsenosti sa podelili aj inovatívne zahraničné mestá Oulu a Berlín. Prezentovali predovšetkým úspešné projekty využitia „smart city“ prístupu k fungovaniu mesta a reálne každodenné využívanie tohto konceptu mestom i obyvateľmi. Počas konferencie predstavili zástupcovia mesta Poprad základné vízie a ciele memoranda o vzájomnej spolupráci s fínskym mestom Oulu, ktoré je dobrým príkladom efektívneho využívania moderných technológií v prevádzke inteligentného mesta. „Oulu je považované za jedno z najprogresívnejších smart cities na svete. Veľmi sa tešíme zo spolupráce s mestom, ktoré je považované za tzv. laboratórium moderných technológií a efektívnych postupov. Sme si istí, že táto spolupráca bude výborne fungovať a prinesie skvelé výsledky,“ uviedol popradský primátor Ing. Jozef Švagerko.

Všetky zúčastnené mestá vidia priestor a zmysel práve vo vzájomných spoluprácach a využívaní úspešných realizovaných metód, projektov a spoločnom hľadaní efektívnych riešení. Členovia SSCC zároveň počas konferencie ocenili mestské zastupiteľstvá tých miest, ktoré už dnes aktívne využívajú moderné technológie a dáta na vytváranie „smart city“ konceptov. Certifikát mestského „smart lídra“ získali mestá Trenčín, Nitra a Poprad. Ocenenie získali pre svoj iniciatívny prístup ku „smart“ riešeniam, zavádzaní tohto konceptu do reálnych projektov a jeho zavedenia do stratégie rozvoja mesta, podpore, propagácii a zvyšovaniu povedomia o konceptoch „smart city“ voči svojim obyvateľom a širokej verejnosti.

Kharisma

Všetky autorove články
Smart City

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať