ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

Technológie
6

Komunita technologických, marketingových a biznis inovátorov - 01People, spustila  pre svojho klienta z Dubaja technológiu blockchain a ako vôbec prvým Slovákom sa podarilo uviesť do obehu kryptomenu s názvom OneGram. Kryptomena má už dnes reálnych používateľov.

Slovenský tím má 46 členov a na ich čele stojí technologický riaditeľ a CEO Roman Kučera. Majitelia tejto kryptomeny si napríklad už teraz môžu kúpiť nehnuteľnosti v Dubaji od developerskej spoločnosti MAG, ktorá akceptuje OneGram ako oficiálne platidlo.

„OneGram vznikol ako kryptomena, ktorá je určená viac pre konzervatívnych investorov, pretože je krytá zlatom, a to im dáva väčšiu istotu. O jej použití rokujeme s mnohými firmami nielen na blízkom východe a Ázii, ale i v našom regióne, záujem je obrovský,“ vysvetľuje Roman Kučera.

Nová technológia blockchainu je využiteľná na finančné transakcie a na prácu s dátami, ktoré doteraz potrebovali na overenie vyššiu schvaľovaciu inštitúciu. Tím slovenských developerov je presvedčený, že nová technológia blockchainu je budúcnosťou.

Informácie v blockchaine sa spoločne uchovávajú v počítačoch všetkých členov siete a sú nezmazateľné. Žiadna centrálna autorita alebo inštitúcia ich nedokáže zmeniť či ovplyvniť, ani s nimi nijako manipulovať.

Skupina inovátorov 01People chce do svojich ďalších projektov získavať v prvom rade slovenské talenty, ktoré môžu tak robiť na svetových projektoch priamo z domu. „Máme tu kvalitných ľudí, ktorí sú dobrí pre našich svetových a vizionárskych klientov. Sme prepojení v interných online systémoch a vieme pospájať aj všetky kontinenty. Toto je naša vízia,“ vysvetľuje Kučera. Tím odborníkov na Slovensku chce rozšíriť na 200 ľudí, ktorí majú možnosť stretnúť svetových inovátorov.

Zobrazit Galériu

NEOPUBLIC PORTER NOVELLI

Všetky autorove články
IT Blockchain kryptomena bitcoin peniaze online Digital dáta Slovensko buducnost

6 komentárov

Mnohý investovali VeraCryptu reakcia na: Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

27.6.2018 10:06
Stratil som reč, to je ako snaha vyjadriť obdiv krásnym modelkám jemným vzhľadom a nasvietení zastavenia v obraze, rozloženia v pohybe obnovenia kontrastu predvoleného štýlu uväznenia v jantáre prenikavého žiarenia skladajúci molekulárny rozklad na elementárny priestor polarity prúdiaceho nezmerného nepopísateľného ticha, nukleárna zima kovaná v taviacom mraze praskajú plamene ostrým praskajú lúče plameňov žiarenia ako keď sa v absolútnom mraze tavia hviezdy, prekrásnym modelkám jemným vzhľadom a nasvietení zastavenia v obraze, rozloženia v pohybe obnovenia kontrastu predvoleného štýlu oslobodenia v jantáre prenikavého žiarenia skladajúci molekulárny rozklad na elementárny priestor polarity prúdiaceho nezmerného nepopísateľného ticha, nukleárna zima kovaná v taviacom mraze praskajú plamene ostrým praskajú lúče plameňov žiarenia ako keď sa v absolútnom mraze tavia hviezdy, prekrásnym štýlom, perfektnej investície.

Niektoré veci sú nepopísateľného charakteru pre prístup nových inovácií na zabezpečovacích investičných trhoch nevyvrátiteľného balansu rentability postupovaných očiek reťazí šitia riešení. Ako je možné tomu porozumieť, kde je poklad viery v spoľahlivosť nedotknuteľnosti platobných záruk zameniteľnosti na finančných trhoch zdrojových záťaží k vyváženiu základných síl energetických sietí v modernom svete štýlových technológií priamo v srdci prírodných krás scenérií krajín a zákutí bohatstva, ktoré je nevyčísliteľné.

Uveďme aspoň nejaký príklad ilustrácie riešení technologických štýlov, o čom svedčí moderný spôsob komunikácie, nazývaný webinár, práve som dostal echo, že je možnosť pre event registration, prikladám zhrnutie.

Summary

The use of distributed electronic control units is giving way to integrated automotive ADAS domain controllers. This system architectural evolution is requiring automotive SoC designers to integrate qualified IP that meets the highest Automotive Safety Integrity Levels (ASILs), is designed and tested for grade 1 and 2 temperatures, and fully adheres to the automotive quality management process. In addition, to meet all requirements of the new integrated architecture, automotive designers are moving to more stringent process technologies such as FinFETs, making it even more important to use automotive-certified IP in advanced foundry processes.
Attend this webinar to learn about the new integrated automotive ADAS SoC architecture, and how designers can accelerate their SoC-level certification and time-to-production with automotive-qualified IP.

Attendees will learn:

The new integrated ADAS domain controllers architecture
IP requirements for the new evolving integrated ADAS SoC architecture
Accelerating SoC-level certification and time-to-production

To je len jemný odvar k porozumeniu asynchrónnych diferenciálnych analógových obvodových energetických polí k riešeniu moderných energetických nedostatkov alebo dostatkov časových slučiek v energetických prenosových sústavách, aby sme sa vyhli riešeniam typu tu máš nič dobre podrž, pretože to má aj úsmevný princíp, ide o to, že je to vlastne snaha priblíženie k premenným statických elektrotechnických silových odrazových plôch pri nevyvážených trhoch. Práve preto sme uviedli na trh kryptomérnu supravodivosti výmenu.
Reagovať

čermík reakcia na: Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

26.6.2018 12:06
Já těmto všelijakým novým kryptoměnám moc nevěřím. Kupuji "staré" osvědčené krypto jako jsou Bitcoin, Ripple,... teď jsem se dozvěděl na ccshopu o zajímavých měnách NEO a IOTA.
Reagovať

Rovinné problémy reakcia na: Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

26.6.2018 09:06
Rada úloh prakticky veľmi závažných, môže byť modelovaná ako rovinný problém. Sú to napríklad zvislé nosné steny budov, tiež však telesá medzných hrádzí a mnoho ďalších konštrukcií.

Upozorňujem že, opatrnosť a rozvážnosť jedine pri vysvetľovaní, jedine pri vyjasňovaní, je základným predpokladom porozumenia, uzrozumenia, dorozumenia. Prajem si nadniesť tému pohraničnej politiky. Budem pokračovať v ekonomických otázkach preklápacích obvodov, pretože teraz premenujem pohraničnú politiku na rovinný problém. Rovinný problém patrí všeobecne medzi úlohy matematické, geometricky sa jedná o plochu. Napríklad územie spoločenstva kontinentov. Predpätie plochy. Nenulové zložky posunutí, deformácií a napätí sú funkciami dvoch premenných.

Ked položím horizontálu, vertikála začne byť čitateľná. Budem hovoriť o doplnkových slovných zásob. Preklopme to do roviny gramatiky. Konkrétne sa jedná o paragraf, dajme tomu že to bude modelovo 29, skloňovanie prídavných mien po určitom člene a po hviezdnu čiaru. Modelovo sa jedná o paragraf 30, skloňovanie prídavných mien po neurčitom člene, po privlastňovacích zámenách a po vymedzeniach.

Možno je to vecou náhody, možno nie, a možno existujú iné snahy. O čom hovoríme gramaticky? Skloňovanie bez člena sa v jednotnom čísle používa hlavne v spojení s látkovými podstatnými menami, keby sa jednalo o potraviny, nie prenosy, jedná sa o potravinu ako čaj a maslo, hromadnými (pečivo) a niektorými abstraktnými menami (šťastie). Tieto podstatné mená sa bez člena používajú väčšinou iba v jednotnom čísle. V množnom čísle sa bez člena skloňujú podstatné mená, ktoré majú v jednotnom čísle neurčitý člen.

Všimnime si, že sme tu spoločnými silami položili kríž. Zámer. Priblížme si ho. Nezabudnime, že máme horizontálu na hladine. Tento nábytok je tmavý. Tmavý nábytok sa mi nepáči. O čom je tento operačný priestor? Paragraf 34 Zámeno vzájomnosti. Aj keď sa dívate na tento text, zobrazením je vyvrátený. Preklopenie, základným predpokladom porozumenia, uzrozumenia, dorozumenia. Existujú vojenské priestory, existujú obchodné priestory, existujú hladiny, existuje stôl, existuje lavička, existuje hlavička, klinec aj kladivo. Emocionálny svet je bohatý, poprosme automobily aby tú bohatosť priniesli, preniesli, prísudkové sloveso po číslovkách, neurčitý podmet, predsunutý podmet, množné číslo podstatných mien cudzieho pôvodu. Na strane 63 je uvedená poznámka.

Citujem krížik. Podstatné mená cudzieho pôvodu majú v danom jazyku často iný rod ako v slovenčine: s Telefon, s Hotel, sProblem, s Referat, s Kapital, sFestival, s Orchester, e Couch a tak ďalej. Uvádza sa pod čiarou, že sa jedná o cvičenie, nie realitu, jednoducho preto, pretože napríklad vyslovujeme s prídychom zdôraznenia, hlásky a spoluhlásky. Inverzný problém je špecifikovaný nasledovne. Dbajte na to, aby nenastalo spodobovanie neznelej spoluhlásky na znelú s prírazom. Doplňte prídavné mená dobrota, zlato, príbehy, srdečnosť, obloha, astronómia, dlej, tlej, podel podej predel.

Keď položím horizontálu, vertikála začne byť čitateľná. Budem hovoriť o doplnkových slovných zásobách. Preklopme to do roviny gramatiky. Konkrétne sa jedná o paragraf, dajme tomu že to bude modelovo 29, skloňovanie prídavných mien po určitom člene a po hviezdnu čiaru. Modelovo sa jedná o paragraf 30, skloňovanie prídavných mien po neurčitom člene, po privlastňovacích zámenách a po vymedzeniach.

Upozorňujem že, opatrnosť a rozvážnosť jedine pri vysvetľovaní, jedine pri vyjasňovaní, je základným predpokladom porozumenia, uzrozumenia, dorozumenia. Prajem si nadniesť tému pohraničnej politiky. Budem pokračovať v ekonomických otázkach preklápacích obvodov, pretože teraz premenujem pohraničnú politiku na rovinný problém. Rovinný problém patrí všeobecne medzi úlohy matematické, geometricky sa jedná o plochu. Napríklad územie spoločenstva kontinentov. Predpätie plochy. Nenulové zložky posunutí, deformácií a napätí sú funkciami dvoch premenných.

Matematické metódy, optimalizačné metódy v rovinných problémoch. Vlastnosti rovinných problémov zvyčajne určuje niekoľko činiteľov (faktorov). Je to napríklad komponentové zloženie a štruktúra problémovosti príkladnosti, charakteristika prístupov, zdrojová záťaž, medzné dohovory atď. Tieto činitele (faktory) ovplyvňujú výstupné vlastnosti (parametre) problému. Od toho závisí príkladnosť zdrojovej záťaže, nosnosť, taktnosť, nie nosnosť, nie mžikovosť ale medz, produktivita k čomu to vedie, náklady na prevádzku medzím, spoľahlivosť, životnosť kontaktov atď.

Predchádzajúce je možné považovať za objekt v zmysle kontextu dobromyseľnosti. Je prirodzenou snahou navrhnúť objekt tak, aby požadované výstupné parametre boli v daných podmienkach čo najlepšie, čiže optimálne. Túto úlohu principiálne možno riešiť teoreticky alebo experimentálne. Teoretické riešenie vyžaduje opísať objekt a jeho pracovné podmienky prostriedkami matematiky. Nie je to vždy možné, pretože matematický opis vyžaduje podrobne poznať všetky podstatné vlastnosti objektu alebo procesu a ich vzájomné vzťahy bodka.

Experimentálne riešenie si nevyžaduje úplné informácie. Neúplné informácie nahrádzame experimentami tak, aby sme mohli určiť také hodnoty činiteľov, ktoré zabezpečujú žiadané parametre kvality, ukazovatele spoľahlivosti atď.

Pri optimalizácii treba určiť, stanoviť, cieľ. Hovoríme o cieľovej funkcii alebo o kritériu optimálnosti. Je to jeden z výstupných parametrov objektu. Ak výstupných parametrov je viac, ostatné vodia vo funkcii obmedzujúcich činiteľov.

Extrém (minimum alebo maximum) cieľovej funkcie dostaneme vhodnou voľbou jedného alebo niekoľkých faktorov (vlastností alebo relácií) objektu alebo procesu. Hovoríme o jednofaktorovej a viacfaktorovej optimalizácii. Jednofaktorová optimalizácia, pasívna metóda, dichotomická metóda, metóda zlatého rezu, Fibonacciho metóda, príklady jednofaktorovej optimalizácie.

Viacfaktorová optimalizácia

Často sa vyskytuje prípad, že počet faktorov, ktorých optimálne hodnoty hľadáme, je väčší ako jeden. Na postupné určenie faktorov používame negradientne a gradientne metóda, negradientné a gradientné metóda, metód, metodika, dôvera, poistka, istič, triezvosť a prekvapivosť, čaj, čajovňa, diskusia, relaxácia, úroveň, citlivosť, obvodová bezpečnosť, nebezpečnosť bezpečnosti, stratégia, taktika, slušnosť základnej dobroty, dobrota základnej slušnosti, výsledok prístupu, umelecké remeslá v prístupoch, proste samá úloha relaxovať, priať si zdravie, šťastie, spokojnosť, dobrotu, a tiež vedieť o svojich prianiach, nie prekvapeniach, ači.
Reagovať

Technologické vedecké disciplíny reakcia na: Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

24.6.2018 14:06
Technologické disciplíny, je veda o rozlíšení a rozlišovaní. 1. dodržiavanie pravidiel, predpisov, povinností, 2. vedný, umel., šport. ap. odbor, pozri oblasť 2.

1. časť zemského povrchu vymedzená z rozličných hľadísk (geografického, ekonomického, administratívneho a pod.),
územie (obyč. nie presne ohraničené):
oblasť, územie za polárnym kruhom,
krajina, kraj,
kniž. región (územie ako zemepisná oblasť):
južný región, kraj štátu; nížinatá krajina,
zóna, pásmo (oblasť v podobe ohraničeného pruhu):
zóna, pásmo kosodreviny,
areál (s prirodzeným zjednocujúcim činiteľom):
areál výskytu plesnivca,
končina (miesto na zemi):
neobývané končiny Grónska,
revír (oblasť vymedzená na istú činnosť):
bohatý poľovný revír,
rezervácia (chránená oblasť),
okolie (oblasť okolo niečoho):
v okolí Devína rastú vzácne rastliny,
zastar.: okres [Štúr],
okrštek
2. vymedzený priestor činnosti, pôsobenia, záujmu a pod.,
okruh, úsek, sféra:
pracovať v oblasti, v okruhu, vo sfére kultúry; oblasť, úsek ideológie, administratívy,
odbor (špecializovaná oblasť pracovnej činnosti):
odbor ekonomiky,
pole:
pracuje na poli vedy,
odvetvie (špeciálna oblasť národného hospodárstva):
odvetvie priemyslu,
disciplína:
vlastivedné disciplíny,
hovor. fach, rámec:
rámec výroby,
odb. rovina (súhrn prvkov tvoriacich celok):
v rovine hospodárskych vzťahov,
svet:
citový, myšlienkový svet,
kniž. ríša:
ríša rozprávok

Predchádzajúci vstup je charakteristika Lexikonu. Ak by to bol paragraf, dohodnutá realita, znamená skutočné čísla. Ak by to bola matematická analýza, individuálna realita, znamená komplexné číselné postupnosti. Korešpodencia medzných polí je charakterizovaná jazykom, v zmysle dohovoru medzi lexikonom a paragrafom gramatika jazyka, pravidlo v technologickej disciplíne vymedzenia. Pozornosť a pamätlivosť má základnú povahu, čas, podľa toho či je účelom lexikonu, alebo zámerom paragrafu. Je to ekonomická otázka. Môže to byť rozdelenie alebo spojka, prípadne diskrétna matematika, výrokový a predikátový počet, pojem závislosti a symbolika používania okolia a okruhu v matematickej analýze, šiesty styčný bod, ponímanie alebo poňatie obvodu prekladača, zrozumiteľnosť prijateľnosti charakteristiky. Neustála závislosť, vzájomnosť statiky a dynamiky energetickej roviny v inverzných závislostiach, priestoroch rovníc zadané parametricky, v prípade jazyka sa jedná o gramatiku v prvom rade v zmysle rovnomerne závislých vzorov alebo rovníc. V takom prípade sa jedná o časy. Jednoduchý prítomný čas, príbehový prítomný čas, prehovorový čas, pred hovorový príbehový čas, jednoduchý minulý čas, minulý čas príbehový, dávnominulý čas, predminulý čas príbehový, jednoduchý budúci čas, budúci čas príbehový, opisný budúci čas, čas medzi prítomnosťou a niečím ako je napríklad prianie, čas medzi prítomnosťou a niečím ako je napríklad príbeh, teda rovinaskladnosti. Predchádzajúce slovo môže byť gramatickou chybou. Možno nie, možno sa to týka otázka, odpoveď, dohoda, ponuka, odmietnutie, prestávka, relaxácia, reklama, reklamácia, rovina skladu a ladu.

Majme prosím na chvíľu zdravý odstup, modelový príklad prístupu jednania v technologickej spoločnosti, čiste virtuálnej, politicky prijateľnej. Existuje výskum, vývoj, výroba, inovácie a podobne. Dajme tomu že zavedieme pojem špecializácia, komponentová architektúra. Predpokladajme, že existuje prístup dovoľujúci dopyt po inováciách, formálnych alebo neformálnych stretnutiach, dohodnutých stretnutiach, a hostiteľ alebo usporiadateľ konferencie navrhne oznámením alebo ponukou prípravné stretnutie synchronizácie energetickej hladiny stretnutia. To sa nazýva individuálne stretnutie pred prístupom, zahájenie konferencie. Je to vlastne úloha. V anglickom jazyku to je predbudúci priebehový čas, ktorý sa v hovorovej angličtine používa zriedka, oddelenosť princípu v prijateľnosti. Typickým príkladom v pedagogických rozboroch sa jedná o sloveso v neurčitku dať do správnej roviny, zmeniť čas vzorovej vety podľa kompromisu medzi výrokom a predikátom. Pokiaľ aj naďalej v kontexte zotrváme v rovine gramatiky, je dobré spomenúť podmienkové spojky a časové spojky. To je vlastne podobné, ako keď sa niekto pripraví na stretnutie, má vzťah k stretnutiu z prirodzenej povahy diania sa spôsobu slovesnosti deja, či už ide o prácu, zábavu, spánok, relaxáciu, čokoľvek čo môžeme nazvať šťastím a spokojnosťou.

Kontrast spočíva v umení pohodlia prístupnosti povahy jednania a zaujatia, dojednanie stretnutia v tom ktorom konkrétnom umení, či už ide o prácu, relaxácia (uvoľnenie napätia svalov; duševné uvoľnenie; relaxačný), spánok, oddych, čokoľvek čo môžeme nazvať šťastím a spokojnosťou.
Reagovať

Nová éra, rozvoj vidieka reakcia na: Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

22.6.2018 15:06
No, o čo ide. Skúsme príklad, neškodný ľahký príklad. Dajme tomu, že niekto vytesá do kameňa nápis "V obchode sa predáva, v obchode sa kupuje". Alebo iný príklad celý svet. Ale, "doma je vlastná umením" môže znamenať mnohé. Umením vlastná slina, zdravý človek by mal vedieť prehltnúť. Napovedať zapovedané, je ako navádzať druha aby si našiel družku, aby sa mohli zblížiť podľa priania. Napríklad je film o tom, ako sa letelo na mars. Otravovať diváka umením vlastná slina, zdravý človek by mal vedieť prehltnúť. To je tiež vyjadrenie formy súkromia. Hviezdna čiara, základný kameň, neškodný ľahký kameň. Dajme tomu, že niekto vybrúsi do kameňa briliantové ostrie, a príde do obchodu, nie domov, a privítajú ho, že to máš jedno. Jedno je tiež briliantové ostrie tuposti kameňa, hviezdna čiara, pomýlená inteligencia, duševné zdravie, pacient vysvetľuje, lekár vysvetľuje, a obchod sa ohradí, že však tá čiara je ostrá, alebo tá ostrá je tuposť. Tak niekto vytesá do kameňa, ty do nás, mi do teba, to je skutočné tupé ostrie. Takže kameň je pomsta? Odkiaľ pochádza rastlina? Bola vyšľachtená vnútri alebo vonku? Prečo nie je pod stromom planéta mars? Pretože podľa takej detektívky ešte na marse nikdy nikedy nebol, zvyšok politika. Prečo treba stav oproti sebe politiku a radosť? Alebo politika je ten kameň? A radosť potom brús? Vždy je niekde nejaká hviezdna čiara, tam sa platí, tam platí ostrá, tam nie je politika, tam je číra radosť. Formát "you are here" je politika alebo brus? Mena krytá zlatom? Špičková investícia, blockchain bol overený a má punc kvality zaručené, dobrá investícia, ďalšie možnosti spolupráce a radosti v obchodných partnerstvách, konečne dobré správy.
Reagovať

Scam ... reakcia na: Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

22.6.2018 14:06
Každý normálny človek vidí, že je to obyčajný lacný fork a scam, ktorý je na BitcoinTalku už rok a nikto ho nechce.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať