Školy musia posielať údaje do rezortného informačného systému pre kontrolu dochádzky

Informatizácia
0

Ešte sedem dní majú školy na to, aby ministerstvu školstva dodali údaje o žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch do rezortného informačného systému. Doteraz to urobila približne pätina škôl, pričom dáta sa úspešne po prvý krát spárovali s Registrom fyzických osôb ministerstva vnútra. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Vďaka systému si budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky svojich detí či záznamy z centier psychologického poradenstva, ak tam dieťa chodí. "Úrady zase budú vedieť odkontrolovať dochádzku detí, čo prináša viacero pozitív - príkladom je tragický prípad malého utýraného dieťaťa, ktoré nikomu nechýbalo," uviedla Dupaľová Ksenzsighová s tým, že ak by bolo v takomto systéme dieťa zaevidované, úrady by dostali upozornenie, že si neplní školskú dochádzku a príslušné osoby by zalarmovali, aby prešetrili situáciu. Systém teda zvýši ochranu detí a odhalí aj to, ak rodičia neposielajú svoje deti do školy. Vďaka prepojenosti rezortných systémov bude môcť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v budúcnosti automaticky krátiť prídavky na deti.

Rezortný informačný systém ministerstva školstva sa dátami napĺňa priebežne a priebežne sa tiež žiakom, učiteľom, ale aj rodičom prideľuje Edu ID, vďaka ktorému budú mať prístup do tohto systému. Edu ID prideľujú aj na základe rodného čísla. To si ministerstvo vypýtalo pre stotožnenie voči Registru fyzických osôb a potvrdenie väzby zákonný zástupca - dieťa. Ministerstvo upozorňuje, že na nakladanie s rodným číslom sa vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov, a to platí aj pre školy, ktoré sú pri používaní rodného čísla rovnako viazané zákonom o ochrane osobných údajov.

Prípady, ak škola zašle nekompletné údaje týkajúce sa najmä rodných čísel zákonných zástupcov, bude ministerstvo školstva riešiť individuálne po skončení septembrovej aktualizácie zberu. "Napĺňanie rezortného informačného systému je snahou o automatizované prepojenie informačných systémov verejnej správy, medzi ktorými by bola výmena informácií. Ide o zjednodušenie administratívy a procesov," dodala Dupaľová Ksenzsighová.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať