Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Skener využívajúci magnetickú rezonanciu dokáže skenovať ľudí až na úroveň atómov

Technológie
0

Vedci z výskumného centra IBM Almaden Research Center v San José v Kalifornii a z Inštitútu základných vied v kórejskom Soule vyvinuli novú zobrazovaciu technológiu magnetickej rezonancie (MRI), ktorá poskytuje bezprecedentný detailný pohľad na vzorku až na úroveň jednotlivých atómov.

Technológia využíva podobný základný postup ako zariadenia MRI v nemocniciach. Keď chcú lekári  zistiť nádory, merať mozgové funkcie alebo vizualizovať štruktúru kĺbov, pomocou prístrojov MRI aplikujú magnetické pole na ľudské telo. To dočasne narúša spin protónov v jadre každého atómu v každej bunke. Nasledujúci krátky impulz rádiofrekvenčnej energie spôsobuje, že protóny sa otočia kolmo na impulz. Potom sa protóny vrátia do svojho normálneho stavu, pričom uvoľňujú energiu, ktorú možno merať senzormi a zobraziť.

No na to, aby nemocničné zariadenie MRI získalo dostatok údajov na diagnostiku, musí v tele človeka skontrolovať miliardy protónov. Preto sa vedci rozhodli integrovať funkčnosť prístroja MRI do hrotu iného špecializovaného nástroja, známeho ako riadkový tunelový mikroskop, aby zistili, či by tak mohli zobrazovať jednotlivé atómy. Urobili to tak, že na hrot riadkového tunelového mikroskopu pripojili zmagnetizované atómy železa, čím skombinovali technológie tunelového mikroskopu a MRI. Vytvorili tak najmenšie zariadenie na magnetickú rezonanciu na svete.

Takto upravený zmagnetizovaný hrot umiestnili nad kovový plátok zo železa a titánu a aplikovali naň magnetické pole, čím narušili jeho elektróny (teda nie protóny, ako je to v prípade bežného prístroja MRI). Potom elektróny zasiahli rádiovým impulzom a systém zobrazil energiu, ktorá sa následne uvoľnila.

Štúdia bola publikovaná v časopise Nature Physics

Takáto miniaturizácia technológie by mohla pomôcť nielen pri diagnostikovaní chorôb, ale aj pri vývoji nových liekov a materiálov, ako aj pri navrhovaní metód ukladania informácií pre kvantové počítače.

Zdroj: nytimes.com

skener technologia vyskum IBM

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať