Silq: Nový programovací jazyk pre kvantové počítače

0

Kvantové počítače sa neustále zdokonaľujú, a tak v nasledujúcich rokoch môžeme skutočne očakávať ich použitie v praxi. Preto rastie aj počet výskumných projektov zameraných na to, ako čo najlepšie programovať tieto stroje. Jedna z najnovších snáh v tejto oblasti je Silq, vysokoúrovňový programovací jazyk pre kvantové počítače zo švajčiarskej univerzity ETH v Zürichu. Jeho tvorcovia kladú veľký dôraz na spojenie “vysokoúrovňový programovací jazyk”, pretože podľa nich existujúce jazyky pre programátorov stále pracujú na veľmi nízkej úrovni abstrakcie.

Tím sa začal zaoberať rôznymi jazykmi, ktoré sa v súčasnosti používajú, ako je napr. Q# od Microsoftu či Qiskit od IBM. Spočiatku vôbec nebolo ich zámerom vytvoriť nový programovací jazyk. Chceli vyriešiť pokročilé problémy v kvantových počítačoch a hľadali jazyk, s ktorým by mohli pracovať. No potom si uvedomili, že existujúce jazyky sú úplne neadekvátne na tento druh práce na vysokej úrovni.

„Ak v klasických jazykoch chcete vypočítať "A ALEBO B ALEBO C", najprv počítate "A ALEBO B" a potom pomocou výsledku tohto výpočtu vypočítate "ALEBO C", potom jednoducho zabudnete na túto dočasnú hodnotu, ktorú ste vypočítali,“ vysvetlil jeden zo spoluautorov jazyka Benjamin Bichsel. „Ak to isté urobíte pri kvantovom počítači, dostanete nežiaduce vedľajšie účinky.“ To znamená, že pri existujúcich kvantových jazykoch ste nútení pracovať na veľmi nízkej úrovni abstrakcie, kde musíte uvažovať o všetkých dočasných hodnotách, ktoré v procese vytvoríte, a explicitne s nimi pracovať.

Kvantové výpočty sa musia vyrovnať s týmto „odpadom“, dočasné hodnoty treba vyradiť. Súčasné kvantové jazyky sa to snažia obísť, ale pomerne spletitým spôsobom. Silq je prvý kvantový jazyk, ktorý rieši túto výzvu podporovaním bezpečnej a automatickej unkomputácie. Písanie nízkoúrovňových programov je náchylnejšie na chyby a sťažuje pochopenie toho, čo algoritmus v skutočnosti robí. Typová kontrola kompilátora Silq sa snaží zabrániť programátorom, aby sa dopúšťali bežných chýb.

Tím zistil, že ich jazyk produkoval programy, ktoré boli nielen ľahšie čitateľné a zapisovateľné, ale aj výrazne kratšie ako programy napísané napríklad v jazykoch Q# (v priemere -46 %) a Quipper (-38 %). Silq je však zatiaľ len výskumný projekt, ktorý ešte nie je spustený na žiadnej z existujúcich kvantových hardvérových platforiem.

Zdroj: techcrunch.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
pocitac

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať