Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Signatúry génov môžu predpovedať závažnosť COVID-19

0

Tím vedcov z University of Chicago a University of South Florida identifikoval špecifický súbor génov spojených s prognózou ochorenia COVID-19. Ich štúdia je k dispozícii na predtlačovom serveri bioRxiv. Vírus SARS-CoV-2 má vysokú infekčnosť a patogenitu. Aj keď podstatná časť ľudí infikovaných SARS-CoV-2 zostáva asymptomatická alebo má len mierne príznaky, určité skupiny, najmä starší a chronicky chorí ľudia, sú vysoko náchylní na vážny priebeh ochorenia.

Uskutočnilo sa už veľa štúdií zameraných na identifikáciu molekulárnych a genetických rizikových faktorov, ktoré sú spojené so závažnosťou ochorenia. Ukázalo sa, že zvýšené hladiny určitých protizápalových biomarkerov, ako je feritín či prokalcitonín, predisponujú pacientov na kritický priebeh vyžadujúci pľúcnu ventiláciu. Podľa dostupných výskumov sú pacienti, ktorí prežili COVID-19, náchylní na rozvoj pľúcnej fibrózy, čo je pľúcne ochorenie spôsobené poškodením a zjazvením pľúcneho tkaniva.

Vzhľadom na túto skutočnosť vedci prispôsobili 52-génovú signatúru, ktorú vyvinuli predtým, aby predpovedali riziko úmrtia pacientov s pľúcnou fibrózou, na predpovedanie klinických následkov infekcie SARS-CoV-2. Pomocou klasifikačného algoritmu identifikovali nízkorizikové a vysokorizikové genomické profily. Zistili, že ľudia s vysoko rizikovým genomickým profilom boli významne starší a mali vyššie riziko závažného priebehu COVID-19.

Potreba ošetrovania na JIS a nasadenia pľúcnej ventilácie bola medzi nimi výrazne vyššia. Pomocou klasifikačného algoritmu vedci identifikovali päť nízkorizikových a tri vysokorizikové genomické profily. Porovnaním podielov rôznych typov buniek v ich krvi zistili, že ľudia s vysokorizikovým profilom vykazovali vyšší podiel červených krviniek, monocytov, neutrofilov a dendritických buniek.

Vyšší podiel T a B lymfocytov a plazmablastov produkujúcich protilátky sa zistil u ľudí s nízkorizikovými genomickými profilmi. Objavy naznačujú, že silné imunitné reakcie sprostredkované T a B bunkami môžu znížiť riziko vzniku závažnej formy COVID-19. Dôležité biomarkery identifikované v štúdii možno použiť na kategorizáciu pacientov s COVID-19 na základe závažnosti ich ochorenia, čo zase môže uľahčiť správne využitie lekárskych zdrojov vrátane terapeutík a prístrojov na záchranu života.

Zdroj: news-medical.net.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať