Shareware

0
The Bat! V8.0 Určenie: univerzálny poštový klient s vysokou úrovňou bezpečnosti Vlastnosti: neobmedzený počet používateľov, poštových účtov a správ správy vo formáte HTML možno prezerať interným prehliadačom s podporou HTML 4.0 a CSS 2.0, pričom pri prehliadaní sú ignorované skripty a iný vykonávateľný kód; to poskytuje bezpečné čítanie aj takých správ, ktoré obsahujú škodlivý kód; okrem toho The Bat! používa funkcie ASLR a DEP na ochranu počítača pred vírusmi a inými škodlivými aplikáciami podpora protokolov SMTP, POP3, IMAP4, EWS a MAPI, TLS 1.0/1.1 a SSL 3.0, MIME, APOP a LDAP možnosť pridávania digitálneho podpisu v zmysle štandardov S/MIME, podpora Microsoft CryptoAPI, PGP a GnuPG podpora pre Unicode a viac ako 100 ďalších znakových súprav prílohy k správam sa dajú ukladať mimo tela správ vo zvolenom priečinku, čo významne zmenšuje veľkosť jednotlivých databáz správ a zrýchľuje vyhľadávanie, triedenie a ďalšie  operácie so správami voliteľná aplikácia externých zásuvných modulov realizujúcich filtráciu nevyžiadanej pošty import databáz správ vytvorených v programoch Microsoft Outlook Express ver. 4-6, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora Lite/Pro, Pegasus Mail a z  formátu UNIX; možný je aj export správ do formátov MSG, EML a UNIX import zoznamu kontaktov z formátov Google Contacts, Microsoft Outlook Express a Microsoft Outlook, LDIF, VCard, Eudora, Pegasus, certifikátov X.509 a textových formátov tvorba filtrov na manipuláciu so správami umožňuje zasielanie automatických odpovedí na definované typy správ, triedenie prichádzajúcich správ do rôznych priečinkov na základe rozlíšenia adresy odosielateľa, adresy príjemcu, predmetu správy alebo iných kritérií šablóny na automatickú tvorbu úvodných a záverečných sekcií textových alebo HTML správ s možnosťou aplikácie makier na vkladanie premenných typu dátum, meno odosielateľa, príjemcu a podobne takzvané rýchle šablóny poskytujú funkciu jednoduchého vkladania používateľských textov (poštová a ... Zobrazit Galériu
shareware

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať