Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Seriál: Vývoj pre Raspberry Pi 2: Rozširujúca doska Explorer HAT

0
Ak pre svoju aplikáciu potrebujete snímať hodnoty analógových veličín, potrebujete dosku Raspberry PI2 doplniť o vhodný analógovo digitálny prevodník. V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali jednoduché a lacné riešenie s integrovaným obvodom MCP3002, ktorý má dva analógové vstupy, prípadne s MCP3008 s ôsmymi vstupmi na univerzálnom prepojovacom poli. Komplexnejšou a komfortnejšou alternatívou je rozširujúca doska  Explorer HAT Pro (od 19€). Explorer HAT Pro Analógové vstupy má len variant Pro. Doska sa dodáva s oddeleným prepojovacím polom, ktoré ak neplánujete iné využite dosky je potrebné nalepiť na jej hornú stranu medzi ploché pásy dutinkových  konektorov usporiadaných do tvaru písmena L. Pri vybaľovaní nestraťte malú gumenú podložku, ktorú je potrebné nalepiť na HDMI konektor vývojovej dosky Raspberry PI2. Táto podložka vymedzuje polohu rozširujúcej dosky voči základnej a zabraňuje ohýbaniu konektora pri zatláčaní súčiastok do prepojovacieho poľa.  Rozširujúca doska Explorer HAT Pro Aby ste mohli programovať aplikáciu, potrebujete vedieť ku ktorým portom a zberniciam sú jednotlivé komponenty pripojené. LED diódy -  farebné diódy (červená, zelená, modrá a žltá) sú umiestnené nad dotykovými plochami označenými číslicami 1 až 4. Môžete ich využiť na signalizáciu rôznych stavov. Pripojené sú takto. LED 1 GPIO 4 LED 2 GPIO 17 LED 3 GPIO 27 LED 4 GPIO 5 Dotykové plochy – Na doske je osem kapacitných vstupov. Sú usporiadané v dvoch na seba kolmých skupinách. Štyri plochy pozdĺž predného okraja označené 1 až štyri sú dotykové a ďalšie štyri je možné pomocou krokodílových svoriek uchytiť na rôzne vodivé predmety. Dotykové plochy využívajú obvod CAP1208 pripojený k doske cez i2c zbernicu s adresou 0x28. Hodnota na vstupe, teda či bol, alebo nebol dotyk sa načíta cez Register 3. Jednotlivým tlačidlám zodpovedajú hodnoty Tlačidlo  Hodnota v registri 1 0x10 2 0x20 3 0x40 4 0x80 5 0x1 6 0x2 7 0x4 8 0 ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať