Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Seriál: Programujeme pre Android

0
V tejto časti seriálu si predstavíme prácu s tzv. senzormi, z ktorých minimálne jeden je súčasťou všetkých moderných androidových zariadení. Senzory sú špecializované komponenty určené na meranie konkrétnych fyzikálnych veličín. Androidové zariadenia obsahujú tieto komponenty zabudované v ich hardvéri. Ide o fyzické miniatúrne hardvérové moduly (snímače). Android API okrem sprístupnenia hardvérových snímačov definuje aj tzv. syntetické, resp. virtuálne senzory, ktoré spracovávajú údaje z jedného, alebo viacerých hardvérových senzorov a po vykonaní vlastných výpočtov poskytujú vlastné derivované údaje. Do konkrétnych zariadení boli doposiaľ vkladané tri typy senzorov: 1. pohybové (motion) – merajú veľkosť akceleračných a rotačných síl (zrýchlenie, gravitácia, rotačné vektory, gyroskopy), 2. polohové (position) – poskytujú informácie o polohe (orientácia, geo-magnetické údaje), 3. environmentálne – merajú fyzikálne parametre okolitého prostredia (teplota, tlak, vlhkosť, osvetlenie). Dôležité je spomenúť, že nie všetky androidové zariadenia a takisto nie všetky verzie Androidu v sebe fyzicky obsahujú a aplikačne podporujú všetky typy senzorov. Kritériom hodnotenia je najmä rok výroby zariadenia pričom platí jednoduchý princíp: čím novšie (drahšie) zariadenie, tým viac senzorov obsahuje a aplikačne podporuje. Android sensor framework Tento framework, konkrétne jeho triedy, rozhrania a ich metódy, umožňujú v prvom rade sprístupniť konkrétne senzory pre využitie v rámci našich aktivít a následne načítať údaje (raw sensor data) poskytované týmito senzormi. Zoznam a význam všetkých senzorov doposiaľ podporovaných platformou Android nebudeme pre nedostatok miesta uvádzať. Z používateľského hľadiska je omnoho dôležitejšie vedieť, ktoré konkrétne senzory fyzicky obsahuje a následne aplikačne podporuje naše konkrétne zariadenie. Framework je tvorený nasledujúcimi komponentami: SensorManager Trieda určená na vytvorenie inštancií služieb poskytovaných senzormi, spríst ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať