Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Seriál: Nastavenia systému

0
Doterajších šesť článkov nám stačilo na to, aby sme vám predstavili kancelársky balík LibreOffice, administrátorské prostredie Webmin, opísali inštaláciu a konfiguráciu jednotlivých balíkov modelu LAMP a aspoň sčasti sa venovali bezpečnostným nastaveniam. Ponúkli sme teda mnoho informácií, no stále sme sa nevenovali tomu najzákladnejšiemu, a síce správe systému s využitím jeho vlastných konfiguračných možností a nástrojov. Tie sú nám k dispozícii ihneď po inštalácii systému, a hoci často neposkytujú rozšírené možnosti nastavenia, postačujú na to, aby sme pomocou nich vykonali aspoň tie najzákladnejšie úpravy, resp. získali informácie o stave systému. Možnosti nastavenia systému (Preferences, resp. System Settings) sú následne doplnené o jednoduché aplikácie – nástroje, utility, ktoré sú v konečnom dôsledku takisto určené na správu systému (Administration), resp. jeho súčastí. Obsah okna System Settings s možnosťami nastavenia systému Systémové nastavenia Je samozrejmé, že rôzne distribúcie Linuxu ponúkajú „iné“, resp. svoje vlastné možnosti, ako nastaviť ich jednotlivé súčasti. Pod slovkom iné nehľadajme významovo iné, ale skôr vzhľadovo, resp. „spôsobovo“ iné. Znamená to, že jednotlivé distribúcie umožňujú meniť zväčša úplne rovnaké systémové nastavenia, ale odlišným, vlastným spôsobom. V konečnom dôsledku však všetky distribúcie ponúkajú isté možnosti na úpravu vzhľadu ich GUI (veľkosti, farby, témy, fonty, štýly, orámovania, pozadia, efekty...), nastavenie hardvéru (vrátane ovládačov), inštaláciu a konfiguráciu softvéru, nastavenie používateľských účtov, jazyka, dátumu a času, pracovnej plochy, súkromia, bezpečnosti… Štandardná možnosť všetkých moderných distribúcií je takisto vkladanie a konfigurácia rôznych grafických a ďalších pomocných (informačných) prvkov (widgets) na pracovnú plochu. Aby sme boli konkrétni, v našom prípade sa budeme venovať možnostiam nastavenia systému Linux Mint 17.2 Cinnamon 64-bit 2.6.13. Dostaneme sa k nim buď ich priamym výber ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať