Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Seriál: Linux/Kamerové dohľadové systémy

0

V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu sa pokúsime veľmi stručne predstaviť oblasť tzv. kamerových dohľadových (surveillance) systémov. Hneď na úvod skonštatujeme, že téme sa budeme venovať vo veľmi širokom ponímaní. Na začiatku v krátkosti uvedieme pár všeobecne používaných výrazov. Potom sa budeme venovať aplikačnému rozhraniu ZoneMinder.

Cieľom týchto dvoch článkov nie je komplexne opísať kamerové dohľadové systémy, ale objasniť inštaláciu a konfiguráciu konkrétnej aplikácie v prostredí OS Linux.

Kamerový dohľadový systém

Bez uvádzania detailov skonštatujeme, že princípom kamerového dohľadového (takzvaného CCTV – Closed-Circuit TeleVision) systému, je sledovanie určitého priestoru kamerou a následné spracovanie takto získaného záznamu. Je pritom jedno, o aký konkrétny typ kamery ide, akým spôsobom sa dostane obraz snímaný kamerou na požadované miesto a akým spôsobom bude ďalej spracovaný. Mnohé články výraz dohľadový dopĺňajú atribútom bezpečnostný (security). Nie každý dohľadový systém však musí byť aj bezpečnostný. Mnohé moderné kamery síce poskytujú určitú „bezpečnostnú“ funkcionalitu, ale záleží iba na používateľovi, či ju využije, alebo nie. Oblasť systémov CCTV je natoľko rozsiala, že by sme jej mohli venovať samostatný seriál. Pre nedostatok priestoru sa zameriame iba na jej aplikačnú úroveň, ktorú bude v našom prípade predstavovať rozhranie ZoneMinder.

Kamera, cesta, spracovanie

Základným prvkom každého systému je technické zariadenie určené na prevod optických informácií do ich elektrickej podoby. Toto zariadenie nazývame kamerou – snímačom optických informácií (takisto aj opticko-elektrický prevodník).

Po prevode optických informácií na ich elektrické ekvivalenty sú informácie v príslušnej forme nasmerované do zvoleného cieľa. Tým je napr. záznamové zariadenie nachádzajúce sa priamo v kamere, ale cieľ sa môže nachádzať (a často sa aj nachádza) mimo kamery.

Osud údajov, ktoré dorazia do cieľa cesty, je rozmanitý. Údaje môžu byť zobrazené príslušným technickým zariadením (monitor), uložené na záznamové médium, môžu tvoriť vstup rôznych analýz, spúšťačov (triggers), kontrolných mechanizmov, alarmov…

Najnovšia „vychytávka“ je napr. využitie kamery integrovanej v našom smartfóne. Smartfón umiestnime na požadované miesto, spustíme príslušnú aplikáciu a sledujeme obraz snímaný zabudovanou kamerou kdekoľvek na svete.

Náš kamerový dohľadový systém

Dohľadový systém, ktorý použijeme, je zložený z viacerých kamier: 1. integrovanej v našom PC, 2. pripojenej do počítačovej siete pomocou štruktúrovanej kabeláže, 3. pripojenej pomocou rozhrania Wi-Fi. Cestu tvorí sieť LAN (eternet, Wi-Fi), smerovač (router), sieť internet (WAN), smartfón so službou mobilného internetu vytvárajúci Wi-Fi hotspot pre koncové zariadenie – PC. Údaje budeme spracúvať pomocou súpravy nástrojov ZoneMinder, nainštalovaných v nám známom operačnom systéme Linux Mint. Ako obyčajne začíname s „čistým“ OS, na ktorom nie sú predinštalované žiadne balíčky.

Aplikácia ZoneMinder a jej okno Montage – sledovanie obrazu z viacerých kamier

ZoneMinder (zoneminder.com)

Ide o súbor nástrojov, resp. komponentov poskytujúcich kompletnú softvérovú podporu kamerového dohľadového systému. Okrem možnosti sledovania obrazu z ľubovoľného množstva kamier umožňuje vykonávať ich kontrolu (tzv. PTZ – Pan/Tilt/Zoom – otočenie/náklon/priblíženie), záznam (recording), snímkovanie (capture) a analýzy rôzneho druhu. Počet kamier, ktoré dokáže ZoneMinder spravovať, je obmedzený iba výkonovými a kapacitnými možnosťami nášho PC.

ZoneMinder sa dá používať vo všetkých moderných linuxových distribúciách podporujúcich rozhranie V4L (Video For Linux). Jeho základom sú menšie aplikácie, resp. služby (daemons) bežiace na pozadí. Tie sú doplnené o skripty PHP a Perl. Pre používateľa je pripravené webové rozhranie GUI, ktoré adresujeme cestou nami používaného internetového prehliadača. GUI, resp. frontend aplikácie vyžadujú prítomnosť komponentov modelu LAMP, ktoré sme už v tomto seriáli spomínali.

ZoneMinder tvoria v prvom rade nasledujúce spustiteľné binárne súbory (démoni):

zmc Príjem tzv. streamov z kamier
zma Vykonávanie analýz – detekcia pohybu, alarmy, udalosti (events)
zmf Zápis snímok (frames) na disk
zms Streaming server – streaming aktuálneho (live) obrazu alebo záznamu (history)
nph-zms Non-parsed header streaming server
zmu Nástroj sprístupňujúci konfiguračné možnosti aplikácie cestou príkazového riadka

V pozadí obsah databázy zm, v popredí obsah okna nastavení aplikácie ZoneMinder

Inštalácia LAMP v kontexte budúcej inštalácie ZoneMinder

Pretože GUI konfigurátora ZoneMinder je založené na existencii modelu LAMP, najprv musíme nainštalovať jeho základné komponenty:

1. Nainštalujeme MySQL server:

sudo apt-get install mysql-server

Počas inštalácie nás inštalátor požiada o zadanie tzv. mysql-root hesla. Je to heslo administrátora, ktorý bude spravovať databázy MySQL. Toto heslo nemusí (nesmie) byť rovnaké ako heslo správcu počítača. Heslo možno, samozrejme, neskôr zmeniť napr. cestou Webmin.

2. Nainštalujeme Apache server:

sudo apt-get install apache2

3. Nainštalujeme podporu PHP a doplnkový balíček určený na manažment obrázkov v rámci PHP:

sudo apt-get install php5 php5-gd

4. Nastavíme časovú zónu pre PHP:

sudo vi /etc/php5/apache2/php.ini

Vyhľadáme blok [Date], vymažeme značku komentára „;“ a nastavíme časovú zónu:

date.timezone = Europe/Bratislava

5. Reštartujeme Apache:

sudo service apache2 restart

V tomto momente by sme mali mať nainštalovaný Apache server s podporou PHP a MySQL. Test funkčnosti jednotlivých prvkov môžeme vykonať takto:

Otvoríme (vytvoríme) súbor index.php:

sudo vi /var/www/html/index.php

Do súboru doplníme text:

Na adresný riadok internetového prehliadača zadáme URL: localhost/index.php.

Výstupom by malo byť korektne zobrazené informačné okno PHP s podrobnými informáciami o nainštalovanom prostredí.

 

 

 

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať