Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Segmentácia v e-mail marketingu zvyšuje mieru otvorenia aj prekliku o niekoľko desiatok percent

0

Zasielanie obchodných e-mailov je najmä u e-shopov, ale aj ďalších podnikov, jedným z kľúčových marketingových nástrojov. Najväčšou chybou, ktorou sa pritom môžu dopustiť, je, že dané informácie neustále posielajú na všetky svoje kontakty. Nielen, že takýto prístup spravidla nevedie k zvýšeným nákupom, ale ešte im navyše hrozí hromadné odhlasovanie. Riešenie je pritom jednoduché. Odborníci odporúčajú segmentovať, teda zasielať konkrétny typ informácií len tým, ktorí budú mať záujem.

S chybami v rozosielaní obchodných e-mailov sa zákazníci môžu stretnúť prakticky denne. Typickým príkladom môžu byť kampane potravinových reťazcov, v ktorých nie sú nijako rozlíšené stravovacie návyky jednotlivých adresátov, či e-maily od obchodníkov s odevmi bez rozlíšenia pohlavia príjemcov.

Adresátov takýto prístup nudí a v prípade väčších prešľapov hrozí skôr riziko znechutenie z celej značky. Posielanie všetkého všetkým skrátka dosť často nevedie k častým konverziám, ale skôr alebo neskôr naopak, k odchodu z odoberania newsletterov. Tieto nedostatky dokáže odstrániť práve segmentácia.

Miera otvorenia a prekliku bežne aj o niekoľko desiatok percent vyššia
Segmentácia v e-mail marketingu má za cieľ práve zvýšenie miery otvorenia a prekliknutia konkrétnej kampane. Umožní totiž zadávateľovi, aby ušil jej obsah na mieru konkrétnej skupine zákazníkov, a tým zvýšil relevantnosť ponuky. Dobrá segmentácia prináša mieru otvorenia u týchto kampaní až o desiatky percent vyššiu a podobne to platí aj o miere prekliknutia.

V praxi všetko funguje tak, že sa segmentované kontakty roztriedia do rôznych kategórií alebo sa im priradia štítky. Možná je aj kombinácia oboch spôsobov. Záleží na možnostiach e-mailingového nástroja či na konkrétnych účeloch segmentácie. Dôležité je, aby metóda umožňovala kontakty filtrovať a zasielať oznámenia len tým vybraným.

Samotné kritériá pre segmentovanie potom môžu byť rôzne a mali by vychádzať predovšetkým z toho, aká je cieľová skupina e-shopu či podniku. Segmentovať možno typicky napríklad podľa demografických údajov zákazníkov a podľa ich správania.

Pri členení databáz podľa demografických údajov sa ponúka pestrá paleta možností. Základom je samozrejme pohlavie, vek a bydlisko. Pracovať možno aj s dňom narodenia, sviatkom, dosiahnutým vzdelaním, ale aj so záujmami. V prípade zacielenia na podniky možno triediť podľa veľkosti firmy a odbore pôsobnosti.

Segmentácia podľa správania a aktivity
Druhým variantom segmentácie je rozdelenie databáz podľa správania zákazníkov. V prvom rade možno databázu roztriediť podľa kritéria nakúpil-nenakúpil, na čo sa dá nadviazať rozdelením podľa dátumu posledného nákupu či frekvencie nakupovania. Pozrieť sa možno tiež aj na okruhy záujmu zákazníkov, napríklad podľa nákupnej histórie alebo predchádzajúceho záujmu o konkrétny druh tovaru.

Segmentovať je možné napríklad aj podľa aktivity zákazníkov na webe. Môže ísť o rozdelenie podľa toho, ako často hodnotia daný tovar alebo biznis. Cieliť možno napríklad aj na tých, ktorí naopak nikdy nehodnotia a nekomentujú.

LESENSKY.CZ s.r.o.

Všetky autorove články
e-mail marketing newsletter e-shop web

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať