Sci-fi či realita? Písanie textových správ pomocou myšlienok

0

Futuristická technológia, ktorá umožní posielať textové správy a písať e-maily iba pomocou myšlienok, existuje už dnes v zariadeniach typu BCI (brain computer interface). Už v roku 2015 Xiaogang Chen a kol. ohlásili nový BCI speller s mimoriadne vysokou rýchlosťou písania. Nová štúdia publikovaná v časopise Nature opisuje BCI speller vychádzajúci z opísaných metód a používajúci elektroencefalografiu (EEG) na klasifikáciu jedinečného modelu mozgovej aktivity vyvolanej sústredením pozornosti pisateľa na jednotlivé blikajúce klávesy spellera.

Takéto zariadenie dosahovalo veľmi vysokú presnosť klasifikácie pri jednotlivých písmenách, ale klasifikačný výkon klesol, keď sa pisateľ pokúsil vyhláskovať celé slová a frázy. Vedci zistili, že veľa BCI spellerov bolo testovaných tak, že vyškolení používatelia zadávajú pomocou klávesnice opakujúce sa vety alebo skupiny písmen. Tieto druhy testov neukážu, aké ťažké je slobodne komunikovať pomocou spellera. Preto výskumníci navrhli BCI speller, ktorý uprednostňuje použiteľnosť pred rýchlosťou.

XIAOMT_redmi 9A_082020

Hoci doteraz boli zvyknutí písať počítačové programy na skúmanie mozgu, v tomto prípade použili mozog na zisťovanie výkonu počítača. Ich projekt by mal pokračovať a jednou zo vzrušujúcich aplikácií ich BCI spellera by bolo jeho skombinovanie s virtuálnou realitou. Virtuálna realita vytvára simulované prostredia, v ktorých sa ľudia môžu pohybovať bez použitia tradičných periférnych zariadení, ako sú klávesnice a myši. Vysokovýkonné algoritmy BCI spellera by sa mohli spojiť s obmedzeným počtom elektród EEG, aby ľudia mohli komunikovať s virtuálnymi svetmi iba pomocou svojich myšlienok. Aby to výskumníci umožnili, sprístupnil svoj kód a dáta online.

Zdroj: bioengineeringcommunity.nature.com.

 

Redakcia

Všetky autorove články
text sprava

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať