Image
7.6.2018 0 Comments

Scenáre využitia NAS servera Synology DS718+

Zariadenie typu NAS (Network Attached Storage) má univerzálne použitie. Môže sa uplatniť ako súborový server, multimediálny server, zariadenie na zálohovanie obsahu pre počítače aj mobilné zariadenia a, samozrejme, ako personálny či firemný privátny cloud. Odporúčam preskúmať nielen predinštalované aplikácie, ktoré sú súčasťou operačného systému DSM, ale aj aplikácie, ktoré sa dajú doinštalovať. 

Hardvér

Recenziu Synology DS718+ sme uverejnili v májovom PC REVUE, takže len stručne zhrniem základné parametre. NAS server s dvoma šachtami na disky disponuje výkonným a pritom úsporným štvorjadrovým procesorom Intel Celeron J3455 so štandardnou taktovacou frekvenciou 1,5 GHz a s možnosťou krátkodobého zvýšenia až na 2,3 GHz. Na náročnejšie scenáre sa môže predinštalovaná kapacita 2 GB RAM rozšíriť až na 6 GB. Maximálna kapacita je 24 TB v konfigurácii 2 × 12 TB disky.


Package Center poskytuje prehľad o nainštalovaných aj dostupných balíčkoch

Súborový systém Btrfs

Kľúčový pilier mnohých funkcií je súborový systém Btrfs. Tento akronym znamená B-tree file system, teda súborový systém založený na B stromoch. Vyvinula ho spoločnosť Oracle v roku 2009 a je súčasťou oficiálneho linuxového jadra. Najdôležitejšia vlastnosť tohto súborového systému je copy-on-write, čo v praxi znamená, že pri zmene súboru sa zapamätá aj pôvodná verzia a zmeny sú uložené na novú pozíciu. V prípade potreby potom nie je problém obnoviť niektorú z predchádzajúcich verzií súboru. Z ďalších vlastností súborového systému Btrfs treba spomenúť snapshoty, jednoduchú možnosť klonovania súborov, interný RAID úrovní 0, 1 a 10, podporu viac zväzkov v jednom úložisku, transparentnú kompresiu, kontrolu integrity uložených dát kontrolnými súčtami, online defragmentáciu, deduplikáciu, podporu generovania a aplikovania rozdielových zmien medzi snapshotmi.

Aplikácie

K aplikáciám sa najjednoduchšie dostanete cez webové rozhranie pomocou ikony Main menu v ľavom hornom rohu používateľského rozhrania zobrazeného v okne webového prehliadača. Prehľad o nainštalovaných aj dostupných aplikáciách pre operačný systém vášho NAS servera získate v aplikácii Package Center. Jej ikona v podobe nákupnej tašky prezrádza, že táto aplikácia je ekvivalentom aplikačných obchodov pre mobilné a desktopové platformy. Prostredníctvom nej si môžete stiahnuť a doinštalovať ďalšie balíčky, ktoré potrebujete. Ja som si ako jeden z prvých balíčkov stiahol Photo Station, aby som mohol organizovať fotografie a albumy. V nasledujúcom prehľade predstavím najdôležitejšie balíčky a funkcie.

File Station je intuitívne ovládateľná aplikácia umožňujúca cez webový prehliadač kopírovať súbory medzi zložkami na NAS serveri alebo nahrať ich z počítača či iného klientskeho zariadenia. Nástroje na rozšírené hľadanie a filtrovanie ponúkajú možnosť jednoduchej organizácie a zdieľania súborov pomocou jediného odkazu. File Station podporuje protokoly SMB, FTP, AFP, NFS a WebDAV.

Cloud Station Suite zabezpečuje synchronizáciu súborov a dokumentov na všetkých vašich zariadeniach, prípadne ďalších zariadeniach Synology NAS v reálnom čase. Funkcia Intelliversioning sleduje verzie dokumentov, identifikuje a zachováva iba tie najdôležitejšie, aby sa šetril úložný priestor, ale aby sa v prípade poškodenia dala obnoviť staršia verzia dokumentu z predchádzajúceho časového bodu. Aplikácia Prieskumník verzií umožňuje zobraziť historické verzie zálohovaných dát. Časové zálohy verzií dokumentov sú neoceniteľné či už v prípade poškodenia hardvéru, alebo pri útoku ransomvéru, ktorý šifruje súbory.

Cloud Station Suite má aj funkcie selektívnej synchronizácie a dokáže synchronizovať aj úpravy dokumentov realizované v čase, keď bolo zariadenie offline. Dokumenty sa zosynchronizujú, len čo sa tieto zariadenia pripoja k internetu. Napríklad poznámky vytvorené v režime offline v súboroch PDF prostredníctvom aplikácie DS Cloud sa do ostatných zariadení synchronizujú ihneď po opätovnom pripojení k internetu. Dá sa nastaviť jednosmerná alebo obojsmerná synchronizácia. Pri používaní smartfónov, ale aj moderných ultrabookov s diskami SSD, ktoré zatiaľ pri rozumnej cene majú obmedzenú kapacitu, si môžete nastaviť výberovú synchronizáciu, pri ktorej sa do niektorých zariadení synchronizujú len súbory určitých formátov, prípadne môžete nastaviť limit veľkosti súborov. Napríklad do mobilných zariadení či ultrabookov s limitovanou kapacitou diskov sa budú synchronizovať iba kritické súbory a malé súbory. Veľké súbory sa budú synchronizovať do zariadenia DiskStation, čím sa bude flexibilne využívať úložný priestor.

Cloud Station Backup je služba umožňujúca prírastkové zálohovanie v reálnom čase, ktoré zálohuje iba zmenené súbory do zariadenia Synology NAS s minimálnym využitím zdrojov systému. Možno tak vytvoriť vskutku komplexný a bezpečný privátny cloud. Napo­sledy zmenené veľké súbory sa rozdelia na menšie časti, významne sa minimalizuje riziko straty údajov v dôsledku neočakávaných problémov, napríklad hardvérovej chyby alebo chyby siete uprostred cyklu zálohovania.

USB Copy je funkcia, ktorá sa na podporovaných modeloch NAS serverov aktivuje tlačidlom. Umožňuje v súlade s nastavením automaticky kopírovať súbory a priečinky zo zariadenia Synology NAS na pripojený USB disk alebo kľúč a opačne a zabezpečovať tak efektívnu výmenu a zálohovanie dát. Po zvukovej a svetelnej signalizácii ukončenia kopírovania sa môže externé zariadenie USB vytiahnuť. Pre každé zariadenie možno nastaviť režim kopírovania, filter typu súborov a zásady pre prípadné konflikty, napríklad ak súbor s daným menom už existuje. Všetky nastavenia sa zapamätajú a po pripojení zariadenia za prevádzky okamžite uplatnia.


Hlavné menu s ikonami aplikácií

Správa a monitorovanie

Už úvodná konfigurácia naznačí, že správa NAS servera Synology s operačným systémom DSM v aktuálnej verzii 6.1.6 je jednoduchá a základnú správu zvládne aj bežný používateľ. Cloud Station Suite obsahuje podrobné protokoly a nástroje pre správcov, ktorým pomáhajú pri monitorovaní a správe rôznych úloh. Hlavne pri využití v úlohe servera na multimediálne súbory je dôležitá možnosť ovládať šírku pásma. Obmedzenie rýchlosti umožňuje správcom riadiť maximálnu spotrebu šírky pásma pre jednotlivých používateľov alebo skupiny a predchádzať tak potenciálnym problémom s prenosovou kapacitou v obdobiach intenzívneho využívania. V prípade výskytu problémov odošlú služby v systéme DSM e-maily a upozornenia správcom a aj používateľom, ak sa ich to týka.

Bezpečnosť a šifrovanie

NAS server si vyžaduje adekvátne zabezpečenie, obzvlášť ak sa server využíva pre živnosť alebo malú či rodinnú firmu. Ak máte na serveri uložené citlivé údaje, napríklad osobné, odporúčam nastaviť dvojstupňové overenie prihlasovania. Podpora dvojfázového overenia bráni iným osobám využiť slabé alebo ukradnuté heslo na napadnutie vašich citlivých dát uložených v službe Cloud Station, takže vaše údaje budú vždy dobre chránené, najmä ak použijete aj šifrovanie. Rýchle hardvérové šifrovanie AES-NI umožňuje zachovať vysokú prenosovú rýchlosť aj so šifrovanými dátami. Systém DSM využíva bezpečnú 256-bitovú technológiu šifrovania AES. Navyše súbory uložené v zdieľaných zložkách na zväzkoch súborového systému Btrfs možno komprimovať. Pomocou nástroja Správca kľúčov môžete na automatické pripojenie šifrovaných zdieľaných priečinkov používať ako fyzický kľúč úložné zariadenie USB, takže si nemusíte pamätať šifrovacie kľúče.

NAS server je z princípu zariadenie pre viacerých používateľov, takže okrem konfigurovateľnej možnosti zdieľania súborov a dokumentov oprávnenými používateľmi treba aj sledovať zmeny, ktoré urobili jednotliví používatelia. Preto Cloud Station Suite obsahuje protokoly pomáhajúce sledovať, kto upravil, odstránil či obnovil nejaký súbor z určitého zariadenia v situáciách, keď na jednom súbore pracuje viac ľudí. Prístupové oprávnenia možno prideliť používateľským skupinám alebo IP adresám a správcovia tak môžu povoliť používateľom prístup do služby Cloud Station len vtedy, keď sú ich zariadenia pripojené k určitej sieti, na­príklad k intranetu alebo sieti VPN. Pomocou zoznamov Windows ACL môžete zadávať po­drobné prístupové oprávnenia a nastaviť oprávnenia používateľov na čítanie, zápis a správu jednotlivých súborov – súbory sa potom budú synchronizovať do počítačov a mobilných zariadení podľa týchto konfigurácií.

Prípadné narušenie zabezpečenia odhalí skenovacia aplikácia QualysGuard, ktorá umožňuje vykonávať dôkladné kontroly systémov, implementovať opravné balíčky a sprísniť politiku pri vydaní novej hlavnej verzie systému DSM. Pripojenie zariadenia NAS k internetu výrazne zvyšuje možnosti jeho využitia, treba však dávať pozor na jeho zabezpečenie proti útokom zvonku. Pomocou DSM môžete blokovať neštandardné pokusy o prístup k vášmu NAS s mnohými možnosťami nastavenia.

Funkcia ochrany účtu pomáha zlepšiť zabezpečenie systému DSM pred potenciálne rizikovými používateľmi, vykazujúcimi  priveľa neúspešných pokusov o prihlásenie. Tým sa znižuje riziko napadnutia účtu pomocou útokov hrubou silou. Správca môže nastaviť,  ktoré IP adresy sa môžu pripojiť ku ktorým službám alebo sieťovým portom. Nastavenie možno vykonať aj podľa geografického určenia IP adresy. Tvorcovia systému DSM mysleli aj na ochranu pred útokmi DoS. Systém blokuje prístupy agentov, ale „ľudskí“ používatelia majú stále prístup k dátam a aplikáciám hostovaným na serveri. Systém DSM vie automaticky zablokovať IP adresu klienta po tom, čo sa niekoľkokrát neúspešne pokúsil o prihlásenie. Správcovia môžu takisto nastaviť zoznamy blokovaných alebo povolených adries a lepšie tak riadiť, ktoré IP adresy majú prístup k zdrojom systému.

Prekódovanie multimediálneho obsahu

Zariadenie DS718+ prostredníctvom služby Video Station a aplikácie DS video podporuje online prekódovanie formátov H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) aj v rozlíšení 4K, čo umožňuje prehrávanie 4K videí aj na počítačoch, smartfónoch a multimediálnych prehrávačoch, ktoré pôvodne nepodporujú formáty Ultra HD. Video s rozlíšením 4K možno prekódovať na rozlíšenie 1080p alebo 2160p (4096 × 2160 alebo 3840 × 2160) s kodekmi H.265 (HEVC) a H.264 (AVC) MPEG-2 a VC-1. Maximálny podporovaný počet snímok za sekundu (FPS) je 30. Prekódované kontajnery môžu mať formáty MKV, MP4, AVI, TS, MPG, WMV a ďalšie.

DS718+ podporuje aj takzvané remuxovanie čiže prekódovanie sprievodného zvuku videa bez toho, aby sa zmenilo kódovanie obrazu. To umožňuje prehrávať videá vo formátoch MP4 alebo MKV na počítačoch či zariadení Apple TV aj v prípade, ak ich zvukové kodeky nie sú týmito zariadeniami podporované.

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Recenzie

Videorecenzia: malé stolné HiFi reproduktory Creative T100 s prekvapivo dobrými basmi

15.12.2019 00:10

Prívlastok HiFi a údaj o výkone 80 W v špičkách, to je pre recenzenta výzva, aby overil, či tieto údaje zodpovedajú skutočnosti. Ako to dopadlo?  Vo videu je ukázaná aj vnútorná konštrukcia a test fr ...

Recenzie

Recenzia: Najtenší 5TB prenosný externý disk WD My Passport

13.12.2019 00:12

Veľkú kapacitu tohoto kompaktného externého disku ocenia hlavne majitelia notebookov a predovšetkým ultrabookov s SSD diskami. Ich výrobcovia boli nútení urobiť kompromis medzi kapacitou a cenou, takž ...

Recenzie

Budúcnosť atramentovej tlače

10.12.2019 10:08

Špeciálny projekt Tieto tlačiarne po prvýkrát uviedla na trh spoločnosť Epson pod názvom EcoTank v roku 2010 v Indonézii. Odvtedy boli predstavené na trhoch vo viac ako 150 krajinách a regiónoch. Na ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá