SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W Advertisement

Salesforce.com na báze SaaS prepája firmy so zákazníkmi aj partnermi

Tlačové správy
0

SFDC_Cloud_Alliance_Partner.jpg Akcieschopnosť firmy či organizácie je priamo úmerná jej schopnosti interakcie so zákazníkom, obchodným partnerom, či kolegom, a to vždy, keď je to potrebné. Pre úspešný výsledok sú navyše dôležité aj presné informácie dostupné v reálnom čase z akéhokoľvek miesta a zariadenia - laptopu, tabletu či mobilu. Nároky na flexibilné podnikové aplikácie preto neustále rastú.

Projekty Salesforce.com, ktoré podporujú firemnú mobilitu a spoluprácu, sú založené na cloudových riešeniach a aplikácií SaaS modelu, teda modelu centrálne spravovaného softvéru ako služby.

Najrýchlejšie rastúci CRM systém na svet - Salesforce.com - využíva v oblasti obchodu, marketingu a iných zákaznícky orientovaných služieb, aktuálne viac ako 100.000 firiem, vrátane medzinárodných gigantov, čo ho podľa spoločnosti Gartner (technologický prieskum) radí na prvé miesto v rámci svojho segmentu.

Okrem integrácie už existujúcich aplikácií zabezpečuje značka aj vlastnú platformu Force.com pre vývoj aplikácií, pričom v súčasnosti tvorí táto platforma najväčší ekosystém podnikových aplikácií na svete.

Medzi kľúčové výhody nasadenia Salesforce.compatria:
Zvýšená orientácia na biznis.
Vývoj projektu u zákazníka v kombinácii s integrovaným vývojovým prostredím umožňuje firmám efektívnejšie nasadenie podnikových aplikácií, a to aj pri požiadavke dosiahnuť väčší efekt s menšími zdrojmi.

Nižšie náklady na IT a komplexnosť. Požiadavky na vylepšenia dočasných aplikácií a ich upgrady zvyšujú náklady na IT a znižujú ich použiteľnosť. Nasadeniu komplexných projektov Salesforce.com predchádza podrobná analýza, pričom priebežné odborné konzultácie služieb sú samozrejmosťou.

Vyššia úroveň akcieschopnosti. Kým tradičná hardvérová a aplikačná infraštruktúra výrazne znižuje schopnosť reagovať na organizačné a trhové požiadavky, Salesforce.com umožňuje zákazníkom bezpečný a štandardizovaný prechod na cloud computing.

Salesforce.com bola už tretí rok po sebe vyhodnotená magazínom Forbes ako „Najinovatívnejšia firma na svete". Jej riešenia umožňujú klientom efektívnu interakciu so zákazníkmi cez komunity na sociálnych sieťach či cielený marketing, pričom ich zároveň pripravujú na nastupujúci fenomén „Internet of Things".

Rastislav Kupka, Business Development Partner, Anodius, a.s.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať