Image
31.3.2017 0 Comments

STU ocenila najlepšie vedecké publikácie – víťaz publikoval v NATURE článok o vývoji nových antibiotík

Autori kľúčových vedeckých výstupov uplynulého roka si včera pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali ocenenie z rúk prorektora STU Mariana Peciara. Medzi ocenenými je Ing. Pavol Jakubec, PhD., autor článku v NATURE, ktorý sa venuje výskumu nových antibiotík. Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave P. Jakubec sa minulý rok vrátil zo stáži na Oxforde a Harvarde a dnes pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

P. Jakubec sa vo výskumnej skupine prof. D. J. Dixona (2008 - 2014, University of Oxford, Oxford, UK) v Oxforde, venoval vývoju nových syntetických metód a syntéze biologicky aktívnych prírodných látok. Spolupracoval tiež so špičkovým americkým vedcom prof. R. Schrockom (nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2005) a spoločný projekt vyústil do vylepšenej syntézy alkaloidu Nakadomarínu a publikovania spoločnej práce v jednom z najrenomovanejších vedeckých časopisov (Nature 2011, 479). Počas stáže na Harvarde (2014 - 2016) pôsobil P. Jakubec vo výskumnej skupine prof. A. G. Myersa a podieľal sa na vývoji  a syntéze nových makrolidových antibiotík. Vzhľadom na celosvetovo sa zvyšujúcu bakteriálnu rezistenciu a klesajúcu účinnosť antibiotík je v súčasnosti vývoj nových antibiotík celosvetovou vedeckou prioritou. Pavol Jakubec na Harvarde ako člen medzinárodného tímu pripravil sériu štruktúrne komplexných nových antibiotík mimoriadne aktívnych voči panelu testovaných gram-pozitívnych baktérii. Celá práca bola publikovaná v roku 2016.

Ocenený bol aj doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., ktorý vyvíja nové elektroanalytické metódy s využitím v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze. Ide predovšetkým o elektródy na báze bórom dopovaného diamantu. Za vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu získal ocenenie VEDEC ROKA SR 2014 v kategórií Mladá osobnosť vedy

Tretí ocenený Ing. Ivan Šalitroš, PhD., sa venuje vývoju a výskumu nových typov zlúčenín a hybridných materiálov s parametrami SCO prechodu (spinové prechody spin crossover – SCO) vhodných pre technologické využitie, v oblasti informačných technológií ako napr. pamäťových nosičov, či v oblasti zobrazovacích techník.

Univerzita oceňovaním autorov vedeckých výstupov motivuje vedcov, aby publikovali svoje vedecké výstupy v prestížnych vedeckých časopisoch.

STU používa aj ďalšie nástroje na podporu mladých vedcov a umelcov – oceňuje najlepšie umelecké a architektonické diela a každoročne poskytuje granty mladým vedcom do 35 rokov na podporu ich výskumu.

Víťazi výzvy o top publikácie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách:

  • Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo publikácie s najvyšším počtom citácií podľa databázy najcitovanejších publikácií Thomson Reuters:  Ing. Pavol Jakubec, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  za článok v časopise NATURE: Platforma pre objav nových makrolidických antibiotík (A platform for the discovery of new macrolide antibiotics)

(Volume: 533, Issue: 7603, Pages: 338-+, published: May 19 2016)

  • Publikácie, ktoré vyšli v roku 2016 v časopisoch s najvyšším impakt faktorom (do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov): Ing. Ivan Šalitroš, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, za článok v Angewandte Chemie - International Edition (impakt faktor 11,709): Divergentná koordinačná chémia: Paralelná syntéza štvorjadrového železnatého komplexu so štruktúrou mriežky v dvoch tautomérnych formách (Divergent Coordination Chemistry: Parallel Synthesis of [2×2] Iron(II) Grid-Complex Tauto-Conformers).

Ocenenie si prevzali aj autori najlepšieho umeleckého a architektonického diela:

  • Významné umelecké alebo architektonické dielo:

DUNA bird watching/ Pozorovateľňa vtáctva na Dunaji, ktorá je spoločným projektom pedagógov a študentov Fakulty architektúry STU a nórskej Bergen School of Architecture v rámci EHP projektu Experimental Wooden Climatic Chamber /EWCC.

Ocenenie prevzala doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., ktorá mala v projekte úlohu koordinátorky a odbornej garantky. Pozorovateľňa je prístupná verejnosti, nachádza sa na Hrušovskej zdrži, ktorá je významným zimoviskom pre viaceré druhy vodného vtáctva – pre chochlačky a čajky čiernohlavé najvýznamnejším zimoviskom v rámci Strednej Európy a pre hlaholky dokonca v rámci celej Európy.

  • Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov alebo študenta STU:

Architektúra a grafika výstavy Kelti v Bratislave, ktorá od 14. 12. 2016 do 1. 10. 2017 prebieha v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Autorkami  sú Ing. arch. Anna Gondová a Ing. arch. Eva Belláková z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Výstava predstavuje návštevníkom keltskú Bratislavu, no nie je len inštaláciou stoviek exponátov ale je vyvrcholením mnohoročného intenzívneho výskumu, ktorý prezentuje pomocou interaktívnych prvkov, dokumentárneho filmu o nálezoch na Bratislavskom hrade, pomocou videoprojekcie na 3D modely georeliéfu Bratislavy, ale aj prezentáciou zvyškov keltsko-rímskej architektúry in situ pod nádvorím Bratislavského hradu, na mieste bývalej keltskej akropoly.

Zobrazit Galériu
STU

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Canon je jednotkou na celosvetovom trhu digitálnych fotoaparátov s výmennými objektívmi už 17 rokov

27.03.2020 11:48

Spoločnosť Canon s hrdosťou oznamuje, že jej digitálne fotoaparáty s výmennými objektívmi (digitálne zrkadlovky a systémové kompakty) si už 17. rok po sebe udržali najvyšší podiel na svetovom trhu[1]. ...

Tlačové správy

MIMORIADNY BALÍK POMOCI OD SLOVENSKEJ SPORITEĽNE: garancia účtov zadarmo a milión eur na boj s koronavírusom

27.03.2020 11:46

Slovenská sporiteľňa prijíma vzhľadom na aktuálnu situáciu mimoriadne opatrenia, aby minimalizovala negatívny dopad súčasnej krízy na životy svojich klientov a pomohla Slovensku v boji s koronavírusom ...

Tlačové správy

Výrobky z 3D tlače pomôžu proti koronavírusu

27.03.2020 11:42

Technológia 3D tlače sa stáva dôležitým pomocníkom v boji proti nákaze novým typom koronavírusu. Spoločnosť HP Inc. so svojimi globálnymi partnermi pracuje na zjednodušení výroby potrebných pomôcok. P ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ACER_032020

Najnovšie videá