SAS Fórum prilákalo marketérov aj manažérov rizík

0
Kvalitné dáta a ich sofistikované analýzy majú pre úspech v dnešnom biznise čoraz väčší význam. Potvrdil to 15. ročník konferencie SAS Fórum, na ktorom sa zúčastnili v Bratislave tri stovky marketérov, vedúcich pracovníkov oddelení pre riadenie rizík a iných top manažérov a analytikov z rôznych odvetví - od bankovníctva a poisťovníctva, cez telekomunikácie, verejný sektor až po utility. Tí sa spoločne so zástupcami konzultačnej a softvérovej spoločnosti SAS, ktorá konferenciu zorganizovala, ale aj prezentujúcimi hosťami zo siedmich krajín, pozreli na rôzne príklady využitia analytiky v praxi.

„Zamerali sme sa na tie najaktuálnejšie podnikateľské problémy, s ktorými sa firmy stretávajú čoraz intenzívnejšie. Sú to zvýšená miera podvodov počas finančnej krízy, potreba efektívnej komunikácie a automatizácie marketingových činností a taktiež potreba robiť podnikateľské rozhodnutia v reálnom čase," vysvetlila Hana Kvartová, riaditeľka SAS Slovakia.

Exkluzívny prieskum, ktorý pri príležitosti konferencie vypracovala agentúra GfK, ukázal, že Slováci nie sú direct marketingom firiem preťažení a privítali by od svojich bánk, poisťovní, operátorov a dodávateľov energií aj viac komunikácie, musí však byť pre nich zaujímavá a relevantná. „Pre firmy je preto mimoriadne dôležité komunikovať so zákazníkmi cielene, oslovovať ich s relevantnými ponukami a spôsobom, akým si želajú," dodáva H. Kvartová.

Takéto požiadavky si dobre uvedomuje Slovenská sporiteľňa, ktorá ako prvá banka na Slovensku nasadila špecializovaný softvér SAS na riadenie komunikácie s klientmi. Ako na konferencii uviedol vedúci kampaňového manažmentu Slovenskej sporiteľne Pavol Čelko, banka sa snaží lepšie prispôsobiť komunikáciu individuálnym potrebám a očakávaniam klientov. Rozsiahla vlastná databáza a softvér SAS jej dovoľujú lepšie identifikovať požiadavky jednotlivých segmentov, aj jednotlivých klientov, a zároveň s nimi cielene priamo komunikovať.

Sporiteľňa za projekt automatizácie marketingu získala na konferencii jedno z dvoch ocenení za najinovatívnejších klientov spoločnosti SAS pre rok 2011. Druhé si odniesol Slovak Telekom za projekt optimalizácie marketingových aktivít. „Toto riešenie sme nasadili ako prvý telekomunikačný operátor na Slovensku a sme presvedčení o jeho aktuálnom i budúcom prínose vo vzťahu k zachovaniu hodnoty našich zákazníkov," uviedla Slavomíra Brzová, manažérka riadenia kampaní v Slovak Telekome.

SAS Fórum 2012 však nebolo iba o marketingu. Stepan Zaytsev, vedúci oddelenia vývoja produktov kreditných kariet z ruskej Promsvyazbank vo svojej prezentácii demonštroval, ako sa nástroje SAS-u pre rozhodovanie v reálnom čase dajú využiť pri schvaľovaní úverov v priebehu niekoľkých sekúnd. Automatizovaný rozhodovací proces prispel významnou mierou k zvýšeniu ziskovosti banky.

Maya Mašková, vedúca oddelenia interného auditu a kontroly českej pobočky poisťovne Allianz zase vysvetlila, ako softvérové nástroje pre vyšetrovanie podvodov nielen urýchľujú a uľahčujú detekciu podvodov, ale ako im tiež pomáhajú predchádzať. „Analytický softvér je investícia, ktorá sa zúročí v kvalite výsledkov identifikácie podvodov a plnení cieľov spoločnosti," uviedla.

V ďalších prezentáciách sa mohli návštevníci konferencie dozvedieť, ako obohatiť profil zákazníka v telekomunikáciách pomocou analýzy sociálnych sietí, alebo ako dokáže dátová kvalita prispieť k bezpečnej starostlivosti o pacienta.

Konferenciu zorganizovala spoločnosť SAS v spolupráci s partnermi Unicorn Systems, Accenture a GfK.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať