Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

SAP prináša riešenie zlepšujúce fungovanie samospráv

0
Ako súčasť programu Urban Matters (Na meste záleží) prináša spoločnosť SAP AG, líder v oblasti podnikových informačných systémov, riešenie SAP CRM rapid deployment (s rýchlym nasadením), ktoré je určené kontaktným centrám pre obyvateľov. Riešenie pomáha zjednodušiť a urýchliť zavedenie viackanálových kontaktných centier, vďaka ktorým môže samospráva poskytovať služby a informácie občanom konzistentným spôsobom. Zároveň umožňuje samospráve efektívnejšie riadiť a kontrolovať svoje organizácie a vykonávané činnosti.

SAP CRM s rýchlym nasadením určené kontaktným centrám pre obyvateľov je kombináciou softvéru, predkonfigurovaného obsahu a preddefinovaných služieb špeciálne prispôsobených viackanálovým kontaktným centrám samospráv. Riešenie podporuje telefónnu, e-mailovú, on-line komunikáciu i komunikáciu formou chatu. Za nízke vstupné náklady vďačí pevnej cene a rýchlej implementácii (menej ako 12 týždňov), čím sa znižujú finančné riziko a neistota.
„Samosprávy na celom svete hľadajú spôsoby, ako zvýšiť účinnosť, skvalitniť služby a dosiahnuť vyššiu angažovanosť občanov," povedal Jens Romaus, senior viceprezident a globálny riaditeľ spoločnosti SAP pre riešenia určené pre verejné služby. „SAP CRM rapid deployment je možné nasadiť rýchlo a za pevnú cenu, čo umožňuje dosiahnuť prakticky okamžité výsledky pri minimalizácii rizika, ktoré je obvykle spojené s novým softvérovým projektom."

Program SAP Urban Matters je zameraný na pomoc miestnej samospráve v jej snahe zlepšiť život občanov. Riešenie SAP CRM s rýchlym nasadením určené pre kontaktné centrá umožňuje zvýšiť angažovanosť občanov, poskytovať kvalitnejšie služby, podporovať spoločenské začlenenie obyvateľov a stať sa otvorenejšími. Je postavené na využití modelu zdieľaných služieb, ktorý umožňuje rozšírenie základných funkcií riadenia vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management, CRM) pre budúce projekty, čím pomáha ešte viac zvýšiť návratnosť investície (ROI).

Spoločnosť SAP má k dispozícii aj ďalšie riešenia pre verejný sektor určené pre sociálne služby, bezpečnosť verejnosti, riadenie daní a príjmov, občianske služby a správu grantov, ktoré môžu využívať tento rámec. Samosprávy môžu v budúcnosti podporovať aj sociálne siete a mobilné aplikácie ako rozšírenie tohto riešenia v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať ich potreby. „Tento modulárny prístup otvára cestu k priebežným vylepšeniam a rozširuje funkcie na nové servisné kanály, ako sú sociálne siete alebo mobilné spôsoby komunikácie, alebo aj na nové obchodné potreby, ako sú napríklad analýzy," povedal Steven Birdsall, senior viceprezident a generálny riaditeľ spoločnosti SAP pre riešenia s rýchlym nasadením.
Zákazníci z verejného sektora majú k dispozícii riešenia SAP s rýchlym nasadením z celého portfólia produktov SAP vrátane prostredí, ako sú lokálne siete, cloudové alebo mobilné prostredie. Majú možnosť rýchlo a postupne prijímať nové podnikové funkcie a inovatívne riešenia pre in-memory computing, analýzy, mobilitu a ďalšie.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.sap.sk

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať