Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

SAP oznámil svoje hospodárske výsledky

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok a prvý polrok roka 2019.

  • Príjmy z cloudu narástli o 40 %

  • Hrubá marža pri cloude narástla o 4 percentuálne body

  • Príjmy z cloudu a softvéru ako aj celkové príjmy stúpli o 11 %

  • Riešenia Qualtrics Experience Management naštartovali rýchly rast v segmente zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti

  • Tempo rastu SAP S/4HANA pokračuje, počet zákazníkov narástol už na vyše 11 500

  • Prevádzkový zisk (IFRS) klesol o 21 % z dôvodu pokračujúcej reštrukturalizácie a významného nárastu cien akcií

  • Prevádzkový zisk (non-IFRS) ťažil z prevádzkovej disciplíny a zvýšenej efektivity cloudu a vzrástol o 11 %

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele

Druhý štvrťrok 2019

V druhom štvrťroku stúpli nové objednávky cloudu o 17 % na 494 miliónov eur (15 % pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudu bez infraštruktúry ako služby (IaaS) narástli o 27 %, keď sa SAP v súlade so stratégiou blízkeho partnerstva s poskytovateľmi hyperškálovanej IaaS sústredí. Príjmy z cloudu narástli medziročne o 40 % na 1,69 miliardy eur (IFRS), o 40 % (non-IFRS) a o 35 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z licencií softvéru klesli medziročne o 5 % na 948 miliónov eur (IFRS), o 5 % (non-IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo zapríčinili nedávne makroekonomické neistoty, najmä v Ázii. Nové objednávky cloudu a softvéru stúpli v druhom štvrťroku medziročne o 3 % (o 1 % pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudu a softvéru bez IaaS vzrástli o 9 %. Príjmy z cloudu a softvéru narástli medziročne o 11 % na 5,49 miliardy eur (IFRS), o 11 % (non-IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy stúpli medziročne o 11 % na 6,63 miliardy eur (IFRS), o 11 % (non-IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Prevádzkový zisk klesol medziročne o 21 % na 0,83 miliardy eur (IFRS), stúpol o 11 % (non-IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). IFRS prevádzkový zisk bol podľa očakávania ovplyvnený v druhom štvrťroku vyššími nákladmi na akvizície, ako aj vyššou akciovou kompenzáciou (z dôvodu akvizície Qualtrics a silného rastu hodnoty akcií SAP v druhom štvrťroku), či ďalšími nákladmi pri reštrukturalizácii, najmä pre nárast v očakávanej účasti v programoch dobrovoľných výpovedí a skoršieho odchodu do dôchodku v Nemecku.

Prevádzková marža (IFRS) klesla medziročne o 4,9 percentuálneho bodu na 12,5 %. Prevádzková marža (non-IFRS a non-IFRS pri fixnom menovom kurze) zostala stabilná na 27,3 % napriek akvizíciám. Zisk na akciu klesol o 21 % na 0,48 eura (IFRS) a stúpol o 11 % na 1,09 eura (non-IFRS). Prevádzkový cash-flow za prvých šesť mesiacov bol 2,68 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 10 %. Ten bol v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi roka 2018 zapríčinený najmä vyššími platbami v súvislosti s akciovou kompenzáciou (234 miliónov), platbami pri reštrukturalizácii (183 miliónov) a vyššími daňovými hotovostnými výdavkami (412 miliónov eur). Prevádzkový zisk okrem toho medziročne ťažil zo zavedenia IFRS16 približne v hodnote 185 miliónov eur. Voľný cash-flow klesol medziročne o 10 % na 1,96 miliardy eur. Na konci druhého štvrťroka bola čistá likvidita -8,55 miliardy eur.

Regionálne výsledky

SAP zaznamenal v regióne EMEA solídny výkon. Príjmy z cloudu a softvéru narástli o 9 % (IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu stúpli o 46 % (IFRS) a o 44 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najlepšie sa spoločnosti darilo v Nemecku a Španielsku. Nemecko okrem toho zaznamenalo solídny štvrťrok čo sa týka príjmov zo softvérových licencií, pre Francúzsko a Taliansko to bol v tejto oblasti silný štvrťrok.

Výhľad na rok 2019

Spoločnosť SAP opakuje svoj výhľad na celý rok 2019

SAP naďalej očakáva:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 6,7 - 7,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 5,03 miliardy eur), čo je 33-39 % nárast pri fixnom menovom kurze.

  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 22,4 - 22,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 20,66 miliardy eur), čo je 8,5 - 10 % nárast pri fixnom menovom kurze

  • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,85 - 8,05 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 7,16 miliardy eur), čo je nárast o 9,5 % - 12,5 % pri fixnom menovom kurze (predtým: 7,7 - 8,0 miliardy eur, nárast o 7,5 % - 11,5 % pri fixnom menovom kurze.)

Spoločnosť SAP okrem toho očakáva silný nárast celkových príjmov, pri nižšom tempe rastu ako prevádzkový zisk.

Čísla za rok 2019 obsahujú príjmy a zisky spoločnosti Qualtrics len od dátumu akvizície, 23. januára. Komparatívne čísla za celý rok 2018 neobsahujú príjmy a zisky spoločnosti Qualtrics a obsahujú príjmy a zisky spoločnosti Callidus od 5. apríla 2018. Hoci výhľad na celý rok 2019 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

 

SAP

Všetky autorove články
SAP vysledky zisk trzby

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať