S viazaním výdavkov v kapitole SAV nesúhlasia ani rektori

1

Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s viazaním výdavkov v rozpočtovej kapitole SAV a viazaním kapitálových výdavkov ministerstva školstva na valorizáciu miezd učiteľov. Prezídium rektorskej konferencie to vyhlásilo na svojom zasadnutí v pondelok 25. júla. Informovala o tom generálna sekretárka Slovenskej rektorskej konferencie Mária Čikešová.

Viazanie výdavkov môže podľa rektorskej konferencie viesť ku kríze vo financovaní slovenskej vedy a môže ohroziť personálnu štruktúru vedecko-výskumnej základne na Slovensku. Rektorská konferencia zároveň vyhlásila, že podporuje principiálne a transparentné riešenia záväzku vlády, ktoré vyjadrila v jej programovom vyhlásení a ktoré sa týka zvýšenia platového ohodnotenia učiteľov.

Rektorská konferencia vo svojom vyhlásení reaguje na to, že ministerstvo financií s cieľom zabezpečiť kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a zvyšovať mzdy pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl chce znížiť rozpočet SAV o 1 072 087 eur. Ministerstvo to odôvodnilo tým, že v schválenom rozpočte na tento rok neboli na tento účel rozpočtované peniaze a je teda potrebné ich zabezpečiť viazaním výdavkov v rámci schválených rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol.

Slovenská akadémia vied žiada ministerstvo financií, aby rešpektovalo Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020, v ktorom vláda uvádza, že vynaloží úsilie na posilnenie financovania výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu. Postup vlády voči Slovenskej akadémii vied kritizovali tiež Iniciatíva slovenských učiteľov, Iniciatíva vysokoškolských učiteľov a iniciatíva Veda chce žiť!

Slovenská rektorská konferencia je jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike. Cieľom konferencie je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.

SITA

Všetky autorove články
SAV rektor

1 komentár

Komunisticka vlada reakcia na: S viazaním výdavkov v kapitole SAV nesúhlasia ani rektori

27.7.2016 07:07
Náš komunistický premiér má za poradcu bývalého ohrdnutého riaditeľa SAV. A ten sa takto snaží postiť tým, ktorý ho už mali v SAV plné zuby. Presne v straníckej línii komunistickej strany smer.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať