Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Rozhovor Pieter Cullis: Dožijeme sa raz v zdraví 150 rokov či viac?

0

Pieter Cullis, expert na oblasť personalizovanej medicíny, nám pri príležitosti kongresu ITAPA poskytol krátky rozhovor na tému budúcnosti zdravotnej starostlivosti. Diagnostika ochorení sa čoskoro zmení - cieľom je predpovedať chorobu ešte prv, než sa objavia jej symptómy, a to synergiou využitia informácií z genetického profilu jednotlivcov a možností, ktoré prinášajú digitálne technológie pri analýze obrovského množstva dát. Personalizovaná diagnostika zahŕňa sekvenovanie genómovej DNA na určenie rizika ochorenia, ako aj analýzy proteínov a metabolitov v krvi a ďalších telesných tekutinách na detekciu ochorenia. Špecifické proteínové alebo metabolitové profily jednotlivcov môžu poskytovať  „biomarkery“ pre začínajúce sa alebo zjavné ochorenia, ako aj kvantitatívne dáta, ktoré sa dajú použiť na určenie reakcie na liečbu alebo na formuláciu odporúčaní týkajúcich sa zmien životného štýlu. Dostupnosť personalizovanej medicíny dramaticky zmení súčasné možnosti pacienta a prinesie zásadnú zmenu aj pre súčasnú lekársku prax. Predídeme tak lekárskym omylom, liečba bude individualizovaná, skorá a cielená, s oveľa nižším použitím medikamentov.

Ako sa podľa vás zmení zdravotná starostlivosť o 5-10 rokov vo vzťahu k uvedeným trendom?

P. Cullis: Zdravotná starostlivosť sa zmení z liečenia ľudí na prevenciu. Keď sa príde na to, že pacient je chorý, často je už príliš neskoro na to, aby bola liečba účinná. Budúcnosť je preventívna medicína, ktorá prepuknutiu choroby predchádza.

Predpokladáte, že ľudia budú žiť v budúcnosti dlhšie? Čo si myslíte, budú žiť zdravšie a viesť aktívnejší život aj v staršom veku?

P. Cullis: Ľudia budú určite žiť dlhšie, pretože personalizovaná medicína bude umožňovať včasné zistenie choroby (vtedy sa s ňou ľahšie bojuje), rovnako umožní aj lepšie prispôsobenie liečby konkrétneho ochorenia. Nakoniec môžeme predpokladať, že personalizovaná medicína nám umožní preprogramovať DNA tak, že orgány v tele (koža, srdce, mozog...) sa budú samy obnovovať a tým predchádzať chorobám a starnutiu.

Aké typy osobných zdravotných parametrov budú zhromažďované a vyhodnocované v súvislosti s príchodom internetu vecí a personalizovanej medicíny?

P. Cullis: Spočiatku genomické (sekvencia vašej DNA), proteomické (proteíny v krvi), metabolomické (metabolity, malé molekuly v telesných tekutinách) a mikrobiomické údaje získané zo vzoriek krvi, moču a zo stolice. To môže byť obrovské množstvo dát, ktoré vás dokážu opísať veľmi presne. Pri analýze sa tieto dáta môžu použiť na detekciu akejkoľvek choroby, ktorou by ste mohli trpieť, prípadne zistenie, či lieky, ktoré vám lekár predpísal, na vás účinkujú.

Ako sa bude dať zabrániť zneužívaniu takých citlivých osobných údajov?

P. Cullis: Vždy bude existovať riziko, že vaše údaje môžu byť zneužité „hackermi“. No riziko je malé a bude iste menšie ako riziko, ktoré sa vzťahuje na finančné údaje uložené vo vašej banke.

Ako sa zmení súčasný model zdravotného, sociálneho a životného poistenia v súvislosti s uvedeným informáciami?

P. Cullis: Súčasný model zdravotnej starostlivosti sa pravdepodobne výrazne zmení. Prejdeme zo systému, ktorý sa zaoberá pacientmi po tom, čo ochorejú, do systému, ktorý je zameraný na prevenciu ľudí pred chorobou. Lekár bude váš zdravotný tréner, bude mať spoľahlivé informácie na to, aby vám vedel povedať, aká strava je pre vás vhodná, aké lieky by ste mali užívať a či máte predispozície ochorieť na nejakú chorobu. O svoje zdravie sa budete môcť starať oveľa lepšie. Životné poisťovne budú platiť omnoho menej za chorých ľudí a odmeňovať tých, ktorí sa o svoje zdravie starajú.             

Dr. Pieter Cullis, Ph.D. je riaditeľom Inštitútu lekárskych vied (Life Sciences Institute) Univerzity v Britskej Kolumbii; je profesorom Ústavu biochémie a molekulárnej biológie, vedúcim výskumnej skupiny zameranej na nanomedicínu pri Univerzite v Britskej Kolumbii. Práca jeho tímu podstatne prispela k vývoju troch liekov, ktoré boli schválené regulačnými orgánmi v USA a v Európe na liečbu rakoviny a jej komplikácií. Dr. Cullis je spoluzakladateľom desiatich biotechnologických spoločností, publikoval viac ako 300 vedeckých článkov a je vynálezcom viac ako 60 patentov. V roku 2012 založil v Britskej Kolumbii Iniciatívu personalizovanej medicíny (Personalized Medicine Initiative), ktorá implementovala, resp. implementuje 10 projektov, ktorých cieľom je zaviesť personalizovanú medicínu do klinickej praxe.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať