Robotizácia a umelá inteligencia by mohli zautomatizovať až 47% profesií. Do akej miery je odolná ta vaša?

Technológie
0

Nedávna štúdia spoločnosti Pew Research zistila, že v 10 rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomikách väčšina pracovníkov očakáva, že v priebehu nasledujúcich 50 rokov budú počítače vykonávať mnohé práce, ktoré v súčasnosti vykonávajú ľudia. Preto sa pracujúci zjavne začínajú báť vplyvu umelej inteligencie a automatizácie na trh práce.

Odhady o tom, koľko prác by mohlo byť automatizovaných, sa pohybujú od 9 % do 47 %. Konzultačná spoločnosť McKinsey predpokladá, že robotizácia a automatizácia by mohli do roku 2030 vytlačiť až 800 miliónov pracovníkov na celom svete. Niektoré pracovné miesta sa výrazne zmenia, iné úplne zaniknú.

Existuje spôsob, ako si zabezpečiť svoje pracovné miesto? Môže vzdelanie pomôcť odolávať robotizácii? Podľa niektorých odborníkov je menej dôležitý výber pracovného miesta, ide skôr o neustálu aktualizáciu vašich zručností počas celej kariéry. 

Joseph Aoun z Northeastern University hovorí, že riešenie tohto problému sa opiera o tri základné piliere:

Technická spôsobilosť: pochopenie toho, ako fungujú stroje a ako s nimi pracovať. S postupným rozvojom umelej inteligencie a robotiky stroje vstúpia aj do oblastí, ktoré boli doteraz vyhradené ľuďom. Niektoré pracovné miesta zaniknú, no iní zamestnanci budú musieť pracovať so strojmi a v dôsledku toho budú zrejme oveľa produktívnejší. Pracovníci ovládajúci základy programovania a inžinierskych princípov budú mať lepšiu pozíciu, aby mohli na tomto novom pracovisku uspieť.

Zbehlosť v práci s dátami: ide najmä o navigáciu v mori informácií, ktoré sú generované strojmi. Pracovníci budú potrebovať dátovú gramotnosť na čítanie, analýzu a využitie takmer bezodných informácií, ktorými sa bude riadiť všetko od hlavných podnikateľských rozhodnutí až po nákup akcií.

Ľudská disciplína: Aoun hovorí, že to, čo my ľudia dokážeme robiť a stroje v dohľadnej budúcnosti nebudú môcť napodobniť je hlavne kreativitu, agilita, empatia a schopnosť prijímať informácie z jedného kontextu a aplikovať ich v inej oblasti. To znamená, že treba klásť väčší dôraz na skúsenostné učenie.

Svetové ekonomické fórum naznačuje, že budúcou automatizáciou budú ohrozené pracovné miesta, ako je napríklad účtovníctvo, zatiaľ čo OECD tvrdí, že najzraniteľnejšie budú pracovné miesta s nízkou kvalifikáciou. Tak či onak, zručnosti budú zastarávať oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. 

Kým v predchádzajúcej generácii bol „polčas rozpadu“ zručnosti asi 26 rokov, dnes je to štyri a pol roka a stále klesá. Aoun hovorí, že rýchle tempo zmien nie je nevyhnutne negatívne, no znamená to, že sa pravdepodobne nikdy nezbavíme domácich úloh. Takisto univerzity budú musieť presunúť svoje zameranie na celoživotné vzdelávanie.

Aoun sa obáva, že systém vysokoškolského vzdelávania v súčasnosti nie je pripravený na túto novú realitu. Mnohé univerzity sú príliš zamerané na štvorročné vysokoškolské štúdium a akademický výskum. Dôležité je nielen umožniť študentom absolvovať štúdium, ale treba klásť oveľa väčší dôraz na skutočné skúsenosti. Znamenalo by to čiastočne sa zamestnať počas štúdia alebo absolvovať dlhodobú stáž. Okrem pracovných skúseností by tak študenti získali zručnosti v rokovaní a interakcii s kolegami.

McKinsey odhaduje, že v roku 2030 pracovná sila strávi o 55 % viac času využívaním technických zručností ako v roku 2016. Svetové ekonomické fórum pritom predpokladá rast zamestnanosti vplyvom automatizácie – hoci niektoré pracovné miesta zaniknú, viac nových sa vytvorí. Vznikne veľa pracovísk, kde budú roboty pracovať spolu s ľuďmi. Preto je dôležité porozumieť tomu, že vzťahy so zariadeniami na pracovisku sa budú meniť a treba tomu zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vzdelávanie.

„Rovnakým spôsobom, ako sa zmení vyučovanie v autoškole, len čo tu budeme mať autonómne jazdiace autá,“ hovorí Aoun, „aj technológia môže urobiť niektoré oblasti zastaranými, ale neurobí zastaranými ľudí.“

Ľudia sa potrebujú sústrediť na zručnosti, ktorých replikácia je pre umelú inteligenciu ťažká. Konkrétne ide o prevzatie vedomostí z jedného kontextu alebo disciplíny a ich uplatnenie v inej oblasti.

Roy hovorí, že univerzity v USA, Kanade a Austrálii sa čoraz viac zameriavajú na interdisciplinárne štúdie. No vysoké školstvo v iných krajinách je stále trochu tradičnejšie vo svojom prístupe. Možno teda nestačí len prežiť na trhu práce, ale treba sa aj prispôsobovať jeho neustálym zmenám.

Zdroj: bbc.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI biznis praca peniaze buducnost robot stroj Digital dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať