Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Robotické hračky na zábavu aj výučbu logického myslenia a programovania

0
» „Na hodine informatiky, matematiky, zemepisu... sme  používali roboty BeeBot, BlueBot, ProBot, mBot, Ozobot...“ počúvajú často rodičia od žiakov, ktorí sa radi pochvália, čo bolo v ten deň pri vyučovaní najzaujímavejšie. Článok nie je len o prehľade robotických hračiek, ktoré sa vy­užívajú pri výučbe, ale má byť aj motiváciou pre rodičov, akú hračku, lepšie povedané, aký nástroj na rozvíjanie kreativity, by mohli svojim deťom zaobstarať. Začneme robotickými hračkami pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Zatiaľ čo roboty a robotické hračky pre starších žiakov môžu mať technokratický dizajn, zameraný na pochopenie princípu fungovania, pri robotoch pre mladších žiakov by dizajnové riešenie malo byť zamerané na prívetivosť. To je dôvod, prečo robotické hračky pre túto vekovú kategóriu pripomínajú včielky, chrobáčiky či hračkárske autíčka. Z hľadiska fungovania sú riešené ako robotické podvozky a dvoma kolieskami, ktoré manévrujú tak, že kolieska sa otáčajú rôznou rýchlosťou a pri otáčaní na mieste aj rôznym smerom. Tieto roboty zvykneme označovať aj krokové, pretože sa programujú zadávaním sekvencie krokov, pričom krok je buď pohyb v danom smere o konštantnú vzdialenosť, najčastejšie o 15 cm, alebo otočenie o 90°. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že možnosti týchto jednoduchých krokových robotov sú limitované, ale opak je pravda. Umožňujú deťom pochopiť, čo je to algoritmus, ako sa vytvárajú programy, ale aj to, že zložitejšie programy na prvý pokus väčšinou nefungujú a treba ich ladiť. Príkladom takýchto robotov je Bee-Bot s dizajnom včielky, ktorý je určený pre deti vo veku 3 až 7 rokov, a pokročilejší robot Blue-Bot s možnosťou programovania a ovládania aj cez mobilnú aplikáciu, určený pre 8 – 12-ročné deti. Umožňujú naprogramovať až 200 krokov. Keďže najjednoduchšie roboty majú len tlačidlá na zadávanie postupnosti povelov a nedisponujú displejom, ktorý by umožnil editovanie a úpravu programu, vyžaduje si zadávanie krokov aj veľkú predstavivosť. A pr ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
homeoffice

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať