ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Robotická ruka dokáže „cítiť“ predmety. Môže tak manipulovať aj s krehkými predmetmi

0

Pracovníci Laboratória počítačovej vedy a umelej inteligencie MIT vytvorili dva nové nástroje v novo vznikajúcom odbore mäkkej robotiky, ako sa označuje nová generácia robotov, ktoré používajú skôr  flexibilné materiály namiesto pevných komponentov. Mäkké roboty často čerpajú inšpiráciu zo živých organizmov a ponúkajú mnohé výhody vďaka ich univerzálnej funkčnosti. Takéto roboty dokážu pracovať oveľa citlivejšie ako ich pevné náprotivky.

Doteraz im však chýbala schopnosť vnímať, s akými predmetmi vstupujú do interakcie. Na prekonanie tohto problému vedci vybavili mäkké roboty rôznymi senzormi, kamerami a softvérom, čo im dovolí „vidieť a klasifikovať“ množstvo objektov. Mäkké robotické ruky sú vybavené senzorizovanou kožou, čo im umožňuje zdvihnúť rôzne predmety – od zemiakových lupienkov až po ťažké fľaše s mliekom. Vďaka pridaniu dotykových senzorov robot zistí, aký predmet uchopuje, a prispôsobí tomu množstvo vyvíjaného tlaku.

Počas experimentu s použitím 10 predmetov senzory dosiahli pri ich identifikovaní mieru presnosti vyššiu ako 90 %. Druhý inovatívny nástroj pre mäkké roboty je prst GelFlex, ktorý používa mechanizmus fungujúci pomocou šľachy a množstvo senzorov, ktoré poskytujú podobný zmysel pre citlivosť, akým disponuje človek. Tím chce v budúcnosti doladiť algoritmy snímania a umožniť zložitejšie konfigurácie prstov, napríklad ich prepletanie.

Zdroj: independent.co.uk.

Redakcia

Všetky autorove články
robot stroj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať