Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Roamingové sadzby za sťahovanie dát v zahraničí budú ešte viac klesať

0

Od zrušenia roamingových poplatkov uplynulo už pol druha roka a ukazuje sa, že Európania odvtedy viac využívajú mobilnú komunikáciu na cestách. Podľa správy zverejnenej v týchto dňoch Európskou komisiou sa zaznamenal výrazný nárast mobilných hovorov a využívania dát európskymi občanmi cestujúcimi v rámci EÚ.

Európania teda využili svoje nové digitálne práva. Použitie mobilných dát sa v priemere zvýšilo päťkrát v porovnaní s úrovňou pred júnom 2017 a počet hlasových hovorov cestujúcich sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím približne zdvojnásobil.

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra sa zjavne zmenili zvyky cestujúcich, napríklad 34 % z nich teraz využíva online služby tak ako doma, zatiaľ čo pred júnom 2017 to bolo len 15 %. Naopak, podiel tých, ktorí nikdy nepoužívajú mobilné dáta v zahraničí, klesol na 19 % v porovnaní so 42 % pred zrušením poplatkov za roaming.

Komisia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi bude pokračovať v monitorovaní vývoja na mobilných trhoch v členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby operátori naďalej dodržiavali nové pravidlá. No zároveň operátori budú monitorovať používateľov, aby nezneužívali tieto pravidlá a napríklad nevyužívali trvalo výhodné tarify iných štátov.

Operátor môže skontrolovať objem vášho roamingu za posledné 4 mesiace. Ak ste boli v tom období viac v zahraničí ako doma a využívali ste mobilné služby viac v zahraničí ako doma, operátor vás môže kontaktovať a požiadať o vysvetlenie. Vysvetlenie musíte podať do 14 dní.

Ak budete aj naďalej viac v zahraničí ako doma, môže vám operátor začať účtovať poplatok. Výška dodatočných poplatkov je limitovaná takto:

-      3,2 centa za minútu odchádzajúcich hovorov,
-      1 cent za SMS, 
-      6 EUR za každý GB dát (platí na rok 2018).

K 1. januáru každého roka bude maximálna sadzba za sťahovanie dát postupne klesať:

-      k 1. 1. 2019 4,50 EUR
-      k 1. 1. 2020 3,50 EUR
-      k 1. 1. 2021 3 EUR
-      k 1. 1. 2021 2,50 EUR

Európska komisia stanovila aj strop, koľko dát môžete v zahraničí presurfovať. Vychádza sa z domácej tarify a postupne sa meniacich poplatkov za  1 GB.

Ak máte zmluvu, kde platíte pevne stanovený mesačný poplatok, a tá zahrnuje balíček mobilných služieb s neobmedzeným objemom dát, musí vám operátor v rámci roamingu za domácich podmienok poskytnúť veľký objem dát. Konkrétne tento objem vypočítate tak, že dvojnásobok ceny tarify bez DPH v eurách vydelíte veľkoobchodnou cenou za gigabajt (6 eur v roku 2018).

Ak napríklad platíte 40 eur bez DPH za balíček mobilných služieb vrátane neobmedzených volaní, SMS a dátových služieb, pri cestách v zahraničí získate v rámci EÚ službu roaming za domácich podmienok na neobmedzené volania a SMS a minimálne na 13,3 GB dát (2 × (40 eur : 6 eur) = 13,3).

Operátor vás musí o povolenom objeme dát v rámci roamingu za domácich podmienok jasne informovať.

Zdroj: europa.eueuropa.eu.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
EU Europa peniaze Digital dáta smartfon hovor 4G siet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať