S_042020 S_042020 S_042020

Riešenie HP pre zjednotenú komunikáciu zabezpečí kontinuitu činnosti organizácií

Tlačové správy
0
Spoločnosť HP predstavila integrované, ľahko použiteľné a jednoducho spravovateľné riešenia, ktorých cieľom je zlepšiť komunikačné kanály medzi zamestnancami, zákazníkmi a občanmi.

Súčasní zamestnanci veľmi často pracujú na mnohých geograficky oddelených miestach, čo primälo organizácie začať využívať nové spôsoby komunikácie, ako napríklad hlasovú a video komunikáciu instant messaging (IM), či zdieľanú pracovnú plochu, ktoré umožňujú bezproblémovú a efektívnu komunikáciu naprieč rôznymi aplikáciami a regiónmi. Zavedenie týchto technológií však jasne ukazuje, že nepreviazané časti aplikačnej infraštruktúry a zastarané siete nie sú dostačujúce pre zvládanie nárokov, kladených týmito komunikačnými nástrojmi.

Na veľtrhu Enterprise Connect HP predstavilo nové MSR routery (multiservice routers), postavené na otvorených štandardoch. Medzi ich ťažiskové technológie patria najmä modul HP MSR Survivable Branch Communications (SBM) - prvé komplexné riešenie kontinuity činností organizácie na trhu(1) - a architektúra HP MSR OAP (Open Architecture Platform) s virtualizačnou platformou VMware vSphere Series. Tieto riešenia zefektívňujú a zjednodušujú prevádzku komunikačnej techniky vďaka reálnej interoperabilite s riešeniami Microsoftu® a cloudovými platformami. Podnikom tak umožňujú zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a obmedziť komplikovanosť komunikácií.

„Nápor rozmanitých komunikačných nástrojov, spolu s rastúcim podielom distribuovaných pracovných síl, stavia podniky z hľadiska ich infraštruktúr pred komplexné výzvy, ktoré zastarané siete jednoducho nemôžu zvládať," povedala Bethany Mayer, senior viceprezidentka a generálna riaditeľka HP Networking. „Riešenia HP umožňujú podnikom vytvárať vysoko produktívne prostredie zjednotenej komunikácie, ktoré maximálne podporuje vzájomnú spoluprácu a zaisťuje zamestnancom vysoký komunikačný komfort nezávisle na tom, aké zariadenia používajú, alebo odkiaľ pracujú."

Udržanie produktivity počas výpadku siete
Z hľadiska produktivity zamestnancov je komunikácia kľúčovým nástrojom. Nové možnosti prevádzkovania hlasovej komunikácie však od dátovej siete vyžadujú, aby bola schopná spoľahlivo zabezpečovať hlasové služby naprieč celou organizáciou.

Modul HP MSR SBM sa dodáva s predinštalovaným softvérom Microsoft Lync Survivable Branch Appliance a tvorí jednotný, vysoko modulárny systém, zabezpečujúci široké spektrum komunikačných služieb v reálnom čase, a to aj v prípade, že WAN sieť, alebo podniková sieť, nie sú dostupné. Modul HP MSR SBM zároveň umožňuje rýchlu integráciu do siete zákazníka a do riešenia Microsoft Lync, čo výrazne zjednodušuje nasadenie tohto zariadenia.

Funkcie SBM, integrované v routeroch HP MSR30 a MSR50, zaisťujú vysoký výkon konvergovanej platformy v oblasti smerovania, prepínania, prevádzky bezdrôtových sietí, bezpečnosti a hlasových služieb pre pobočkové podnikové siete. Zároveň integrujú porty gigabitovej siete, dátové úložiská a USB rozhrania, čím znižujú množstvo potrebného miesta, spotrebu energie, kabeláže a celkové náklady.

HP aktuálne pripravuje kvalifikáciu hlasových brán radu HP MSR v programe Microsoft Lync Unified Communications Open Interoperability Program (UCOIP), ktorá je zárukou, že tieto routery dokážu odosielať a prijímať hlasové hovory prostredníctvom verejnej komutovanej telefónnej siete (public switch telephone network, PSTN). HP je zároveň certifikovaným partnerom pre riešenie Microsoft Lync (Microsoft Lync Certified Support Partner), vďaka čomu majú zákazníci možnosť využívať komplexnú technickú podporu pre svoje IT prostredie s riešením Microsoft Lync u jedného dodávateľa.

Jednoduchšie siete a menej potrebného priestoru
Nová architektúra HP MSR OAP s VMware vSphere Series integruje aplikácie tretích strán do routerov HP MSR30 a MSR50. Vďaka tomu sa dajú poskytovať virtualizované služby v rámci jedinej platformy a minimalizovať nutnosť nákupu rozširujúceho hardvéru.

Prvou aplikáciou HP AllianceONE, podporovanou na platforme HP MSR OAP, je riešenie optimalizácie WAN sietí Riverbed®, ktoré obvykle zvyšuje aplikačný výkon päť až päťdesiatnásobne, v niektorých prípadoch dokonca až stonásobne(2) a zabezpečuje tak rýchly a spoľahlivý prístup ku cloudovým službám. V rámci zjednodušenia a urýchlenia nasadenia tohto riešenia divízia HP Technology Services ponúka služby, zahrňujúce realizáciu návrhu, sprevádzkovanie riešenia u zákazníka a poskytovanie technickej podpory.

Vyššia produktivita vďaka konzultáciám v oblasti jednotných komunikácií a mobility
Pre zaistenie univerzálneho prístupu, ktorý podniky vyžadujú, HP ponúka Technology Services seminár HP Mobility Transformation Experience Workshop. Tento interaktívny celodenný seminár vedú konzultanti HP a pomáha vytvoriť súlad medzi kľúčovými zamestnancami z radov obchodných a IT oddelení pri formovaní vízie jednotných komunikácií a mobility.

K spracúvaným témam patria nová definícia produktivity, zaistenie jednotnej komunikácie a poskytovanie univerzálnej, spoľahlivej konektivity. Zákazníkom seminár pomáha identifikovať aktuálne priority, ktoré môžu byť bezprostredne implementované, a zároveň odporúča vhodné následné kroky. S týmito informáciami môžu organizácie lepšie napĺňať svoje obchodné stratégie, zaistiť kvalitnejšie používateľské skúsenosti, priebežne zefektívňovať komunikáciu svojich pracovných tímov a zvyšovať produktivitu zamestnancov.

Komunikácia bez investícií do infraštruktúry
Nové služby HP Enterprise Cloud Services - Unified Communications predstavujú ponuku jednotných komunikácií ako služieb (unified communications-as-a-service, UCaaS), ktoré spájajú rozsiahle skúsenosti divízie HP Enterprise Services s nasadzovaním riešení Microsoft Lync v rámci architektúry s vysokou dostupnosťou a centralizovaným nepretržitým monitoringom kvality a výkonu komunikácie.

HP zároveň umožňuje používateľom rýchle zavádzať riešenie jednotnej komunikácie v reálnom čase, a to vďaka inovovaným telefónom HP 4120 IP, ktoré zaisťujú ľahký prístup k ponukám Microsoft Lync a cloudovým riešeniam, kompletne hostovaným v privátnom cloude HP. Tento cloud poskytuje konektivitu kedykoľvek a kdekoľvek - bez potreby nasadenia novej infraštruktúry u zákazníka. Používatelia sa môžu prihlásiť k svojmu používateľskému účtu Microsoft Lync priamo prostredníctvom telefónu a vložením svojho PIN kódu získať prístup k hlasovej schránke, osobným kontaktom a všetkým nastaveniam používateľského profilu.

HP na veľtrhu Enterprise Connect 2013
HP predstavilo svoje nové UCC riešenie a služby na veľtrhu Enterprise Connect, ktorý sa konal v dňoch 18.-21. marca v Gaylord Palms Convention Center vo floridskom Orlande.

Dostupnosť
• Modul HP MSR Survivable Branch Communications by mal byť dostupný v priebehu tohtoročného leta.
• Hlasové brány radu HP MSR, spĺňajúce kvalifikáciu programu Microsoft Lync Unified Communications Open Interoperability Program, by mali byť dostupné v priebehu tohtoročného leta.
• Platforma HP MSR OAP s VMware vSphere Series je dostupná v podobe rozširujúcich MIM (multifunction interface module) a FIC (flexible interface card) modulov, s plnou kompatibilitou s routermi HP MSR30 alebo MSR50.
• Seminár HP Mobility Transformation Experience Workshop je už celosvetovo dostupný.
• Služba HP Enterprise Cloud Services - Unified Communications, vrátane UCaaS, je už dostupná vo vybraných krajinách.

Telefóny HP 4120 IP by mali byť dostupné v priebehu tohtoročného leta.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať