SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Reportáž Intersolar 2019: Aktuálne trendy fotovoltiky

0
Dominantnou témou podujatia Intersolar 2019 bolo uskladňovanie elektrickej energie vyrobenej fotovoltickými panelmi. Výrobcovia vystavovali batérie rôznych veľkostí, pričom dominovali technológie na báze lítia, teda lítiovo-iónové alebo lítiovo-polymérové batérie. Mnohí zákazníci, ktorí majú fotovoltické panely, potrebujú vyriešiť problém s tým, že časy maximálnej produkcie elektrickej energie z panelov a časy spotreby energie sú rôzne a vyprodukovanú energiu treba uskladniť. Napríklad v rodinných domoch sú špičky ráno, keď sa pripravujú raňajky, a večer, keď sa všetci členovia rodiny vrátia domov. Maximum produkcie elektriny je naproti tomu okolo poludnia, keď sú ľudia v práci a deti v škole. V priemere sa využije len 30 – 40 % vyprodukovanej energie. Preto sa výrobcovia fotovoltických systémov snažia o integráciu meničov a batérií, ktoré umožnia vyrobenú energiu uskladniť. To umožňuje vy­užiť až 60 – 80 % energie z panelov. Alternatívou sú takzvané virtuálne batérie, ktoré umožňujú uskladniť vyrobenú energiu v distribučnej sieti. V praxi to funguje tak, že firma, ktorá prevádzkuje rozvodnú sieť, uhradí majiteľovi solárneho systému dodanú energiu. Je to približne polovičná suma, ako za dané množstvo energie zaplatí odberateľ. Úhrnná suma za dodávku energie sa totiž skladá zo zložky nákladov na jej výrobu a nákladov súvisiacich s distribúciou elektriny. Takže virtuálna batéria nezabezpečí rovnakú úsporu nákladov za elektrinu ako fyzická batéria, no výhodou sú nižšie investičné náklady a hlavne skutočnosť, že virtuálna batéria na rozdiel od fyzickej nemá obmedzenú životnosť. Príklad konštrukcie umiestnenia panelov na vodnej ploche Doba návratnosti investície do solárneho systému s fyzickými batériami je v našich podmienkach 17 – 20 rokov, a to hlavne z dôvodu vysokej ceny batérií. Systémy s virtuálnym úložiskom energie majú dobu návratnosti 12 – 15 rokov. Navyše doba návratnosti batérií koliduje s ich životnosťou. Väčšina výrobcov garantuje životnosť batérie 10, ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Intersolar fotovoltika trendy

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať