Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Reportáž: Veľtrh IDEB 2016

0
IT dominuje aj v riešeniach pre armádu Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB sa koná každé dva roky a poskytuje prierez najmodernejšími riešeniami pre armádu a bezpečnostné zložky, presnejšie povedané, ide o riešenia, ktoré nie sú z rôznych príčin utajované. Nosnou témou 6. ročníka veľtrhu IDEB bola modernizácia vojenských, policajných a spravodajských zložiek, ktorá reaguje na aktuálnu medzinárodnú situáciu. Pri prehliadke sme sa zamerali na riešenia využívajúce najnovšie informačné technológie. V stánku SEC Technologies nás zaujal diaľkový detektor Falcon 4G, ktorý umožňuje bez priameho kontaktu detegovať bojové otravné látky a nebezpečné chemické látky až do vzdialenosti 6 km. Prístroj je založený na technike DIAL (DIfferential Absorption LIDAR); to znamená, že na detekciu využíva absorpciu optického žiarenia molekulami detegovanej látky. Zdrojmi optického žiarenia vo Falcone 4G sú dva kusy preladiteľných CO2 laserov, preto môže detegovať plynné látky, ktoré majú výrazné absorpcie v oblasti preladiteľnosti týchto laserov. Zariadenie funguje tak, že jeden z laserov sa naladí na vlnovú dĺžku maximálne absorbovanú a druhý na vlnovú dĺžku minimálne absorbovanú detegovanou látkou. Následne sa cez skúmanú atmosféru vyšle niekoľko párov laserových impulzov a optický prijímač zachytí a vyhodnotí návratové signály; jednak zo spätných rozptylov na aerosóloch, jednak signály z odrazeného laserového žiarenia od terénneho predmetu v pozadí. Ak je zaznamenaný významne vyšší útlm maximálne absorbovanej vlnovej dĺžky, detegovaná látka sa na meracej trase vyskytuje a možno určiť jej priemernú koncentráciu aj koncentračný profil pozdĺž trasy. Bojové biologické látky sú detegované metódou DISC (DIfferential SCattering), založenou na vyhodnotení rozloženia veľkosti častíc, pretože takýto rozprášený oblak má charakteristické rozloženie veľkosti častíc, ktoré ho výrazne odlišuje od prirodzených aerosólov. MARKET.sk & SIGINT.sk vystavovali riešenie T-GORILLA na komplexnú o ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať