Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Reportáž: VeeamOn Fórum 2017 / V znamení dostupnosti a multicloudových riešení

0

Na 4. ročníku podujatia spoločnosti Veeam Software v Prahe sa zúčastnilo takmer 600 odborníkov, ktorí so záujmom sledovali technické ­prednášky a v kuloároch diskutovali o najnovších trendoch v oblasti vysokej dostupnosti, zálohovania, zabezpečenia, cloudových riešení, modernizácie dátových centier a v neposlednom rade aj o svojich skúsenostiach a postupoch, ktoré sa osvedčili v ich firmách a organizáciách. Regionálny manažér Martin Štětka zreka­pituloval produkty a riešenia predstavené na globálnom podujatí v máji v New Orleans, predovšetkým Veeam Availability Suite a Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud, umožňujúce poskytovanie dostupnosti Always-On aj v cloudových, multicloudových a hybridných riešeniach. Veeam je v novej verzii produktov pripravený aj na čoraz populárnejšie hybridné riešenia, ponúka nielen  bezagentové riešenie na virtuálnu infraštruktúru, ale aj agentové riešenie pre fyzickú infraštruktúru. Veeam Availability Platform bola rozšírená aj o možnosti zálohovania Office 365.

Martin Štětka zhrnul výzvy, ktorým čelíme, predovšetkým čo sa týka nepretržitej dostupnosti služieb, a naznačil niektoré scenáre našej digitálnej súčasnosti a budúcnosti. Použil niekoľko výstižných porovnaní, napríklad ako vo svojom inteligentnom dome, aj keď je v inom meste, dokáže otvoriť poštárovi a umožniť mu, aby nechal balík v garáži. Alebo porovnal klasické auto s moderným, ktoré môže poskytnúť rovnaký digitálny komfort, aký má človek v kancelárii, samozrejme, prispôsobený špecifikám prostredia auta.

Vasily Vaganov, senior regional director pre región CIS and Eastern Europe, zdôraznil prebiehajúcu digitálnu transformáciu, ktorá od základov mení naše zvyky. Moderný biznis mení aj zaužívané pravidlá platné ešte na prelome ti­sícročí: napríklad nenastupujte do cudzích áut a nestretávajte sa s ľuďmi z internetu. V súčasnosti tieto pravidlá principiálne porušujú služby typu Uber, Liftago či AirB&B.

Prirovnania smerovali k tomu, že dôvera používateľov k digitálnym technológiám spočíva predovšetkým v dôvere k dostupnosti. Ak si niekto založí podnikanie na službe, na ktorej prevádzkovanie nemá vplyv, musí jednoducho poskytovateľovi služby dôverovať. Poskytovatelia služieb zas túto nonstop dostupnosť zákazníkovi garantujú, čím mu garantujú aj kontinuitu podnikania. Prípadné problémy s dostupnosťou majú na podnikanie nielen negatívny priamy dosah, ale vo väčšine prípadov je horším následkom nepriaznivé PR spôsobené negatívnymi reakciami zá­kazníkov na sociálnych sieťach. „Ak nedokážete poskytovať služby nepretržite, nemôžete obstáť v konkurenčnom boji a konkurencia vás prevalcuje,“ vystríhal Štětka.


Regionálny manažér Martin Štětka zdôraznil kľúčové atribúty úspechu modernej firmy

Exponenciálne narastá množstvo údajov, ktoré treba spracovať, pričom tie dôležité treba aj zálohovať. V roku 2015 analytici konštatovali, že 90 percent vtedy existujúcich dát vzniklo za posledné dva roky. Situácia sa za dva roky dramaticky zmenila. V roku 2016 až 90 percent spracúvaných dát vzniklo už v danom roku. Údaje sú v tomto storočí to, čo kedysi bola para či ropa, je to globálny akcelerátor biznisu. Hodnota firiem ako Uber či Tesla Motors už nespočíva len v materiálnom majetku či klasickom know-how, ale v údajoch, či už sú to údaje od zákazníkov, údaje z výroby, telemetrické údaje z testovania a podobne. Úspešné firmy si dôležitosť svojich údajov uvedomujú, preto 74 percent firiem z reb­ríčka  Fortune 500 používajú riešenia Veeam. Softvér Veeam v celosvetovom rozsahu chráni viac než 14 miliónov virtuálnych serverov. Martin Štětka zdôraznil aj ďalšie kritérium úspešnosti: skóre Net promoter, ktoré udáva, koľko ľudí zo 100 odporúča príslušné riešenie, má Veeam 2× vyššie, než je priemer v odbore.


Veľmi pôsobivá bola prezentácia riešenia zálohovania pred príchodom hurikánu Harvey, keď sa vedelo, že o niekoľko hodín dorazí k pobrežiu USA, kde môže napáchať nepredvídateľné škody

Cloud sa už nevníma ako technológia, ale ako služba, ktorá vôbec nemusí súvisieť s IT. Len čo začnete vyplňovať objednávku na Uber, de facto využívate cloudovú službu.

Dostupnosť sa stáva kritickým faktorom na udržanie dôvery zákazníkov, renomé značky a udržanie konkurenčnej výhody. Biznis až 66 % firiem je zdržovaný neplánovanými výpadkami a až 82 % firiem čelí rozporu medzi požiadavkami na vysokú dostupnosť a reálnym stavom. Vo finančnom vyjadrení priemerná hodnota takzvanej priepasti dostupnosti v globálnych firmách je  21,8 milióna dolárov. Viac než 81 % globálnych firiem má multicloudovú stratégiu, ako profitovať z výhod cloudu pri ich podnikaní. Zákazník však musí mať možnosť prejsť k inému poskytovateľovi. Pri tvorbe cloudovej stratégie treba mať na pamäti únikový plán a riešenia na vysokú dostupnosť.

Mení sa aj vnímanie požadovanej dostupnosti. Kedysi bola podniková infraštruktúra ­definovaná serverom, ktorý potreboval profylaktiku a náročnú správu.  Kritické SLA boli rádovo hodiny, bežne to boli dni, jednoducho nevyhnutný čas, kým bol do firmy doručený náhradný diel. Vo virtuálnej infraštruktúre sa výpadky skrátili na desiatky minút, maximálne niekoľko málo hodín, kým sa virtuálne servery nepresunuli na náhradný fyzický hardvér. Napriek nevýhode typu „všetky vajíčka v jednom košíku“, rozumej u cloudového poskytovateľa, boli takéto virtualizované riešenia spoľahlivejšie. Veeam Availability Suite umožňuje aj zálohovanie fyzických zariadení či zaisťovanie prístupu „do cloudu“, čiže využitie voľnej kapacity v cloude na dlhodobé zálohovanie údajov a aj využitie disaster recovery na zabezpečenie kontinuity služieb.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Cloud VeeamOn

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať