Reportáž: Sage summit 2015

0

Sage Summit s 8000 účastníkmi je už tradične celosvetovo najväčšia konferencia pre SMB. Malé a stredné podniky hrajú v ekonomike kľúčovú úlohu a zamestnávajú milióny ľudí. Navyše sú hybnou silou pokroku. Takmer dve tretiny stredných podnikov sú novátori, ktorí vyvíjajú a prijímajú nové produkty a obchodné postupy. Ich pracovníci podávajú 14-krát viac patentov než pracovníci veľkých firiem.

Načúvajme zamestnancom a zákazníkom

Spoločnosť Sage zákazníkom zo segmentu SMB nielen poskytuje softvérové produkty, ale sa o nich aj vzorne stará. Účasť na niekoľkých prednáškach aj neformálne diskusie s európskymi zákazníkmi, napríklad z britskej finančnej správy, potvrdili, že Sage sa snaží porozumieť ich inšpiráciám a poskytnúť im hĺbkový pohľad, ktorý potrebujú na efektívne vykonávanie svojej práce. To vysvetľovalo výber hostí na hlavných prednáškach.

Deepak Chopra, Colin Powell a šéf Sage Stephen Kelly diskutujú o motivácii ľudí vo firmách

Hlavným lákadlom prvej hlavnej prednášky bol bývalý americký štátny tajomník generál Colin L. Powell a autor viac než 80 kníh Dr. Deepak Chopra. Powell zo svojej  knihy It Worked For Me: In Life and Leadership citoval hlavné zásady jeho úspešnej kariéry a motivoval účastníkov konferencie, aby vždy boli pozitívni a verili v to, čo robia. Deepak Chopra rozvinul jeho myšlienky a zdôraznil, že celkový blahobyt človeka je podmienený predovšetkým ich intelektuálnou pohodou, príslušnosťou ku komunite, telesnou pohodou, dobrým zamestnaním, kariérou a až nakoniec hospodárskym blahobytom. „Keby ste sa spýtali ľudí, či majú radi svoju prácu, len dvadsať percent by odpovedalo áno,“ zdôraznil Chopra. A čo ostatní? Sú to len nezúčastnené osoby vo svojom zamestnaní? Ak manažér ignoruje zamestnanca, zamestnanec je takmer o päťdesiat percent menej výkonný, než by mohol byť. Chopra odporúča manažérom, aby boli dobrými poslucháčmi a pozorovateľmi, aby načúvali zamestnancom a zákazníkom. Obsadenie druhej hlavnej prednášky celebritami bolo ešte viac cielené na auditórium, v ktorom mali prevahu staršie dámy z firiem a úradov, kde využívajú softvérové riešenia Sage. „Biznismenky“ Jane Seymour (herečka, predstaviteľka doktorky Quinnovej), Karen Brady, Brandi Temple a spoluzakladateľ YouTube Chad Hurley hovorili o začiatkoch svojej podnikateľskej kariéry.

Jodi Uecker, prezidentka Sage pre Severnú Ameriku, v rozhovore so spoluzakladateľom YouTube Chadom Hurleym

Tradičné aj nové modely distribúcie

Podľa Gartneru je Sage tretí najväčší poskytovateľ riešení ERP na svete. Spoločnosť bola založená v roku 1981. V súčasnosti má viac než 6 miliónov zákazníkov a viac než 13 500 zamestnancov v 24 krajinách. Tvárou v tvár náročnému podnikateľskému prostrediu a špecifikám globálnych ekonomických oblastí vykazuje spoločnosť slušný rast, najmä vďaka tvrdšej obchodnej stratégii. Sústreďuje sa na investície do vlajkového produktu Sage ERP X3 na úkor investícií do iných starších produktov. Takto nepriamo núti Sage svojich zákazníkov migrovať novšie produkty. Snažia sa skúšať nové marketingové modely, napríklad predplatené cloudové služby. Tieto modely oslovujú hlavne malých a stredne veľkých zákazníkov.

Záujem o slovenský trh

Sage vstupuje aj na slovenský trh prostredníctvom spoločnosti Deveho Consulting Group, medzinárodného obchodného partnera zameraného na multinárodné implementácie softvéru Sage ERP X3. Vlajkový produkt  je aj tu riešenie Sage,  úplne lokalizované podľa slovenských zákonov. Nová verzia prináša vyššiu mobilitu a lepšie možnosti integrácie. „Modularita riešení Sage umožňuje pristupovať k zákazníkom s vedomím, že ak zákazník požaduje teraz len čiastočné riešenie a v priebehu niekoľkých rokov bude potrebovať rozšíriť spektrum pokrytia svojich potrieb, zákazník vie rásť naďalej s nami. Je to ako lego. Keď potrebuje klient v priebehu rokov zmeniť, preskupiť alebo doplniť svoj komplexný systém ERP o ďalšie funkcie, už nemusí hľadať na trhu,“ vysvetľuje stratégiu nasadzovania riešení Martin Zuzák z Deveho Consulting Group.

Rýchla implementácia

V predstavách zákazníkov je historicky zafixované, že keď implementujú systém ERP, vyžaduje to enormný čas a nemalé personálne kapacity. Toto však v prípade riešení Sage neplatí a odráža sa to nielen na kratšom trvaní projektu a implementácie, na nenáročnosti z pohľadu vyčlenených personálnych kapacít na strane zákazníka, ale, samozrejme, aj na výslednej cene. Riešenie Sage nevyžaduje na strane zákazníka mohutný implementačný tím, implementácia je podľa slov Martina Zuzáka kapacitne nenáročná. Prvý modul možno začať využívať zhruba mesiac od začiatku implementácie.

Vystavovatelia zo slovenskej firmy Datamolino

Na sprievodnej výstave sme našli aj stánok slovenskej firmy Datamolino. Služba automatického spracovania faktúr, ktorá je na Slovensku už dávnejšie kompatibilná so všetkými relevantnými účtovnými softvérmi, sa totiž na konci roka 2014 integrovala aj do dvoch významných účtovných softvérov – Xero a Sage One. „Náš produkt je plne automatizovaný, takže vieme našim zákazníkom poskytnúť dáta instantne. Po nahratí účtovných dokladov im obratom v priebehu niekoľkých sekúnd z ľubovoľného množstva dokumentov poskytneme dáta, s ktorými môžu ihneď pracovať,“ povedal riaditeľ spoločnosti Datamolino Andrej Glézl.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár