Image
7.2.2017 0 Comments

Reportáž: SAP Success Connect: Trendy a perspektívy v oblasti HR

Koncom novembra SAP usporiadal vo Viedni jednu z najväčších konferencií v regióne zameranú na problematiku ľudských zdrojov. Hlavná téma podujatia bola digitalizácia a digitálna transformácia s cieľom zjednodušenia procesov HR, zefektívnenie vyhľadávania a následného udržania si perspektívnych talentovaných zamestnancov, zvýšenie atraktivity firmy pre talenty, odborný a osobnostný rozvoj a angažovanosť zamestnancov,  meranie návratnosti investícií (ROI) v oblasti ľudských zdrojov a ďalšie zaujímavé témy z oblasti HR.

Už otvorenie hlavnej prednášky pôsobivou umeleckou kreáciou, ktorá vyvrcholila vysypaním státisícov červených papierových srdiečok na účastníkov, naznačilo, že podujatie je zamerané na človeka ako na kľúčový faktor biznisu, u ktorého sú pre úspech dôležité nielen znalosti a skúsenosti, ale aj emócie, inštinkt a ďalšie typicky ľudské vlastnosti. Pocit tímovej spolupatričnosti, uznania, akceptovanie v pracovnom kolektíve, uspokojenie potreby sebarealizácie a potreby tvoriť, to sú hlavné motivačné faktory, ktoré zamestnanca vyburcujú k maximálnemu výkonu pre jeho firmu.


Uvoľnená atmosféra na pódiu – Mike Ettling, prezident, SAP SuccessFactors, v debate so  SAP TV moderátorkou Megan Meany

Firmy a organizácie, ktoré v oblasti HR implementovali moderné riešenia a nastúpili cestu digitalizácie, majú o 38 % vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vynikajúce ekonomické výsledky, no čo je ešte dôležitejšie, majú výrazne spokojnejších zamestnancov ako porovnateľné spoločnosti, ktoré vo svojich strategických plánoch digitalizáciu nezohľadnili. Mike Ettling, prezident, SAP SuccessFactors, predpovedal, že HR sa stane najdôležitejším akcelerátorom umožňujúcim efektívne dosahovanie obchodných cieľov a zámerov.  „Budúcnosť HR nie je HR, ľudské zdroje a biznis je de facto to isté, neoddeliteľne prepojené,“ zdôraznil Ettling. Podobne ako v iných oblastiach podnikovej informatiky (typický príklad je ERP, ťažiskový biznis SAP-u) aj v riešeniach HR sa množstvo funkcií, predovšetkým sledovanie metrík a riadenie výkonu, časom stalo zložitými a ťažkopádnymi. A to je výzva pre technológie. „Navyše máme dobrý precedens a zároveň success story,“ vysvetľuje Mike Ettling. „Bez problémov si predsa vymieňame osobné názory a myšlienky na sociálnych sieťach, takže nie je dôvod, prečo by sa tieto mechanizmy nemohli efektívnejšie využívať aj vo firmách.“ Sú tu aj ďalšie analógie. Tak ako analýza aktivít na sociálnych sieťach dokáže o nás prezradiť takmer všetko, analýzy v rámci HR a HCM dokážu vyťažiť z údajov veľmi cenné informácie. Napríklad dokážu sledovať frekvenciu vzájomnej komunikácie, dokumentovať úspechy zamestnancov, plnenie stanovených cieľov. Výsledky analýz sú podkladom pre coaching a ďalšie aktivity zamerané na odborný a osobnostný rozvoj zamestnancov.  


Téma Women in Leadership sa prednášala počas obeda, čiže išlo o dva zážitky v jednom

Situácia ohľadne ľudských zdrojov v Európe je neuspokojivá. Až 600 000 odborníkov vo všetkých oblastiach prekračuje vek 65 rokov a situácia sa nezmení prinajlepšom do roku 2020. Odhady analytikov signalizujú 53 percent chýbajúcich talentov na pracovných trhoch. Pritom viac než 80 percent CEO a CFO považuje ľudské zdroje za kľúčový pilier strategického plánovania. To len podčiarkuje potrebu kvalitných nástrojov pre personalistov a personálne agentúry. Firmy dynamicky prehodnocujú svoje procesy manažmentu výkonu a nútia poskytovateľov technológií HR, aby tejto dynamike prispôsobili tempo inovácií, aby pomohli zlepšiť agilitu zamestnancov v nových pracovných podmienkach. Kľúčové zlepšenie populárneho riešenia na riadenie talentu SAP SuccessFactors Performance & Goals je nepretržitý manažment výkonnosti. Nové funkcie umožnia neustálu kontrolu medzi zamestnancami a manažérmi. Zjednoduší to sledovanie činností, úspechov a cieľov počas roka. Klasické riešenia sa  zameriavajú na hodnotenie minulých výkonov namiesto toho, aby ovplyvňovali tie budúce. Správne implementované nepretržité riadenie výkonu, ktoré namiesto jednoduchej spätnej väzby využíva metódy coachingu, dokáže povzbudiť a motivovať zamestnancov i manažérov. Zdôrazňovať ekonomické výhody využívania cloudových a hybridných modelov poskytovania riešení HR a HCM by bolo nosením dreva do lesa. Predovšetkým je to priebežná aktualizácia a operatívna reakcia na inovačné požiadavky. Prekážkou už nie je ani ukladanie osobných údajov, v dátovom centre dôveryhodného poskytovateľa služby sú určite bezpečnejšie uložené než v serverovni firmy. Budúcnosť aj v tejto oblasti patrí „zlatej strednej ceste“, v tomto prípade hybridným riešeniam, ktoré akceptujú aj „cloudovo skeptickí“ manažéri.

O revolúcii spôsobenej digitalizáciou ekonomiky azda už nikto nepochybuje, obzvlášť ak umožňuje zmeniť filozofiu podnikania. Talentovaní ľudia sú schopní vymyslieť a zrealizovať myšlienky, ktoré sú katalyzátorom zmien akcelerujúcim biznis. Problém je, ako ich nájsť, získať a udržať. A to je práve oblasť pôsobnosti HCM. IT architekti a vývojári pri inovácii riešení HR reagujú na požiadavky moderných firiem vnímajúcich ľudské zdroje ako najvýznamnejší katalyzátor pre zmeny v ekonomike. Tieto požiadavky profilujú nový štandard HCM – zameraný na talenty, kolaboratívny, založený na službách a využívajúci najmodernejšie analytické metódy.

O výhodách, ba priam nevyhnutnosti investovania do oblasti HR presvedčí jeden strohý fakt: Analytici sa zhodujú, že v stredne veľkej firme dosahuje priemerná denná strata vinou nedostatkov v oblasti ľudských zdrojov 7000 eur, čo je 2,5 milióna ročne. Víťaz v honbe za talentmi bude aj víťazom v konkurenčnom boji a straty pri neinvestovaní určite niekoľkonásobne prevýšia investície potrebné na rozvoj HR a HCM.    

 

 

 

 

 

 

Zobrazit Galériu
SAP

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Stealth Falcon: Doposiaľ neznámy backdoor kradne dáta na Blízkom východe

30.12.2019 14:18

Počuli ste už niekedy o skupine útočníkov Stealth Falcon? Prvýkrát sa o nej verejne hovorilo ešte v roku 2012 a jej hlavnými cieľmi sú politickí aktivisti a novinári na Blízkom východe. Odvtedy sa vša ...

ITPro

Hory papierov v kancelárii? Takto sa ich zbavíte

30.12.2019 14:12

Každá firma neustále produkuje hromady dokumentov. Stále pribúdajú dáta, ktoré treba spracovávať a uchovávať. Takisto legislatíva kladie na firmy čoraz väčšie požiadavky pri uchovávaní dokumentov spoj ...

ITPro

Využitie umelej inteligencie v riešeniach kybernetickej bezpečnosti

13.12.2019 10:04

Inteligentný algoritmus sa dokáže sám učiť a prijíma rozhodnutia na základe vstupov z okolitého prostredia nezávisle, bez zapojenia sa človeka. Strojové učenie je schopnosť počítačových systémov nájsť ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá