Image
16.5.2019 0 Comments

Rektor STU Miroslav Fikar zložil inauguračný sľub

15. mája 2019 sa v Aule Dionýza Ilkoviča odohrala inaugurácia novozvoleného rektora Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., a spolu s ním aj novozvolených dekanov troch fakúlt. Stavebnú fakultu povedie prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU si zvolila prof. Dr. Ing. Miloša Oravca a dekanom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

Okrem slávnostného zloženia inauguračného sľubu rektor predstavil nových členov vedenia, konkrétne štyroch nových prorektorov. Sú nimi prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.,prorektor pre vedu,výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prorektor pre inovácie a prax prof. Ing. František Uherek, PhD. a prorektorka pre propagáciu a zahraničie doc. Ing. Ľubica Vitková, PhD. Prorektorom pre strategické projekty a rozvoj je Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorému sa v tejto funkcii začína druhé funkčné obdobie.

Vo svojom prejave rektor zdôraznil, že absolventi STU patria k najžiadanejším na trhu práce. „Nie sú cenení preto, že ovládajú nejakú konkrétnu technológiu či znalosť, ale preto, že ich vedieme ku kritickému mysleniu, schopnosti abstrakcie, formulácii stratégií a vízií,“ zdôraznil s tým, že na druhej strane STU ako technická univerzita zápasí s nedostatkom študentov. Za ostatných 8 rokov zaznamenala ich pokles o tretinu, čo korešponduje s demografickým vývojom, ale tiež s mohutným odchodom našich najlepších stredoškolákov do zahraničia, najmä do Českej republiky. „A práve o najlepších študentov sa musíme usilovať, pretože neskôr to budú oni, ktorí budú udávať smer.“ Takisto vyzdvihol potrebu humanizovať univerzitu a jej internáty, rozvíjať aktivity v inkubátore, ponúknuť študentom miesto pre život, nielen pre štúdium, keďže potrebujeme  technicky znalých, medzinárodne zdatných, sebavedomých, komunikatívnych mladých ľudí s logickým myslením.

Miroslav Fikar  prevzal úrad po  prof.h.c. prof.  Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD., ktorý ukončil svoje pôsobenie na univerzite v posledný februárový deň. Miroslava Fikara vymenoval za rektora STU na funkčné obdobie 2019 – 2023  prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, a to 30. januára 2019. Akademický senát STU ho zvolil začiatkom decembra 2018.

Miroslav Fikar pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1989. Po absolvovaní strednej školy (GJH, Novohradská 1, BA) a vysokoškolského štúdia Automatizované systémy riadenia na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT pracoval ako asistent, odborný asistent (od r. 1994), docent (od r. 2000) a profesor (od r. 2007). Titul DrSc. získal v roku 2009 na tému Optimálne riadenie procesov s obmedzeniami. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje automatizácii, riadeniu procesov, ich modelovaniu a simulácii. Osobitný dôraz kladie na optimálnu prevádzku a optimálne riadenie. Je spoluautorom dvoch monografií v nakladateľstve Springer, 40 CC; časopiseckých publikácií (75% so zahraničnými spoluautormi), 135; publikácií (Scopus), viac ako 700 citácií, H index 12. Absolvoval dlhodobé výskumné pobyty na univerzitách v Nemecku, Francúzsku, Dánsku, Švajčiarsku. Je štipendistom nemeckej nadácie Alexander von Humboldt. Plynulo komunikuje v štyroch svetových jazykoch. Bol zodpovedným riešiteľom 4 projektov VEGA, 2 projektov APVV, 1 projektu 7. rámcového projektu EU, 1 projektu výzvy H2020, viacerých bilaterálnych projektov. Vybudoval a garantuje kompletné tri stupne štúdia v odbore Automatizácia na FCHPT STU, garantuje v odbore habilitačné a inauguračné konanie; odbor Automatizácia na FCHPT bol hodnotený v ostatnej komplexnej akreditácii medzi tromi najlepšími v oblasti výskumu 16 (Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie) v SR najvyššou známkou A. V rokoch 2003-2018 pôsobil ako vedúci katedry (oddelenia) a v rokoch 2006-2019 ako riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Atos ponúka riešenie, ktoré zjednodušuje prihlasovanie a zvyšuje bezpečnosť

21.10.2019 14:53

Počítač, e-mailová schránka, firemné aplikácie. Koľkokrát sa každé ráno prihlasujete vy? Heslá sa medzi zamestnancami netešia veľkej popularite, najmä ak sú pri ich vytváraní viazaní pravidlami ako je ...

Tlačové správy

CZ: 5G umožní flexibilnú automatizáciu skladov

18.10.2019 17:49

V loňském roce bylo na celém světě v provozu 4000 robotických skladů. Podle prognóz budou do roku 2025 v 50 000 skladech na světě fungovat 4 miliony komerčních robotů, což je dvanáctinásobný nárůst v  ...

Tlačové správy

CZ: Red Hat predstavil najnovšiu verziu Red Hat OpenShift 4, umožní vývojárom v Kubernetes jednoduchšie inovovať

18.10.2019 17:43

Společnost Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámila dostupnost Red Hat OpenShift 4.2, nejnovější verze podnikové platformy Kubern ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Brother_300x600

Najnovšie videá

Dgitalna medicina
MANDAYIT 2019