Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Rádiová komunikácia na voľných frekvenciách

0
Na bezdrôtovú komunikáciu rôznych zariadení a na iné účely, kde je sprievodným znakom vyžarovanie elektromagnetického vlnenia, sa využívajú pásma voľných frekvencií, označované ISM (Industrial, Scientific and Medical). V EÚ, a teda aj na Slovensku možno bez povolenia využívať frekvenčné pásma:13,553 – 13,567 MHz, 26,957 – 27,283 MHz, 40,66 – 40,70 MHz, 433,05 – 434,79 MHz, 2400 – 2500 MHz, 5725 – 5875 MHz, 24 000 – 24 250 MHz. Pásma ISM používajú napríklad rádioamatéri, vysielače RC modelov, mikrovlnné rúry, zariadenia na vysokofrekvenčný ohrev, na zváranie plastických hmôt, budiče CO2 lasera a, samozrejme, Wi-Fi, bluetooth a podobne. Najznámejší prístroj pracujúci v pásme ISM je mikrovlnná rúra, ktorej magnetron vyžaruje na frekvencii 2,45 GHz. Špecifiká voľných frekvenčných pásiem Pásmo ISM je veľmi široké, siaha od jednotiek MHz do stoviek GHz, na niektoré frekvenčné rozsahy však treba povolenie, prípadnena nich možno vysielať len v určitých geografických lokalitách. Napríklad pásmo 433,05 – 434,79 MHz sa dá používať iba v Európe, Afrike, Iraku a krajinách bývalého ZSSR, pásmo 902 – 928 iba v USA a Grónsku. Ako vyplýva z názvu ISM, tieto pásma sú primárne určené na priemyselné, vedecké a lekárske nekomunikačné účely, no možno na nich prevádzkovať aj zariadenia, ktoré neslúžia na prenos informácií, ale na iné ciele, napríklad vysokofrekvenčný ohrev, varenie a podobne. Takéto zariadenia musia na minimum obmedzovať vyžarovanie škodlivého rušenia. V pásme voľných frekvencií na rozdiel napríklad od frekvencií vyhradených pre rozhlas však neexistuje žiadna záruka na vysielanie alebo príjem bez rušenia, to znamená, že nikto si nemôže uplatniť nárok na ochranu pred rušením od ostatných vysielaní. Zariadenia využívajúce tieto pásma musia byť homologované (schválené) a možno ich prevádzkovať bez licenčných poplatkov, ale bez garancie proti rušeniu. Niektoré frekvencie sa využívajú súbežne na priemyselné účely aj komunikáciu. Typický príklad sú výkonové zariadenia využí ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Wi-Fi frekvencie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať