ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Technológie v elektrických vozidlách - Elektromotory

0

Všetky elektromobily používajú vysokonapäťové elektrické systémy a elektromotor bez prevodových stupňov. Toto riešenie je vhodnejšie na prenos vysokých výkonov, lebo nevyžaduje také hrubé a ťažké káble. Elektromotory sa umiestňujú priamo na nápravu alebo do jej blízkosti a majú iba pevný redukčný prevod. Z minulosti boli známe koncepty s umiestnením elektromotorov do náboja kolesa, toto riešenie však prináša viacproblémov než úžitku, pretože je problematické účinne tlmiť veľkú hmotu kolesa pri prechode nerovnosťami. Takýto systém je teda použiteľný iba pri dopravných prostriedkoch jazdiacich nízkymi rýchlosťami. V prípade usporiadania 4×4 sa používa dvojica motorov, každý pre jednu nápravu, a ich spoluprácu riadi elektronika. Systémy pohonu sú dedikované a jednotliví výrobcovia ich vyvíjajú sami pre konkrétny model alebo sériu, hoci už existujú koncepty elektrických platforiem využiteľných napríklad pre celý modelový rad. Paralelné hybridy a plug-in hybridy sa usporiadaním viac podobajú vozidlám so spaľovacím motorom, pričom elektromotor a generátor sú zväčša integrované v prevodovom bloku. Pri prevodovkách platia v zásade dva prístupy. Prvý je stály prevod s planétovým meničom, ktorý využíva Toyota vo svojom systéme HSD a Ford. Druhý prístup, ktorý využíva väčšina ostatných výrobcov, je klasické vyhotovenie s automatickou stupňovou prevodovkou.

Trochu z iného súdka je 48-voltový systém, naprí­klad z dielne spoločnosti Bosch. Ide o technológiu, ktorú možno použiť hlavne pri rôznych mikrohybridoch. Lí­tiovo-iónové články sú čo najkompaktnejšie a batéria je štandardizovaná na jednoduchú integráciu do nových modelov vozidiel. Batéria Bosch s kapacitou 384 Wh sa bude používať v spojení so systémom Boost Recupe­ration System (BRS) a elektromotorom vstavaným priamo v prevodovke s výkonom 11 kW. BRS ukladá energiu z brzdenia a spomaľovania do 48-voltovej batérie a neskôr ju využíva na zrýchlenie (elektrický boost). Spotrebuje sa tak menej paliva a dochádza k menším emisiám CO2. Použitie lítiovo-iónovej batérie sa tak vyplatí nielen v prípade kompaktnej triedy, ale aj v rámci miniáut a mikroáut.

 

Kompletné vydanie ročenky ELEKTROMOBILITA 2019 vo formáte PDF

Redakcia

Všetky autorove články
elektromobilita elektromotor

Pridať komentár