Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Python: Webový prihlasovací formulár I. / 10. časť

0
V tejto a aj v nasledujúcej časti se­riálu sa budeme venovať prepojeniu Pythonu s webovým prostredím. Toto naše jasné smerovanie sleduje moderný trend tvorby programových diel, ktorého cieľom je sprístupniť aplikácie maximálnemu počtu používateľov so súčasným využitím výhod aplikačného prostredia typu klient – server. Jedna z najdôležitejších vlastností mnohých internetových stránok je autentifikácia, teda rozpoznanie, identifikácia konkrétneho používateľa. Často je to jeden z prvých krokov pri práci na danom portáli, a preto začneme práve touto témou. Vytvoríme jednoduchý webový prihlasovací formulár, ktorý okoreníme použitím tzv. jednorazového hesla (OTP – One Time Password). Použité moduly a doplnky Na tvorbu webovej aplikácie využijeme moduly flask, flask-sqlalchemy, flask-login, os, werkzeug.security, pyotp a qrcode. Ich triedy, atribúty, metódy a všeobecne funkcionalita sú úzko späté s tvorbou webových aplikácií a vzájomne sa skvele dopĺňajú. Všetko sú to moduly, ktorých opis si žiada samostatný seriál. Pretože v tomto článku nemáme priestor na rozobratie všetkých detailov, oboznámime sa iba s tými najzákladnejšími vlastnosťami použitých modulov. Začneme tým, že si musíme jednotlivé moduly nainštalovať a prvotne nakonfigurovať. Najprv to bude webový framework Flask, ktorý doplníme o prihlasovací manažér Flask-login, databázové nástroje Flask-SQLAlchemy a všetky ďalšie moduly potrebné na funkčnosť našej aplikácie. Väčšinu z nich nainštalujeme jednoducho pomocou nástroja pip3, no ich prvotná konfigurácia môže byť problematickejšia. Vrelo odporúčame držať sa návodu, ktorý je uvedený na domovskej stránke Flasku v časti Dokumentácia – Rýchly štart (Quickstart). To isté sa týka aj rozšírenia Flask-SQLAlchemy. Navyše na spríjemnenie práce s databázou sqlite odporúčame doinštalovať niektorý z nástrojov GIU, ako napr. DB Browser for SQLite (sqlitebrowser.org). V neposlednom rade na generovanie jednorazových kódov treba do nášho smartfónu nainštalovať aplikáciu ­FreeO ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať