Python: Grafická reprezentácia údajov / 12. časť

0
V tomto článku predstavíme viacero možností grafickej reprezentácie údajov v rámci dynamicky vytváraných webových stránok. S využitím niekoľkých alternatív vytvoríme druhú verziu aplikácie, ktorej vlastnosti doplníme o možnosť vstupu údajov a ich grafickej vizualizácie. Zmeny aplikácie oproti verzii 1 Najvýznamnejšie zmeny, ktoré sme vykonali vo vzorovej aplikácii, sú tieto: 1. pridanie nových template súborov: inside_base.html – stránka predstavujúca formát internej webovej stránky, ktorá je dostupná po prihlásení sa používateľa (obsahuje menu a obsah) inside/bokehstyles.css – nami prispôsobený štýl CSS modulu Bokeh inside/new_car.html, select_car.html – formuláre určené na vstup údajov o novom aute a na výber áut na porovnanie inside/compare_cars.html – stránka realizujúca tabuľkovo-grafové porovnanie údajov o autách 2. úprava zdrojového kódu súboru inner.py – začína sa importom potrebných externých modulov (knižníc), ktoré postupne predstavíme. Pygal (http://www.pygal.org) Úlohou tohto pomerne jednoduchého, no veľmi efektívneho modulu (knižnice) je vizualizácia vstupných údajov vo forme interaktívnych grafov. Výstup možno generovať priamo vykonaním príslušného príkazu Python, no možno ho presmerovať aj do súboru alebo na webovú stránku napr. s využitím frameworku Flask. Podporované typy grafov sú nasledujúce: Line, Bar, Pie, XY, Dot Čiarový, stĺpcový, koláčový, hodnôt XY, bodový Histogram Histogram Radar, Box, Funnel, Pyramid Kiviatov, sviečkový, lievikový, pyramídový Gauge, SolidGauge Budíkový, prstencový Treemap Binárny strom Maps Mapa sveta, Francúzska, Švajčiarska Sparkline Minigraf render_table() Export do tabuľky HTML Samozrejmosť je podpora rôznych parametrizovateľných a takisto používateľom definovaných štýlov. Pygal podporuje viacero veľmi užitočných výstupných formátov, medzi k ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať