Image
14.12.2015 0 Comments

Projekt Digitálne učivo na dosah prispel k modernizácii vyučovania vo viac ako 200 školách

Päť okresov, 218 pripojených škôl, 700 km výkopových prác, vyše 1000 km optických káblov a 3500 koncových zariadení za menej ako rok - aj takto sa dá v číslach opísať národný projekt Digitálne učivo na dosah, ktorý do vybraných školských zariadení prináša prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a iným službám rezortu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis a zvýšenú bezpečnosť.

Jeho cieľom je skvalitnenie prístupu k elektronickým službám rezortu školstva, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach, prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR a zavedenie komplexnej služby eGov - Prístup k digitálnym službám školy. Uvedená služba prináša riadený a garantovaný prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a umožňuje používateľom s využitím najmodernejších technologických riešení flexibilne pristupovať k rôznym digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci projektu bola v piatich vybraných okresoch Slovenska (TT, BS, BB, SN, SV) vybudovaná optická sieť, do ktorej boli pripojené tie školské zariadenia, ktoré spĺňali parametre projektu a prejavili oň záujem. Počas kladenia optických káblov sa realizovalo skoro 700 km výkopových prác a položilo viac ako 1000 km optických káblov. Do celého projektu bolo zapojených vyše 810 pracovníkov vo všetkých dotknutých regiónoch.

Projekt sa realizoval dovedna v 217 školách v piatich okresoch, ale reálne bolo pripojených až 293 objektov. Všetky dostali aj profesionálne prístupové body Wi-Fi, ktoré pokrývajú priestory školy a umožňujú žiakom použiť okrem školských tabletov a počítačov aj svoje zariadenia (BYOD - bring your own device). Súčasťou služby je aj bezpečnostné monitorovanie kľúčových komponentov lokálnej infraštruktúry umiestnenej v školách. Spolu je v školách zapojených viac ako 3500 koncových zariadení.

Projekt pomáha školám efektívne a komfortne využívať existujúci bohatý digitálny edukačný obsah (DEO), ktorý je k dispozícii v Dátovom centre MŠVVaŠ, a takisto predchádzať problémom s nedostatočnou kapacitou prístupu pri celonárodných on-line projektoch a testovaniach alebo lokálnych on-line školských aktivitách vyžadujúcich si simultánne pripojenie viacerých účastníkov (vedomostná olympiáda, Monitor atď.).

Technické parametre pripojenia sú nastavené tak, aby sa mohlo poskytovať pripojenie k DEO s rýchlosťou 1 Gb/s pre školu (na túto rýchlosť sú optimalizované aj inštalované zariadenia). Celková architektúra siete umožňuje upgrade prístupov až do rýchlosti 4 × 10 Gb/s, resp. do rýchlosti realizovateľnej na štyroch optických vláknach. Lokálna infraštruktúra v školách je realizovaná tak, aby bolo v danej lokalite čo najväčšie možné pokrytie službami, t. j. aby miera pokrytia signálom Wi-Fi bola na úrovni 70 % a viac.

Ďalší výrazný benefit je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v tejto sieti na pôde školy. Projekt umožňuje prístup na verejný internet len podľa istých bezpečnostných nastavení, ktoré sú primerané vekovým kategóriám žiakov.

Navyše je pre zapojené školské zariadenia bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky - či už v oblasti financií, alebo personálneho zabezpečenia. Naopak, súčasťou projektu je centrálna prevádzka a podpora na päť rokov od ukončenia projektu, ktorá zahŕňa bezplatné služby, ako je napr. riadenie prístupu k DEO a centrálne riadenie všetkých zariadení vrátane diaľkového riadenia prístupových bodov v školách (bez potreby zásahu lokálnych IT administrátorov), monitorovanie kvality poskytovanej služby, pravidelný reporting a vyhodnocovanie jej využitia či call centrum na riešenie problémov.

Výstupom projektu teda nie je len implementácia služieb, ale aj zabezpečenie dostatočných odborných a technických kapacít na ich dlhodobé prevádzkovanie a podporu.

Hlavným partnerom projektu je MŠVVaŠ SR, ktoré je kompetenčne príslušná organizácia pre oblasť regionálneho školstva. V projekte je správcom informačného systému Centrálny bod a poskytuje školám a ich žiakom a zamestnancom jednotlivé služby eGov. Jeho partnerom v projekte je Úrad vlády SR, ktorý ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu. V projekte vybudoval vyhradenú výkonnú sieť pre potreby MŠVVaŠ v jednotlivých regiónoch, ktorú prevádzkuje prostredníctvom svojej organizácie NASES.

Časť aktivít projektu bola zrealizovaná v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ostávajúca časť aktivít bude ukončená v rámci druhého OP Integrovaná infraštruktúra. Na projekt bolo vyčlenených spolu 29,4 milióna eur (vrátane DPH).


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Informatizácia

Vzniklo Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI

27.06.2019 00:10

Umelá inteligencia je prelomová technológia, ktorej využitie a aplikácie menia pravidlá hry nielen v obchode, priemysle, verejných politikách, ale aj v poľnohospodárstve, zdravotníctve a vzdelávaní. U ...

Informatizácia

Dodávky pre Huawei od firiem ako Panasonic, Infineon, TSMC a ďalších firiem pokračujú ďalej

24.05.2019 15:25

V nadväznosti na medializované informácie spoločnosť Huawei uviedla, že Panasonic pokračuje v dodávkach pre spoločnosť Huawei na normálnej úrovni. Panasonic to uviedol vo svojom štvrtkovom stanovisku. ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

eFocus_2019

Najnovšie videá