Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Priestorová reprodukcia hudby a filmového zvuku

0
Ľudský sluch má na vnímanie priestorového zvuku dva senzory - ľavé a pravé ucho. Napriek tomu, že zvuk zo všetkých smerov prichádza na bubienok spoločne, dokážeme v reálnom priestore identifikovať, z ktorého smeru pochádza. Keďže sú obidve uši od seba vzdialené približne 20 cm a umiestnené po stranách hlavy, dostáva sa k nim zvuk nesymetricky. To znamená, že ak je zdroj zvuku napravo od vás, je vnímaný pravým uchom v drobnom časovom predstihu a navyše v trochu väčšej intenzite ako ľavým uchom pre akustický tieň hlavy. Preto je človek schopný tento smer rozpoznať s pomerne značnou presnosťou a podľa sluchového vnemu získať predstavu o vlastnostiach priestoru, v ktorom zvukový dej prebieha. Úlohou reproduktorových sústav je vyžarovať zvuk tak, aby sme nadobudli dojem priestoru. Buď priestoru, v ktorom bol zvuk pomocou stereofónnych mikrofónov nahratý, alebo priestoru, ktorý sa vo filme či hudobnej skladbe snažia navodiť zvukoví majstri mixovaním zvukov z rôznych mikrofónov, hudobných nástrojov alebo iných zdrojov. Trochu fyziky týkajúcej sa konštruk­cie reproduktorových sústav Reproduktorová sústava je zariadenie na premenu elektrického signálu na zvuk. Funguje vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho, spravidla v rozsahu 20 Hz – 20 kHz. Odpoveď na otázku, prečo sú niektoré reproduktorové sústavy veľké a ťažké a niektoré malé, že sa zmestia na stôl vedľa monitora, nám dáva fyzika. Zvukové vlny sa šíria priestorom od zdroja, ktorým je kmitajúca membrána, vytvárajúca pred reproduktorom pretlak. V prípade basového reproduktora, ktorý nie je uzavretý v reproduktorovej skrini alebo upevnený na panel s veľkou plochou, však tlaková vlna vyvolaná kmitom membrány jednoducho obehne jej okraj a vyrovná sa s podtlakom za membránou, takže akustický výkon takéhoto reproduktora na najnižších frekvenciách je zanedbateľný. Situácia sa zmení, ak reproduktor uzatvoríme do skrine, takže zvukové vlny už membránu „obehnúť“ nemôžu. Vo všeobecnosti platí, čím väčší je objem skrine, ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať