Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Prieskum: Životnosť IT manažéra je menej ako päť rokov

0

Počet IT manažérov, ktorí sú vo svojej role veľmi spokojní, je najvyšší za posledné tri roky. V roku 2015 to bola presná tretina, dnes je veľmi spokojných až 39 %. Najpozitívnejšie vnímajú svoju prácu manažéri v sektoroch energetiky, profesionálnych služieb a vzdelávania. Hoci väčšinou majú záujem zastávať svoju funkciu dlhodobo, na svojich vrcholových pozíciách ostávajú v priemere menej ako 5 rokov. Tieto zistenia vyplynuli z nového prieskumu KPMG a Harvey Nash CIO Survey 2017.

V posledných rokoch respondenti prieskumu postupne menili názory na svoju rolu k lepšiemu - od „celkom spokojný" až na "veľmi spokojný". A mali na to viacero dôvodov. Viac ako osem z desiatich lídrov v oblasti IT môže tento rok počítať so stabilným alebo rastúcim rozpočtom. Zároveň po prvýkrát za desať rokov takmer tri štvrtiny (71 %) IT manažérov veria, že ich rola sa stáva strategickou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 92 % respondentov bolo za posledných 12 mesiacov prizvaných pripojiť sa na zasadnutie správnej rady firmy, v ktorej pôsobia.

Aj keď mnohí chcú zostať dlhšie, viac ako polovica (58 %) IT manažérov môže očakávať, že na svojej pozícii zotrvajú maximálne päť rokov. S vysokou pravdepodobnosťou svoju funkciu opustí 28 % IT manažérov vo väčších firmách a 20 % v menších organizáciách. Zároveň 34 % respondentov CIO Survey 2017 má v pláne v tomto roku zmeniť svoju pozíciu.

Počet žien, ktoré sú na vedúcom IT poste vo firme, zostáva mimoriadne nízky. Rovnako ako v roku 2016 sa toto číslo pohybuje na úrovni okolo 9 %. Firmy však v tejto oblasti podnikajú určité kroky smerom k zlepšeniu. V priemere každá tretia skúmaná firma má zavedenú formálnu iniciatívu na podporu diverzity pohlaví. Takmer polovica (44 %) opýtaných sa však v prieskume KPMG vyjadrila, že je spokojná s pomerom zastúpenia mužov a žien, a to napriek tomu, že žien je v tomto type pozícií veľmi málo.

IT manažérky však mali v minulom roku oveľa vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia platu ako ich mužskí kolegovia. Kým platy narástli 42 percentám žien v tejto funkcii, z vyšších príjmov sa mohlo tešiť iba 32 % pánov - IT riaditeľov.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že IT oddelenia veľkostne neustále narastajú. Viac ako štyria z desiatich respondentov (44 %) plánujú v roku 2017 zvýšiť počet svojich technologických zamestnancov. Tým sa pokračuje v pozitívnom trende v oblasti zamestnanosti, ktorý trvá posledných sedem rokov. Najväčší dopyt hlásia firmy po tzv. enterprise architektoch. Znalosti týchto expertov sú žiadané až o 26 % viac ako v roku 2016.

Pre KPMG až dve tretiny IT manažérov potvrdili, že IT projekty sú zložitejšie ako pred piatimi rokmi. Za hlavné dôvody zlyhania a nedodania IT projektov označili slabé vlastníctvo projektu (46 %), príliš optimistický prístup (40 %) a nejasné ciele (40 %).

 

 

KPMG Slovensko

Všetky autorove články
IT manazer

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať