Image
28.6.2018 0 Comments

Prieskum: Výhody robotov poznáme dobre, ale ešte stále sa ich bojíme

Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) je bežná populácia v otázkach posudzovania vlastností robotov pomerne dobre zorientovaná, hoci ide o pomerne sofistikovanú tému. Respondenti za kľúčovú výhodu robotov oproti človeku považujú predovšetkým ich manuálne zručnosti a schopnosti, „nebiologickosť“ a ekonomickú výhodnosť.

Takmer polovica  opýtaných (45%) v spontánnych odpovediach tvrdí, že ich hlavnou výhodou je vyšší fyzický výkon. Podľa ďalších 34% sú to jemné motorické zručnosti a flexibilita a 27% to, že roboti nemajú biologické potreby a obmedzenia ako človek. Rovnaká časť respondentov tvrdí, že roboti sú efektívnejší ako človek a šetria ľudskú prácu.

Na druhej strane prieskum potvrdil aj pomerne silné obavy z ovládnutia človeka robotmi. Tie sa prejavujú napríklad volaním po potlačení ich autonómie a „ľudských vlastností“. Robot by podľa 85% z nich mal vykonávať výhradne príkazy človeka a nerozhodovať sa podľa vlastnej vôle.

Ďalších 72% síce súhlasí s tým, že robot by mal mať lepšie schopnosti a zručnosti ako človek, ale 58% zároveň nesúhlasí s tým, aby mohol vedieť chápať a vyjadrovať emócie ako človek. Prevažujúca časť respondentov (56%) nesúhlasí ani s tým, aby sa robot svojim vzhľadom podobal na človeka, alebo mal jeho rozumové schopnosti (48%).

  

Výsledky prieskumu na vzorke 1 029 respondentov starších ako 17 rokov ďalej ukázali, že slovenská spoločnosť ako celok, nie je na „súžitie“ s robotmi zatiaľ dostatočne pripravená. Väčšina ľudí (62%) si robotov vie predstaviť iba v úlohe pomocníkov pri domácich prácach, údržbe, nakupovaní a pod. Ďalších 48% vo forme autonómnych vozidiel, bezpilotných lietadiel, vlakov či dronov. Časť opýtaných by si vedela predstaviť robotov na rôznych „mocenských“ pozíciách – v armáde ako inteligentné zbrane a systémy (44%) alebo v oblasti bezpečnosti a poriadku (43%).

„Oveľa horšie by boli roboti prijatí v situáciách, kde dochádza k interakciám so silnejšími a dôvernejšími medziľudským vzťahmi. V obchode a službách, v administratíve, v oblasti zábavy, v práci, pri vzdelávaní či v sociálnych službách by roboti vadili až dvom tretinám respondentov“, hovorí analytik IVO a autor štúdie Marián Velšic. Najcitlivejšie sú vnímané životné situácie, ktoré sa dotýkajú zdravotníctva a rodiny.

Roboti nasadení v zdravotníctve (napr. ako lekári a zdravotníci alebo zariadenia na medicínske úkony a operácie) by vadili až 70% respondentom. S najväčším odmietaním robotov sa možno stretnúť pri opatrovaní detí. Až pre 84% opýtaných sú roboti v tejto sfére jednoducho neprijateľní. Všeobecne platí, že čím viac sú životné situácie založené na dôvernejších sociálnych vzťahoch a zasahujú do bazálnych ľudských hodnôt, tým väčší dištanc od robotov si udržiavame“, dodáva Velšic.

Akceptovanie robotov v rôznych životných situáciách je podľa očakávania diferencované podľa sociálno-demografického statusu respondentov. Najvýznamnejšie sa ukázali medzigeneračné rozdiely. Zatiaľ, čo mladšia generácia má v otázkach fungovania a nasadenia robotov v bežnom živote všeobecne liberálnejší prístup, staršia generácia je oveľa konzervatívnejšia.

Potenciálnym problémom budúcnosti sa ukazuje aj komunikácia robot – človek. Ak by sa napr. respondenti dostali do situácie, kedy by museli komunikovať (ľudským jazykom) s nejakým robotom, iba 7% opýtaných tvrdí, že by sa k robotovi správali rovnako ako k človeku. Naopak väčšina (62%) by sa k nemu správala ako k stroju – teda ako k niečomu umelému. Ďalších 31% respondentov tvrdí, že by nevedeli ako sa majú správať, resp. si takú situáciu vôbec nevedia predstaviť.

Prevažujúco negatívne by ľudia reagovali aj pri inom type interakcie – pri prijímaní príkazov od robotov. Iba 27% opýtaných tvrdí, že keby im nejaký robot určoval, čo majú alebo môžu urobiť (napr. pri nejakej bezpečnostnej kontrole, v práci, v doprave a pod.) bolo by to pre nich prijateľné. Naopak, s podriadením sa vôli robota by mala problém väčšina (67%) respondentov.

Negatívneho dopadu robotizácie napr. v oblasti zamestnania sa však bežní ľudia príliš neobávajú. Iba vyše tretina (36%) ekonomicky aktívnych očakáva, že o približne 20 rokov bude na pracovnej pozícii, ktorú vykonáva, nasadený robot. Naopak, až 59% respondentov si myslí, že k takémuto scenáru nedôjde. Ani obavy zo straty zamestnania nie sú zatiaľ vysoké. Vyslovilo ich iba 28% opýtaných.

Svoje robotmi „nenahraditeľné“ zručnosti si uvedomujú najmä respondenti pracujúci na špičkových pracovných pozíciách ako lekári, pedagógovia, právnici, vedci, analytici, informatici, umelci, či pracovníci na manažérskych pozíciách. Viac ako tri štvrtiny z nich sa straty zamestnania v súvislosti s robotizáciou neobáva.

Ďalšie zistenia prieskumu sú voľne dostupné v štúdii Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018 – Zaostrené na robotiku na ivo.sk.

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

Miniatúrny dron UDrone môžete ovládať myšlienkami a gestami

15.03.2019 00:10

Predstavte si, o koľko viac zábavy by ste si mohli užiť s dronom, keby ste sa zbavili ovládača v ruke a ovládali ho čisto myšlienkami. Nad tým sa zamysleli v čínskej firme EEGSmart a vytvorili minikva ...

Technológie

NAS od Synology pre nadšencov, podnikateľov, malé firmy a tímy

15.03.2019 00:05

Motto: Sú len dva typy podnikateľov pracujúcich s údajmi. Tí, ktorí zálohujú, a tí, ktorí budú zálohovať. Aj malé firmy, živnosti a slobodné povolania často potrebujú ukladať veľké množstvo údajov. ...

Technológie

Spoznajte rybára, ktorý chytil vášho tuniaka. Aj to umožňujú moderné technológie

15.03.2019 00:00

Blockchain nie je len technológia, na ktorej stojí svet virtuálnych mien. Umožňuje aj úplne nový typ služieb pre bežných ľudí, ktorí majú napríklad radi steak z tuniaka. Priamo v obchode si dokážu vďa ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

SWIFT 5_032019

Najnovšie videá

IT medzi paragrafmi


PC forum button