Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2016

0

Redakcia magazínu PC REVUE uskutočnila v priebehu apríla a mája prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2016. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov. V prieskume sa zúčastnilo 11 dodávateľov s 22 produktmi a riešeniami. Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, možno odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja riešení ERP v roku 2016 na úrovni 21 984 476 EUR (údaje poskytlo 8 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli 10 654 418 EUR (údaje poskytlo 10 firiem).

Kľúčový dodávateľ podnikových informačných systémov a trhová jednotka, spoločnosť SAP Slovensko, nám tento rok nemohla poskytnúť svoje lokálne údaje. Celkové tržby za rok 2015 uvádzajú vo výške 39 849 736 EUR (zdroj: Finstat). V roku 2014 mali tržby z predaja licencií približne vo výške 4 950 000 EUR, tržby z predaja služieb približne na úrovni 35 175 000 EUR. Spoločnosť Microsoft Slovakia uvádza celkové tržby za rok 2015 na úrovni 19 136 192 EUR (zdroj: Finstat) a Oracle Slovensko má za rok 2015 uvedené tržby 34 856 718 EUR (zdroj: Finstat).   Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS (5 884 746 EUR), potom nasleduje spoločnosť Asseco Solutions (1 133 002 EUR) a SOFTIP (788 000 EUR).

Pri tržbách z predaja služieb k ERP sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť SOFTIP (9 296 000 EUR), na druhej priečke sa umiestnila spoločnosť Asseco Solutions (7 670 887 EUR) a na tretej priečke spoločnosť HOUR (2 719 315 EUR).  Dodávatelia evidovali v roku 2016 spolu 28 499 zákazníkov ich produktov, ktoré využívalo dovedna 89 363 koncových používateľov.

V prípade rozdelenia dodávateľov podľa počtu zákazníkov daného riešenia ERP sa na popredné miesta z poskytnutých údajov dostali firmy SOFTIP s produktmi SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP PACKET a Keepi (11 900 zákazníkov), CÍGLER SOFTWARE s produktmi Money S3, S4, S5 (9248 zákazníkov) a Asseco Solutions s produktmi Asseco SPIN (SPIN1, SPIN2, SPIN PUBLIC, SPIN Enterprise), Asseco WÉČKO, Asseco HELIOS Orange a Unick ONE (3041 zákazníkov).

Záver

V prieskume sa zúčastnilo 11 dodávateľov, ktorí na Slovensku ponúkajú 22 produktov a riešení na vedenie účtovníctva a mzdy pre menšie firmy až po komplexné ekonomické informačné systémy pre veľkých zákazníkov. V roku 2016 dodávatelia riešení ERP dosiahli celkové tržby za riešenia ERP 21 984 476 EUR. Tržby z predaja licencií predstavovali 10 654 418 EUR.

Redakcia PCR

Všetky autorove články
ERP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať