Prieskum: Nová éra robotov a ľudí už do piatich rokov

Tlačové správy
0

Rozsiahly prieskum Dell Technologies sa pýtal svetových biznis lídrov na budúcnosť spolupráce medzi ľuďmi a strojmi. Až 82 % z 3 800 manažérov z rozličných odvetví očakáva, že stroje a ľudia budú pracovať v spoločných tímoch už do piatich rokov. Prieskum zisťoval odpovede na otázky, ako „budú mať ľudia viac času?“ alebo „budú produktívnejší a spokojnejší ako dnes?“

Odpovede na otázky, čo prinesie nová éra spolupráce ľudí so strojmi, hľadal prieskum spoločnosti Dell Technologies medzi manažérmi firiem zo 17 krajín. Tí sú však v názoroch na budúcnosť rozdelení. Kým polovica z nich sa domnieva, že automatizované systémy ľuďom ušetria čas, druhá polovica si myslí opak. A zatiaľ čo
42 % manažérov očakáva, že ľudia dokážu na stroje delegovať niektoré nezáživné úlohy a práca prinesie väčšie uspokojenie, 58 % s tým nesúhlasí. „Je prirodzené, že biznis komunita je takto polarizovaná,“ domnieva sa Jeremy Burton, marketingový riaditeľ Dell Technologies. „Budúcnosť je zvyčajne vykreslená v dvoch extrémnych scenároch. V pesimistoch prevláda strach z toho, že ľudia sa stanú nadbytoční a optimisti veria, že technológie vyriešenia aj tie najväčšie sociálne problémy,“ hovorí.

Naopak, zhodu našli v tom, že digitálna transormácia je nevyhnutná a partnerstvo ľudí a strojov je neodvratné. Iba 27 % opýtaných však verí, že robia všetko pre to, aby sa ich organizácia na tento trend pripravila.

SWAN_052020

Väčšia interakcia je nevyhnutná, spôsoby sa budú líšiť

Väčšina manažérov si uvedomuje, že firmy sa musia v najbližších rokoch zmeniť, a že ich neminie digitálna transformácia. Napríklad 90 % z nich očakáva, že do piatich rokov budú dnešné produkty predávať ako služby, 80 % si myslí, že zákaznícku skúsenosť dokážu obohatiť o virtuálnu realitu a 81 % predpokladá využívanie umelej inteligencie pri spracúvaní požiadaviek klientov.

Prieskum tiež ukázal, že mnohé podniky nekonajú dostatočne rýchlo a razantne, aby prekonali prekážky, ktoré im bránia v digitalizácii podnikania. Stať sa úspešným digitálnym hráčom firmám bráni najmä chýbajúca digitálna vízia a stratégia (61 %), slabo pripravení zamestnanci (61 %), technologické obmedzenia (51%) a nedostatok času a peňazí (37 %).

Kvantitatívny prieskum nadväzuje na štúdiu Dell Technologies, ktorá predpovedá, že do konca nasledujúcej dekády vyústi zavádzanie nových technológií do novej spolupráce ľudí s autonómnymi a inteligentnými strojmi, ktorá bude intenzívnejšia a hlbšia ako kedykoľvek v minulosti a pomôže nám posunúť hranice našich možností daných napríklad fyzickými obmedzeniami o kus vpred.

Manažéri nemajú na budúcnosť jednotný názor
Zdroj: Prieskum Dell Technologies na vzorke 3 800 manažérov zo 17 krajín

Seesame, s.r.o

Všetky autorove články
umelá inteligencia stroje Dell technológie AI robot Digital

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať