SAMSUNG_082020 SAMSUNG_082020 SAMSUNG_082020 Advertisement

Prieskum: Ako nakupujú Slováci na internete. Cez aké zariadenia, ako často, koľko minú a čo im vadí.

0

Až polovica z nás trávi na internete v priemere 1 až 3 hodiny denne. 27% užívateľov strávi na internete 4 až 6 hodín a 6 až 9 hodín je na internete pripojených 10% z nás.

31% Slovákov využíva internet na vyhľadávanie informácií, 18% kvôli komunikácií a 16% z pracovných dôvodov. Na nákup produktov a služieb využíva internet 6% Slovákov. Väčšina internetových užívateľov (56 %) uskutoční nákup na internete niekoľkokrát za rok. Častejšie, a to niekoľkokrát do mesiaca, nakúpi online 35 % ľudí. Párkrát do týždňa tak spraví každý dvadsiaty. Aj keď ich nie je veľa, no nájdu sa aj takí, ktorí uskutočňujú nákupy na dennej báze (1 %). Väčšina pritom minie na nákupy cez internet do 100 eur mesačne. Najviac, čiže každý druhý online nakupujúci takto priemerne minie 50 eur mesačne. Aj keď iba výnimočnejšie, avšak predsa sa nájdu aj takí, ktorí mesačne minú viac ako 400 eur. 

Cel­ko­vo na inter­ne­te na­kú­pi­li Slo­vá­ci v ro­ku 2014 za zhru­ba 611 mi­lió­nov eur a po­diel e-com­mer­ce na tr­hu tak bol 5 %.  Podľa prieskumov obchodnej platformy ShopAlike, strán­ky e-sho­pov či po­rov­ná­va­čov nav­ští­vi kaž­do­me­sač­ne cez mo­bil­ný inter­net prib­liž­ne 700-ti­síc Slo­vá­kov. Vla­ni bo­la naj­ob­ľú­be­nej­ším sor­ti­men­tom na inter­ne­te elek­tro­ni­ka, kto­rej po­diel na cel­ko­vom poč­te vy­hľa­dá­va­ní to­va­ru do­sia­hol prib­liž­ne 36 %. Naj­dy­na­mic­kej­šie však vla­ni rást­li seg­men­ty bie­lej tech­ni­ky ale­bo koz­me­ti­ky.

Na základe výsledkov štúdie notebook, ako prostriedok pripojenia na internet, prefereuje takmer 45% z nás. Po ňom nasleduje desktop (klasický počítač), cez ktorý sa prípaja 25% užívateľov. Hneď za ním nasleduje smartfón s 23%. Internet sa však predovšetkým stále využíva najviac z domu – 69%. Tí tvoria približne 1 % nakupujúcich. Z prieskumu tiež vyplynulo, že viac míňajú muži ako ženy.

Nakupovanie online nám umožňuje nakupovať produkty v akúkoľvek časť dňa, pričom využívanie mobilných aplikácií zákaznícke spektrum rozširuje čoraz viac. Každým dňom pribúdajú nové aplikácie známych online obchodov, ktoré sa rozhodli svoju cieľovú skupinu oslovovať inak ako len prostredníctvom svojej desktop webstránky.

Najväčší nárast užívateľov zaznamenávajú predajcovia najmä počas sviatkov a špeciálnych nákupných dní, akým je na Slovensku čoraz populárnejší „Black Friday“. Podľa Adobe Digital, ktorý vydali správu „Holiday Shopping Prediction“. Slovensko nebolo jednou z krajín na špici rebríčka, bola však zaznamenaná rastúca tendencia nákupov prostredníctvom smartfónu či tabletu. Podľa tejto štúdie boli sa krajiny z nášho regiónu bol nárast okolo 10%. Ocitli sme sa tak na pomedzí medzi krajinami ako je Belgicko s 5% nárastom až po krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcou ekonomikou ako je Rusko alebo Čína, ktorí dosiahli nárast blížiaci sa k 20-30%.

Aj napriek pozitívnym štatistikám sa mnoho ľudí bráni nakupovať online prostredníctvom mobilných zariadení. Dôvodov je hneď niekoľko“

1. Obavy z netransparentnosti
Podľa správy z Comscore má až 1/3 užívateľov obavy vkladať svoje súkromné údaje do smartfónov či tabletov. V čase tak rozšírených krádeží dát je takéto správanie viac než pochopiteľné. Najúčinnejšou zbraňou internetových predajcov ja zaručenie najväčšej možnej bezpečnosti užívateľov. Tí by mali byť zároveň správne upovedomení o opatreniach, ktoré predajca v tomto smere podniká.

2. Chýbajúce detaily produktu
Veľkosť displeja mobilného zariadenia v porovnaní s klasickým počítačom nie je vždy výhodou. Mnoho užívateľov sa podľa výskumu sťažovalo na zlú kvalitu obrazu, vďaka ktorej uprednostnili skôr počítač, kde si mohli daný produkt prehliadnuť vo vyššej kvalite – a až následne sa rozhodli produkt zakúpiť. Preto sa takisto odporúča predajcom zabezpečenie dostatočne responzívnej webtránky, v ktorej sa dá ľahko orientovať a prehliadať detaily produktu.

3. Dlhé načítavanie stránok
40% užívateľov sa sťažovalo na dlhé načítavanie neresponzívnej webstránky. Podľa správy Mobiquity, takéto správanie mnohých odradilo od zakúpenia zvoleného produktu alebo služby. Vo všeobecnosti možno povedať že slabá rýchlosť je zabijakom mobilných konverzií. Kismetrics zasa uvádza, že užívateľ očakáva maximálnu dĺžku načítavania webstránky 2 sekundy. Obrázky produktov s nízkou kvalitou, ktoré sú v vo väčšine prípadov determinantom pre zakúpenie sú preto najčasteším dôvodom pre vysoký bounce rate, nakoľko aj vďaka nim sa stránky načítavajú pomaly.

4. Komplikovaná navigácia
Pre užívateľov je častým dôvodom diskomfortu pri online nakupovaní skutočnosť, že je ťažké dohľadať zľavové kupóny alebo sa jednoducho prekliknúť na ďalšiu stránku. Spoločnosť RWD sa preto snaží zjednodušiť celý proces využívania webových aplikácií. Jej zámerom je vytvoriť navigačné tlačidlá a sprievodcov tak, aby sa mohol užívateľ jednoducho pohybovať medzi jednotlivými podstránkami.

5. Nepraktické vkladanie osobných údajov
29% užívateľov odradí komplikovaný systém vkladania svojich súkromných dát do nákupného formulára z dôvodu malého displeja. Ďalším dôvodom, ktorý Google označuje ako hlavný hriech pri mobilných aplikáciách, je nesprávne umiestnenie tlačidiel na potvrdenie (tap targets).

6. Neresponzívnosť mobilnej webstránky
Prekvapujúco výkon webstránok mnohých internetových predajcov na mobilných zariadeniach porkivkáva popri klasickom desktope. Dokonca ani veľké svetové značky ako Whirlpool, Taco Bell či Staples, nemajú presné štatistiky o výkone mobilných stránok, hoci až 60% ich návštev prichádza práve z tohto kanála.

Aj napriek mnohým nepriaznivým štúdiám analyzujúcim trendy v nakupovaní na mobilných zariadeniach možno povedať, že trend nákupu produktov cez smartfóny či tablety každoročne rastie. Dá sa teda predpokladať, že si už aj mnohí malí či veľkí predajcovia začali uvedomovať obrovský poteniciál a snažia sa prispôsobovať svoje mobilné aplikácie a webstránky tak, aby boli pre zákazníka čo možno najjednoduchšie na užívanie.

Redakcia

Všetky autorove články
nakup internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať