Image
14.11.2017 0 Comments

Prezentácia umu mladých vedátorov

Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017

História Festivalu vedy a techniky AMAVET mu dáva právom postavenie jedného z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa konal uplynulý týždeň. Jubilejný, dvadsiaty ročník festivalu počas troch dní od štvrtka do soboty to aj potvrdil. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác, prezentovaných formou posterov, panelov, dosahuje medzinárodné parametre. Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najúspešnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. V jubilejnom ročníku vysokú úroveň festivalu podčiarklo aj prostredie, v ktorom sa konal. INCHEBA EXPO Bratislava sa stalo miestom, kde vytvárajú ideálne podmienky pre prezentáciu umu slovenskej mládeže. Ako potvrdil na slávnostnom vyhlásení výsledkov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., spojenie Festivalu vedy a techniky AMAVET s veľtrhom Bibliotéka a výstavou Pedagogika sa ukázalo ako veľmi zmysluplné a bude rád, ak aj v ďalších ročníkoch sa bude konať festival v Inchebe. Organizátor, Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, víta ústretovosť Incheby, pretože kvalitné profesionálne súťažné projekty mládeže si vyžadujú aj prezentáciu v kvalitných profesionálnych výstavných priestoroch.

Slová o vysokej úrovni vedátorských prác žiakov nie sú nadnesené. Potvrdil to aj jeden z hodnotiteľov. Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. vyzdvihol prácu Dušana Daniela v kategórii Matematika „Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2“. Už samotný názov projektu vyvoláva rešpekt. Len 18-ročný Dušan vytvoril všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných úloh, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj bežného života. Hodnotiteľ Andrej Ferko nás informoval, že chce zorganizovať prezentáciu Dušanovho projektu pred odborníkmi z akademickej obce. „Ak by sa potvrdila hypotéza, ku ktorej sa dopracoval mladý Dušan Daniel, bol by to významný objav, možno aj svetového meradla!“ Preto nie je prekvapením, že Dušan získal jednu z hlavných cien festivalu, postup na Intel ISEF 2018, najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác, ktorá sa koná v Pittsburgu v USA.

Najúspešnejší žiaci z krajských kôl súťažili okrem matematiky v kategóriách Biológia, Chémia, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia. 109 žiakov prezentovalo na celoslovenskom finále 74 projektov. Opísať atmosféru troch súťažných dní slovami je akoby ste voňali parfum  cez telefón. Oduševnené vystupovanie prezentujúcich nielen pred členmi hodnotiacej komisie, ale aj pred laickou verejnosťou, vyvolávalo úctu k tvorcom. Vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov napĺňalo všetkých zúčastnených optimizmom. Napätie pred vyhlásením výsledkov sa dalo krájať. Následne nadšenie víťazov, ale aj spokojnosť porazených s perfektnou organizáciou,  mali možnosť vidieť osobne zúčastnení významní partneri festivalu, ktorým patrí úprimná vďaka! (http://www.festivalvedy.sk/cms/index.php/partneri)


Cena poroty

Záštita ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR  Martiny Lubyovej, odborná garancia Slovenskej akadémie vied a ďalších slovenských univerzít dávajú Festivalu vedy a techniky AMAVET pečať rešpektovanej súťaže a veríme, že v tomto duchu nás budú reprezentovať aj víťazi v zahraničí.


Víťazi postupujúci do zahraničia

Postup na Intel ISEF 2018, najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác, ktorá sa koná v Pittsburgu v USA, získali aj Miriam Feretová a Samuel Smoter za projekt „Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových tukových kmeňových bunkách“. Mirka a Samko postupujú už tretíkrát po sebe na súťaž do USA! Z tejto súťaže si odniesli trofej v tomto roku v podobe druhého miesta! Predtým, v roku 2016, s individuálnymi projektami získali obaja bronzové umiestnenia na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houstone v USA. Samozrejme, že vždy s inými vedeckými projektami.


Vsetci úťastníci na záver festivalu

Festival vedy a techniky AMAVET má aj významný medzinárodný charakter, čím sa vytvárajú podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Na 20. ročníku sa zúčastnili zahraniční účastníci s desiatimi nesúťažnými projektami z Českej republiky, Belgicka, Mexika a Ruska.

Festival mal aj bohatý nesúťažný program. Pre všetkých účastníkov sa uskutočnili motivačné diskusie s vedcami, ale aj víťazmi predchádzajúcich festivalov - Science Talks. Konali sa aj kvízy na aktuálne témy z oblasti inovácii. Diskutovalo sa aj o hrách vo vzdelávaní a o inovovanej online súťaži AMAVET-u LaBáK. Stalo sa už tradíciou, že súčasťou festivalu počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola aj interaktívna výstava Veda netradične, organizovaná Centrom vedecko-technických informácii a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Stručne výsledky:

Postup na The European Union Contest for Young Scientists-EUCYS 2018, Dublin, Írsko,
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Filip Kučerák - Trevo, stromy ako výsledok algoritmu
Janka Motešická - Vplyv regulátorov PKCδ na výsledok fotodynamickej terapie
Anna Mojžišová - Vplyv 17α-etinylestradiolu na rast Lens culinaris

Postup na I-SWEEEP 2018 v Houstone, Texas, USA:
Sebastian Ivan, Jakub Fecko - Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici

Postup na MILSET Expo-Sciences Europe 2018, Gdansk, Poľsko:
Filip Fábik - Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu
Jana Čornáková - Vplyv vybraných sekundárnych metabolitov rastlín na biologickú aktivitu gliomových buniek

Postup na Vernadského národnú súťaž 2018, Moskva, Ruská federácia:
Nela Gloríková - Predikcia areálu rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii) v Európe
Peter Škripko, Ján Maťufka - Potenciálne využitie lignínu a rastlinných olejov v prevencii proti UVA/UVB žiareniu

Postup na Wetenschaps Expo Sciences 2018, Brusel, Belgicko:
Richard Kováč, Marco Pintér - Pomocný navádzací systém pre multirotory
Diana Musová - Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť

Postup na Festival vědy a techniky pro deti a mládež, Pardubice, Česká republika:
Nina Adamčíková, Ema Spáčilová - Včely volajú o pomoc 2

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK:
Alexandra Mýtniková, Katarína Sujová - Polymérne nanočastice ako farmakotaxíky

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“:
Filip Fábik - Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“:
Gregor Ondra, Juraj Petruš - Vermikompostovanie je užitočné

Cena za najinovatívnejší projekt od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:
Filip Fábik - Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu
Diana Musová - Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť
Nina Adamčíková, Ema Spáčilová - Včely volajú o pomoc 2

Cena nadácie VW – Offroad Parcours v závode VW:
Juraj Frolo, Matúš Ševčík - Strojové videnie

Cena Koučing od Andy Profantovej:
Andrea Škvareninová, Radka Veselá - Lapač iónov

Hlasovanie verejnosti o najlepší projekt (2260 overených platných hlasov):
Diana Musová - Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť

Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET:
Získalo 32 projektov od 43 autorov.

 

Zobrazit Galériu
Autor: Ján Nemec

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Úspech slovenských stredoškolákov – v simulovanej Misii na Mars sa bude skúmať ako recyklovať ľudské vlasy

12.12.2018 15:51

Prírodné vedy a objavovanie červenej planéty boli témou druhého ročníka súťaže Misie Mars, ktorá aj tento rok odmenila žiakov stredných škôl za vedecké experimenty, ktoré môžu pomôcť urýchliť osídľova ...

Tlačové správy

Grafton Slovakia: Uchádzači o prácu by na pohovoroch tiež mali klásť otázky

12.12.2018 15:42

Uchádzači o prácu sa na pohovoroch obvykle koncentrujú najmä na to, aby uspokojivo odpovedali na otázky zamestnávateľa. Zabúdajú, že sa môžu a majú aj sami pýtať na to, čo ich zaujíma. Vhodne zvoleným ...

Tlačové správy

CZ: myPhone FUN 6 Lite: naozaj rýchly smartfón

12.12.2018 14:26

Značka smartphonů myPhone na český trh uvádí dostupný smartphone a operačním systémem Android 8 Oreo Go Edition. Speciální verze systému je optimalizována pro zařízení s menším výkonem, díky tomu se v ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ACER_SWIFT 5_122018

Najnovšie videáPC forum button