Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Prevádzka serverov nie je komodita

0

Mnoho vývojárov považuje hosting a servery za komoditu. Je to niečo, čo si kúpia od spoločnosti poskytujúcej dátové centrum alebo rôzne formy virtualizácie, prípadne platformy ako služby.  Majitelia firiem si to predstavujú podobne ako elektrickú energiu alebo iné utility – servery fungujú, nič s nimi netreba robiť a dostanú za ne účet. Je pravda, že prevádzka serverovej infraštruktúry, či už v reálnej, alebo virtuálnej forme, sa stáva čoraz jednoduchšou. Klienti však často narážajú na nepokrytý priestor, ktorý nemajú plne pod kontrolou. Pre­vádzkovateľ v tomto smere dokáže poskytnúť veľkú pridanú hodnotu, ktorá ušetrí množstvo nákladov, ale najmä stresu na všetkých stranách. Akú hodnotu má skutočnosť, že prevádzkovateľ spustil niekoľko desiatok aplikácií, ktoré mali s veľkou pravdepodobnosťou ešte vyššie požiadavky na výkon a dostupnosť? Oplatí sa spolupracovať s firmou, ktorá dokáže aplikácie udržať roky v chode a „nezaspať“ technologický vývoj, práve naopak, ťažiť z neho a aplikáciu zlepšovať z prevádzkovej stránky?

Škálovanie, redundancia a výkon sú pri vývoji aplikácií často marginalizované alebo sa riešia len na poslednú chvíľu. Pri dolaďovaní odovzdanej aplikácie, ktorá nie je pripravená na ostrú prevádzku, potom nezriedka treba minúť až desiatky dodatočných človekodní. Priorita developera je dodanie funkčnej aplikácie, ktorá spĺňa požiadavky zákazníka. Po odovzdaní však nie všetko vždy funguje tak, ako sa píše v dokumentácii. Zodpovedný vývojár však dokáže krátkou diskusiou s prevádzkovateľom aplikácie o škálovaní, redundancii a výkone predísť možným problémom.

Kľúčovú úlohu majú napríklad záťažové testy, na ktoré sa často zabúda. Pomáhajú odhaliť úzke hrdlo a predvídať, kedy bude treba infraštruktúru obnoviť. Škálovanie infraštruktúry často prebieha „intuitívne“, keď sa potrebný výkon odhadne podľa očakávaného počtu používateľov na základe minulých skúseností. Pri odhade sa ťažko odhalí úzke hrdlo, ktoré môže byť v aplikácii – ak aplikáciu nikto netestoval pod väčšou záťažou, je veľmi pravdepodobné, že výkon je podhodnotený alebo prestrelený. Je tu však aj otázka škálovateľnosti: Ak pridám ďalší server, pomôže to? Škálovanie aplikácie často nie je lineárne, čo znamená, že zdvojnásobením počtu serverov sa nemusí zdvojnásobiť množstvo zákazníkov, ktorých klient dokáže obslúžiť. Dokonca môže existovať úzke hrdlo, keď pridávanie ďalšieho výkonu nepomôže už vôbec. Viete, ako vaša aplikácia škáluje?

Ďalší častý problém je to, že vývojári nedodajú dokumentáciu k aplikácii. Nazýva sa to syndróm „mne to na notebooku funguje“. Developer má svoje vývojárske prostredie, kde aplikáciu počas vývoja testuje. Potom pošle hostingovej firme alebo platforme „hotový produkt“ a expert zodpovedný za nasadenie týždeň ladí, s akou konfiguráciou servera, s akými modulmi aplikačného frameworku a podobne jeho aplikácia funguje. Odpoveď vývojára je vždy len na konkrétny problém, prečo aplikácia nefunguje, napríklad: „Musíte doinštalovať balík ImageMagick.“ Pritom ani samotnému vývojárovi nie je jasné, aké funkčné požiadavky má aplikácia na prevádzku. To je však z hľadiska prevádzky dôležité nielen pri prvotnom rozbehaní, ale aj pri prípadných upgradoch infraštruktúry, operačného systému, aplikačného servera a podobne. Na vyriešenie tohto problému je dobré urobiť dva kroky. Prvý z nich je postarať sa o osobitné testovacie prostredie, ktoré sa čo najviac podobá produkčnému prostrediu (a nie je to notebook vývojára ani „server“ v kuchynke pod stolom). Toto testovacie prostredie je dobré udržiavať a všetky zmeny na produkčnej platforme testovať. Na testovacom prostredí môžeme takisto testovať nové verzie balíkov a bezpečnostné záplaty. Druhý krok je primať vývojárov k tomu, aby aplikáciu odovzdali až s hotovou inštalačnou a prevádzkovou dokumentáciou.

»  Juraj Bednár, Partner, DIGMIA

Juraj Bednár

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať