Prenechajte taktickú časť vášho ERP cloudu

0

Rôzne spoločnosti na našom trhu pristupujú ku cloudovým službám rôzne, ale všetky sa cloudom viac či menej zaoberajú.  Ako prevádzkovať firemný softvér? K dispozícii sú dva základné typy prevádzkovania:

  1. On premise – aplikácia je nainštalovaná na vlastnom zariadení
  2. Cloud – aplikácia je nainštalovaná u poskytovateľa a používateľ ju vzdialene spúšťa prostredníctvom internetového pripojenia

Inštalácia na vlastnom zariadení je tradičný, už dávno osvojený a realizovaný model. Aplikácie sú inštalované priamo u zákazníka na serveri. Dáta sú uložené vo vašich zariadeniach, ale takisto za ich prevádzku nesiete plnú zodpovednosť. Musíte sa o ne starať, spravovať ich, sledovať výkon HW, priestor na diskoch, zabezpečiť server proti výpadku a požiaru, spravovať koncových používateľov, zabezpečovať im efektívny prístup k aplikáciám a pod.

Využitím cloudu dochádza k zásadnej zmene. O aplikácie sa nestaráte vy, ale prevádzkuje ich na svojich serveroch poskytovateľ. Vy sa k nim hlásite odkiaľkoľvek a vždy dostávate rovnakú kvalitu služby. Preto je cloud  lákadlo pre spoločnosti s pobočkami umiestnenými po celom svete, pre spoločnosti s mobilnými používateľmi, ale i pre firmy, ktoré nechcú spravovať svoje IT vlastnými silami.

Aplikácie museli prejsť mnohými zmenami, aby ich bolo možné prevádzkovať v cloude. Najmä pri malých SW sme svedkami praktického využitia. A ako je to s platením? Na rozdiel od on premise inštalácií, kde platíte za licencie produktu pri jeho obstaraní, v prípade cloudu sa obyčajne využíva platenie za SW ako službu (SaaS – Software as a Service). Platíte mesačne stály poplatok alebo premenlivý poplatok podľa intenzity čerpania služby.

Možno niečo podobné efektívne využiť aj pri aplikáciách ERP? Pokiaľ sú na to technologicky pripravené, potom áno. Na týchto šesť hlavných oblastí by sa mal klásť dôraz.

1. Bezpečnosť – používatelia pristupujú k systému ERP prostredníctvom internetu a je nevyhnutné, aby nebolo možné v priebehu komunikácie odpočúvať prenášané dáta ani získať kópiu prístupových kódov.

2. Súlad – ak má nadnárodný podnik využívať systém ERP v cloude, musí byť možné jednoduchým nastavením zaistiť podporu rôznych jazykov podľa používateľov vrátane azbuky, čínštiny a pod. Pre každú pobočku sa musí dať v jedinej databáze nastaviť rozdielne legislatívne prostredie a súčasne zabezpečiť naprieč pobočkami efektívne nástroje na ich riadenie.

3. Stabilita – systém musí byť prevádzkovateľný 24 hodín a 7 dní v týždni bez akejkoľvek odstávky. Musí byť imúnny proti vírusom a hekerom.

4. Ľahší upgrade – architektúra systému ERP musí umožniť rozdielne používateľské nastavenia pre jednotlivé firmy, procesy a používateľov, ale súčasne tieto nastavenia nemôžu byť vykonávané v základnej vrstve systému, pretože by sťažovali upgrade na vyššie verzie. Cieľom je priebežné uskutočňovanie upgradu poskytovateľom a ponúknutie nových funkcií používateľom bez nutnosti viac nákladov a časových oneskorení.

5. Administrácia – správca musí byť schopný používateľsky riešiť nielen používateľov, ich práva a prostredie, ale i pripájať rôzne typy tlačiarní a špeciálnych koncových zariadení vzdialene.

6. Výkon – systém ERP musí byť optimalizovaný na efektívne využívanie servera, diskových jednotiek, koncových zariadení a minimálnu náročnosť na komunikačné kanály.

Prekážkou v rozšírení cloudovej prevádzky systémov ERP je obava klientov, že prevodom systému ERP k poskytovateľovi prídu o strategické znalosti a schopnosti rozvíjať podnikové procesy, a teda i spoločnosť.

Ide o vážnu námietku a jednoznačne sa dá súhlasiť s tým, že strategické záležitosti nemožno presúvať mimo firmy. Je však strategický celý systém ERP? Systém ERP sa dá zmysluplne rozdeliť na strategické časti a časti, ktoré môže spoločnosť bez obáv odovzdať do zodpovednosti poskytovateľa.

Riadenie infraštruktúry a správa aplikácie sú taktické činnosti, ktoré možno bez obáv odovzdať poskytovateľovi. Vaši IT pracovníci sa teda už nemusia starať o prevádzku systému, ale môžu sa sústrediť na strategickú časť, teda zvyšovanie výkonnosti a rozvoj firmy. Minerva ako dodávateľ úzko spolupracuje na zvyšovaní výkonnosti s kľúčovými používateľmi, ktorí sú zodpovední za efektivitu podnikových procesov. Spolu s nimi optimalizuje prostredie systému QAD pre jednotlivých koncových používateľov a reaguje na organizačné zmeny a zmeny vonkajšieho podnikateľského prostredia. V spolupráci s Minervou plánujú rozvoj technológií systému, teda najmä upgrade na nové verzie, prechod používateľov do nového prostredia a pod.

 

Vladimír Bartoš, senior konzultant, Minerva

Všetky autorove články
ERP Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať