Predstavujeme zaujímavé startupy, produkty a projekty

0

IT PRODUKT: DOT – Digital Onboarding Toolkit

Digital Onboarding Toolkit (DOT) je automatizované riešenie na digitálny onboarding klientov, určené pre organizácie, ktoré chcú zjednodušiť proces získavania či registrácie nových klientov, prípadne poskytovania svojich produktov a služieb, ako sú napr. banky, poisťovne, telekomunikačné spoločnosti a pod. DOT teda predstavuje unikátnu kombináciu technológií na spracovanie obrazu (OCR), rozpoznávania tváre a následné overenie tzv. živosti klienta.

V praxi to znamená, že využitím nástroja DOT sa môžete zaregistrovať, otvoriť si účet alebo požiadať o službu prostredníctvom vášho mobilného zariadenia bez nutnosti fyzickej návštevy pracoviska a v čase, ktorý vám vyhovuje, nech sa nachádzate kdekoľvek. Stačí si odfotiť svoj doklad totožnosti, skontrolovať a potvrdiť dáta z neho a overiť svoju identitu prostredníctvom selfie a tzv. liveness check (overenie živosti klienta).

Vlastná biometrická technológia spoľahlivo overuje fyzickú identitu človeka porovnaním jeho selfie s fotografiou z dokladu totožnosti. Jeho „živosť“ overuje unikátnym spôsobom, prostredníctvom tzv. liveness checku, keď používateľ na obrazovke svojho mobilného zariadenia očami sleduje náhodne sa pohybujúcu bodku.

Technológia na automatizované optické rozpoznávanie znakov (OCR) spoľahlivo rozpoznáva 95 % všetkých znakov, pričom všetky rozpoznané dáta sa automaticky štruktúrujú a priraďujú priamo k príslušným kategóriám (t. j. napr. rozpoznané krstné meno sa automaticky kategorizuje ako krstné meno, rozpoznané číslo ID karty zasa ako číslo ID karty a pod.). Okrem toho je OCR schopné v krátkom čase naučiť sa rozpoznať nové typy ID kariet, čo predstavuje univerzálne riešenie pre klienta kdekoľvek na svete.

To všetko výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces získavania údajov a následnej registrácie potenciálnych klientov a zaručuje nízku mieru chybovosti.

Výhoda oproti iným samostatne existujúcim riešeniam je práve univerzálnosť technológie.

DOT z dielne spoločnosti Innovatrics, spol. s r. o., bol jeden zo semifinalistov súťaže IT produkt roka 2018.

IT PROJEKT: ParkDots

ParkDots je mobilná aplikácia pokrývajúca všetky oblasti týkajúce sa parkovania – od vyhľadania parkoviska prostredníctvom navigácie až po úhradu parkovného. Zastrešuje parkoviská na ulici i závorové parkoviská. Ide o parkovací projekt výhodný pre prevádzkovateľov parkovísk a priateľský pre vodičov. Jeho prednosťou je cloudová služba a mobilná aplikácia s prepracovaným UX/UI pre iOS aj Android. Vodičom prináša jednoduché používanie aj bez registrácie, upozorní ich na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka a jeho možné predĺženie z mobilu či vystavenie zjednodušených daňových dokladov za parkovné priamo v aplikácii. Umožňuje takisto integráciu s inými platobnými systémami. Mestská polícia zasa dokáže skontrolovať, či majú vodiči uhradené parkovné, po zadaní alebo odfotení ich EČV. Pre mestá a obce poskytuje aplikácia komplexné štatistiky o statickej doprave, ktoré získava pomocou parkovacích senzorov. Zobrazujú sa v administračnej aplikácii spolu s online prehľadom vyzbieraného parkovného. Technickú podporu tvorí okrem rôznych druhov senzorov obsadenosti vrátane kamier aj integrovaná klasická parkovacia infraštruktúra (závory, parkovacie automaty). Aktuálne sa aplikácia využíva nielen na Slovensku (Liptovský Mikuláš, Trnava, Trenčín, Bratislava – Karlova Ves, Prievidza…), ale aj v Holandsku (Amsterdam) či Poľsku (Kazimier Dolny).

ParkDots z dielne spoločnosti PosAm, spol. s r. o., bol jeden zo semifinalistov súťaže IT projekt 2018.

STARTUP: Fleximodo

Fleximodo je spin-off slovenskej firmy GOSPACE. Firma, ktorá začínala vývojom vesmírnych technológií, prišla na trh s novým, tentoraz „down to earth“ riešením. Produkt je unikátny IoT detektor vozidiel. Správy o zmenách stavu (voľné/obsadené) komunikuje prostredníctvom tzv. internetu vecí, pričom partner (integrátor) si môže ktorýkoľvek z protokolov IoT vybrať, riešenie je uspôsobené pre všetky protokoly IoT a je pripravené na nasadenie kdekoľvek na svete. Detektor sa dá využiť hneď na viacero parkovacích prípadov (flexibilita riešenia). V kombinácii s tzv. kartou iPermit (ktorú vodič umiestni do auta) môže okrem monitorovania obsadenosti parkovacích miest identifikovať nielen to, že niekto zaparkoval, ale aj o koho ide a či má na parkovanie oprávnenie. Vďaka riešeniu Fleximodo možno odhaliť neoprávnené parkovanie na miestach v reálnom čase. Detektory obsadenosti generujú dáta, ktoré pomáhajú vodičom nájsť voľné parkovacie miesta. Svoju technológiu GOSPACE inštaloval už v 12 krajinách na svete vrátane Spojených štátov. Najnovšie v hlavnom meste Holandska na ochranu parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí.

Tím chcel využiť svoje skúsenosti z predošlých (vesmírnych) projektov vrátane miniaturizácie, komunikácie na veľké vzdialenosti, vývoja vysokokvalitného hardvéru, ktorý musí vydržať v extrémnych podmienkach. Zároveň sa chcel presadiť medzi riešeniami pre tzv. inteligentné mestá. Potenciál technológie Fleximodo si mohli overiť aj partneri ako Vodafone, Orange či skupina Deutsche Telekom alebo iní poskytovatelia IoT či integrátori smart parking.

Fleximodo sa stal finalistom prestížnej súťaže FutureNow Startup Awards 2018.

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať